Dato for udgivelse
10 dec 2007 16:26
SKM-nummer
SKM2007.877.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
06-163288
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Afdragsordninger og henstand + Eftergivelse og gældssanering + Lønindeholdelse
Emneord
Inddrivelse, restanceinddrivelse, restance, beløbsgrænse, afdragsordning, lønindeholdelse, nettoindkomst, transportudgift, rådighedsbeløb, betalingsevne
Resumé

I overensstemmelse med bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige offentliggøres hermed beløbssatser for beregning af betalingsevne for 2008.

Reference(r)
Bekendtgørelse nr. 995 af 19. oktober 2005 om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Under henvisning til § 41 i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige meddeles følgende beløbssatser, der pr. 1. januar hvert år reguleres med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Denne SKAT-meddelelse fastsætter satserne for 2008.

De i § 5, stk. 1, fastsatte beløbsgrænser for nettoindkomster:

Ikke forsørgerpligt over for børn

   

Forsørgerpligt over for børn

Procent

 Nettoindkomstinterval per år

Procent

5 %

  92.170

114.939

0 %

6 %

114.940

121.449

4 %

7 %

121.450

127.949

4 %

8 %

127.950

134.459 

4 %

9 %

134.460

140.969 

4 %

10 %

140.970

147.469

5 %

11 %

147.470

153.979 

6 %

12 %

153.980

160.479 

7 %

13 %

160.480

166.989

8 %

14 %

166.990

173.479

9 %

15 %

173.480

179.999

10 %

16 %

180.000

186.509

11 %

17 %

186.510 

193.009

12 %

18 %

193.010

199.519

13 %

19 %

199.520

206.009

14 %

20 %

206.010

212.519

15 %

21 %

212.520 

219.029

16 %

22 %

219.030 

225.539

17 %

23 %

225.540 

232.049

18 %

24 %

232.050

238.539

19 %

25 %

238.540

245.049

20 %

26 %

245.050 

251.549

21 %

27 %

251.550

258.069

22 %

28 %

258.070

264.569

23 %

29 %

264.570

271.069

24 %

30 %

271.070 

277.579

25 %

30 %

277.580

284.079

26 %

30 %

284.080 

290.599

28 %

30 %

290.600 

297.099

29 %

30 %

297.100 

+

30 %

Det i § 13, stk. 4, nr. 3, fastsatte beløb udgør 610 kr.

De i § 15, stk. 3, nr. 3, fastsatte rådighedsbeløb udgør 1.370 kr. om måneden for børn indtil det fyldte 2. år, 1.750 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 2. år og indtil det fyldte 7. år og 2.510 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 18. år.

Det i § 20 fastsatte rådighedsbeløb udgør 5.000 kr. om måneden. Har skyldneren en ægtefælle eller samlever, forhøjes rådighedsbeløbet med 3.480 kr.

Den i § 29, stk. 2, fastsatte nedre grænse i nettoindkomsten udgør 92.170 kr. Når nettoindkomsten kommer under dette beløb, fastsættes afdragsordninger vedrørende bøder enten under hensyntagen til gældens størrelse eller på baggrund af en konkret betalingsevnevurdering efter reglerne i kapitel 6 i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige.