Dato for udgivelse
23 nov 2007 08:35
SKM-nummer
SKM2007.816.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
07-178027
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Udlæg + Lønindeholdelse + Eftergivelse og gældssanering
Emneord
Inddrivelse, udbetaling, kritisk sygdom
Resumé
Der skal ikke foretages inddrivelse i udbetalinger fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond ved livstruende sygdom.
Reference(r)

LBKG 2007-10-03 nr. 1156, om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, § 2, stk. 1, nr. 7, Pensionsbeskatningslovens § 25, stk. 2, BKGT 2005-10-24, nr. 1031.

Indledning:

SKAT har fra Rigshospitalet modtaget en forespørgsel om, hvorvidt der vil blive gjort udlæg i udbetalinger fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond, der sker som følge af livstruende sygdom.

Lovgrundlag:

Det fremgår af § 2, stk. 1, nr. 7, i LBKG 2007-10-03 nr. 1156 om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, at en lønmodtager, for hvem der er indbetalt beløb i medfør af lov om midlertidig indbetaling fra staten til arbejdsmarkedets tillægspension af visse dyrtidsportioner, kan forlange udbetaling af beløbet, når der er indtrådt en livstruende sygdom i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i pensionsbeskatningslovens § 25, stk. 2, som finder tilsvarende anvendelse. Den pågældende bestemmelse henviser til bekendtgørelse 2005-10-24 nr. 1031, hvori der er foretaget en opregning af sygdomme, der anses for livstruende.

Konklusion:

SKAT Hovedcentret finder, at de omstændigheder, der kan begrunde udbetaling af indefrosne dyrtidsportioner ved livstruende sygdom, er af en sådan karakter, at der ikke skal foretages inddrivelse heri.

Dette er begrundet med de samme hensyn, der er været afgørende for, at udbetalinger af eksempelvis forsikringssummer ved kritisk sygdom er undtaget for retsforfølgning fra kreditorer, jf. forsikringsaftalelovens § 123, samt de hensyn der ligger til grund for beskyttelsen i retsplejelovens § 513.