►SKAT kan som restanceinddrivelsesmyndighed i visse tilfælde anlægge civilretlige søgsmål med henblik på tilvejebringelse af eksekutionsfundament til brug for inddrivelse af civilretlige krav.◄