Dato for udgivelse
13 Dec 2007 12:18
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Mar 2007 11:37
SKM-nummer
SKM2007.880.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
-
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Resumé
-
Hjemmel
SR 06-088661
Reference(r)
-
Henvisning

 

Henvisning

 

Redaktionelle noter
Sagen har ikke været forelagt Skatterådet, hvorfor den udgår.