Dato for udgivelse
26 Nov 2007 15:33
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 Nov 2006 12:59
SKM-nummer
SKM2007.830.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
6. afdeling, S-1084-06
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf + Spil, lotteri, gevinster og væddemål
Emneord
Pokerautomater, spilleautomatdrift, tilladelse, synsgodkendelse, opkobling, kontrolcomputer, konfiskation, bøde, medvirken
Resumé

Tiltalte tiltalt for at have opstillet og drevet virksomhed med 17 gevinstgivende spilleautomater, herunder flere pokerautomater og lignende, uden tilladelse og godkendelse. Derudover tiltalt for manglende opkobling og manglende godkendelse af en bestyrer. Opstilleren af automaterne var tiltalt for medvirken.

Begge blev frifundet i byretten, da det ikke blev anset for bevist, at der var forekommet gevinstudbetaling.

Ved landsretten blev det lagt til grund, at spilleautomaterne var gevinstgivende spilleautomater, da de kunne anvendes til spil af den i spilleautomatloven omhandlede beskaffenhed. Det var uden betydning, at kreditter alene blev afregnet ved tilgodehavendebeviser. Overtrædelsen anset, som en groft uagtsom overtrædelse af spilleautomatloven.

Formanden idømt bøde på 16.000 kr. Opstilleren idømt bøde på 13.000 kr. Derudover konfiskation af spilleautomaterne.

Reference(r)

Spilleautomatloven § 40 jf. § 6, stk. 1, § 17, stk. 1 og § 18, stk. 2
Bekendtgørelse om gevinstgivende spilleautomater § 26, jf. § 3, stk. 1, § 10, stk. 2, § 12, stk. 1 og § 16.

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T1
(advokat John Reimer Larsen, besk.)

T2 Automater ApS
(advokat Anders Stoltenberg, besk.).

Afsagt af landsdommerne

Arne Brandt, Lyngesen og Henning Larsen (kst.)

----------

Roskilde Byrets dom af 3. november 2005, S 2-542/2004

Anklageskrift af 4. marts 2004 er modtaget den 5. marts 2004.

T1 og T2 Automater ApS er tiltalt efter lov nr. 462 af 31. maj 2000 med senere ændringer om gevinstgivende spilleautomater, jf. lovbekendtgørelse nr. 631 af 25. juli 2002, § 40, stk. 1, nr. 1, og bekendtgørelse nr, 1084 af 8. december 2000 om gevinstgivende spilleautomater § 26, stk. 1, jf. straffelovens § 89, for så vidt angår T1, og jf. førnævnte lovs § 40, stk. 4, og bekendtgørelsens § 26, stk. 2, jf. straffelovens § 23, for så vidt angår T2 Automater ApS,

A

T1

for overtrædelse af lov om gevinstgivende spilleautomater § 6, stk. 1, § 17, stk. 1, § 18, stk, 2, jf. stk. 1, og overtrædelse af bekendtgørelse om gevinstgivende spilleautomater § 3, stk. 1, § 10, stk. 2, § 12 og § 16,

ved i perioden fra omkring maj 2002 indtil senest den. 7. oktober 2002 kl. 18.20 som lejer af lejligheden ..., og som daglig driftsansvarlige for spilleklubben "H1", som han var formand for og som holdt til i lejligheden, at have været ansvarlig for, at der i lejligheden

 -

blev opstillet og drevet virksomhed med 17 gevinstgivende spilleautomater, herunder 1 cherry master 92, flere bord poker-spillemaskiner, 1 cherrymaster 99, flere cherry master enarmede tyveknægtsmaskiner, multigame bordspillemaskine, flere compu-game spillemaskiner, (kosterrapport, bilag 41 og 42, koster nr. 1, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34 og 36) uden Spillemyndighedens tilladelse og i den forbindelse:

 
 -

at have undladt at få opkoblet de gevinstgivende spilleautomater til Spillemyndighedens centrale overvågningssystem,

 
 -

at have undladt at få godkendelse af de gevinstgivende spilleautomater af et af de akkrediterede institutter inden opstillingen af spilleautomaterne,

 
 -

at have undladt at få Spillemyndighedens godkendelse af en bestyrer,

 
 -

at automaterne ikke var indrettet således, at møntindkast med fradrag af gennemført spil til enhver tid kunne tilbagebetales, samt

 
 -

at have ladet gevinsten i spil med kontantgevinster overstige kr. 300, og ved at automaterne ikke kunne betjenes ved direkte møntindkast, og at udbebetaling af gevinster ikke kunne ske direkte fra automaterne,

B

T2 Automater ApS

for overtrædelse af lov om gevinstgivende spilleautomater lovs § 6, stk. 1, § 17, stk. 1, §18, stk. 2, jf. stk. 1, og overtrædelse af bekendtgørelse om gevinstgivende spilleautomater § 3, stk. 1, § 10, stk. 2, § 12 og § 16,

ved i perioden fra omkring maj 2002 indtil senest 7. oktober 2002 kl. 18.20 på adressen "H1", ..., som ejer af 17 gevinstgivende spilleautomater at have opstillet de 17 gevinstgivende spilleautomater, herunder 1 cherry master 92, flere bord pokerspillemaskiner, 1 cherrymaster 99, flere cherry master enarmede tyveknægtsmaskiner, multigame bordspille-maskine, samt flere compu-game spillemaskiner (kosterrapport bilag 41 og 42, koster nr. 1, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 36) og medvirket til, at T1 på adressen

 -

drev virksomhed med de gevinstgivende spilleautomater uden Spillemyndighedens tilladelse,

 
 -

undlod at få opkoblet de gevinstgivende spilleautomater til Spillemyndigheden centrale overvågningssystem,

 
 -

undlod at få godkendelse af de gevinstgivende spilleautomater af et af de akkrediterede institutter inden opstillingen af spilleautomaterne,

 
 -

undlod at få Spillemyndighedens godkendelse af en bestyrer,

 
 -

undlod at få automaterne indrettet således, at møntindkast med fradrag af gennemført spil til enhver tid kunne tilbagebetales,

 
 -

lod gevinsten i spil med kontantgevinster overstige kr. 300 og ved at automaterne ikke kunne betjenes ved direkte møntindkast, og at udbetaling af gevinster ikke kunne ske direkte fra automaterne.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at tiltalte T1 bliver dømt til at betale en bøde på 26.000 kr. og om, at tiltalte T2 Automater ApS bliver dømt til at betale en bøde på 13.000 kr.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at følgende genstande bliver konfiskeret hos tiltalte T1 i medfør af straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1, og nr, 3, samt § 77a:

  1. En mappe med medlemsliste. (Kosterrapport bilag 40, koster nr. 1)
  2. 17 Flyers. (Kosterrapport bilag 40, koster nr. 2)
  3. En seddel som oplyser, at man kan vinde gavekort til fortsat spil pålydende kr. 50, kr. 100 og kr. 200. (Kosterrapport, bilag 40, koster nr. 5) og
  4. En seddel, som oplyser, at gevinsten er åben igen m.v. (Kosterrapport, bilag 40, koster nr. 6)

Anklagemyndigheden har endelig nedlagt påstand om, at følgende genstande bliver konfiskeret hos T2 Automater ApS i medfør af straffelovens § 75, stk, 2, nr. 1, og nr. 3, samt § 77a:

Spillemaskiner: Koster nr. 1, 3, 5, 6, 8 - 19, 23 - 28, 30 - 37. (Kosterrapporter bilag 41 og 42)

De tiltalte har nægtet sig skyldige.

Under sagen er der afgivet forklaring af T1, V.1, V.2, V.3, politiassistent V.4, V.5 og V.6.

Forklaringer

T1 har den 17. oktober 2002 forklaret, at han er formand for spilleklubben "H1". Den drives af støtteforeningen til H2 Billardklub. Der er kun adgang for foreningens medlemmer, Der betales et kontingent på 50 kr. og udstedes et medlemsbevis. Man skal være over 18 år, men derudover kan alle blive medlemmer. Medlemsbeviser giver adgang til klubben, herunder til kaffe og kage. Det foregår på den måde, at man, når man kommer, sætter et beløb ind og vælger en maskine. Hvis man ønsker at skifte maskine, kan man anvende det ikke brugte beløb på den nye maskine. Hvis man vinder, får man udleveret en kreditkupon, som viser, at man har kredit, som man kan bruge til fortsat spil. Man kan ikke indløse kreditkuponen og få udbetalt penge. Det fungerer ligesom Matadorpenge. Man kan heller ikke få indløst dem til andet. Der er en ansat LJ og forskellige frivillige, herunder tiltalte selv. Der er i foreningen et opslag om, at man ikke kan få udbetalt penge. Det har tiltalte orienteret alle de ansatte om. Tiltalte kender ikke V.6. Der er i alt ca. 80-90 medlemmer i klubben. Støtteforeningen har drevet stedet fra ca. 15. marts. Det var spillested, før støtteforeningen overtog det. De lejede maskinerne af den tidligere indehaver SN, da de overtog det. Han mener, at det har været drevet som spillested i nogle år. Han kender T.5. Han var selv med til at melde hende ind. Hun har kun været der én gang. Det var da hun blev indmeldt. Hun fortalte, at hun plejede at spille på "enarmede tyveknægte". De er imidlertid fjernet, og hun gik herefter igen og har ikke været der senere. Tiltalte er bekendt med reglerne om gevinstgivende spilleautomater. Han har selv rekvireret loven fra folketinget. Han betragter maskinerne som morskabsautomater, fordi man ikke kan få udbetalt gevinst. Det er T2 Automater ApS, der ejer maskinerne. Støtteklubben lejer maskinerne af T2 Automater, og skal betale 10.000 kr. pr. måned. Der var ikke lavet skriftlig lejeaftale med den tidligere ejer, og der er ikke lavet skriftlig lejeaftale med T2 Automater ApS. T2 Automater ApS har købt maskiner af den tidligere ejer SN. Det var tiltalte, der betalte ca. 27.000 kr., som han fik fra V.1 fra T2 Automater. Det var tiltalte, der betalte pengene, fordi han kender både KK og SN. Han har fået en kvittering. Der foreligger et regnskab for klubbens indtægter og for, hvad der gives i støtte til billardklubben. Det er meningen, at der skal betales 10.000 kr. til billardklubben.

T1 har den 22. august 2005 forklaret, at han var i klubben et par gange om ugen. Man satte et beløb ind via en slags computer. Der var 2 af den slags computere i spillelokalerne. Computerne kan ses på fotografierne i fotomappen side 11, foto nr. 19. Hvis man ønskede at spille på en bestemt maskine, kunne man sætte et beløb ind på den maskine via computeren. Der kunne kobles 12 maskiner til hver computer. Hvis man bagefter havde fået en gevinst og ønskede at spille på en anden maskine samme dag, eller at spille videre en anden dag på en maskine, kunne man få udleveret et tilgodebevis, der lød på 50, 100 eller 200 kr. Hvis man havde et større tilgodehavende, kunne man få udleveret flere tilgodebeviser. Der var tale om værdikuponer og ikke penge. Tiltalte vil kalde dem Matadorpenge. Tiltalte bekendt har ingen nogensinde fået udbetalt penge.

Det var tiltalte, der skrev under på lejekontrakten på Støtteklubbens vegne. Han har først under sagen i oktober 2002 fået kendskab til, at nogen skal have fået udbetalt penge fra Støtteklubben. Han tror, at de 2 damer husker forkert, at der var tale om, at de har fået udbetalt penge fra lokalerne, mens den blev drevet af den tidligere indehaver SN. SN havde også enarmede tyveknægte. Det havde Støtteklubben ikke. Både han og de andre medlemmer af bestyrelsen gik ud fra, at der kun var tale om morskabsautomater, og klubben søgte derfor ikke om tilladelse hos nogen. De søgte ikke om at få opkoblet spilleautomaterne, da de ikke var gevinstgivende. De søgte ikke om godkendelse af spilleautomaterne, da de ikke var gevinstgivende. De søgte heller ikke godkendelse af nogen bestyrer, da vedkommende ikke skulle udbetale gevinster. Automaterne var ikke indrettet sådan, at der var møntindkast. Automaterne kunne derfor ikke betjenes direkte ved møntindkast, og udbetaling af gevinster kunne ikke ske direkte fra automaterne.

Hvis nogen har fået pengesedler udleveret som gevinst, kan pengesedlerne kun være kommet fra de indbetalinger, der var blevet foretaget i forbindelse med, at nogen ville spille på maskinerne. De fleste betalte mellem 50 og 100 kr., når de begyndte at spille på en maskine. Alt efter hvor godt det gik med spillet, betalte de mere. Det kostede forskelligt at spille på de forskellige maskiner. Det var derfor, at man kunne lave tilgodebeviser, der kunne overføres til en anden spillemaskine. Fra den centrale enhed, den blå maskine, kunne man tage kreditten ud af hver enkel maskine, eller nulstille maskinen, og overføre kreditten til en anden maskine, der var koblet op til enheden. Hvis en person havde vundet og ikke ønskede at spille mere, fik vedkommende udleveret de såkaldte Matadorpenge som bevis for, at vedkommende havde vundet. Disse Matadorpenge kunne kun bruges til at spille på maskinerne igen senere samme dag eller en anden dag. Matadorpengene kunne ikke veksles til almindelige penge.

Det gik ikke ret godt med indtægten fra spillemaskinerne, blandt andet fordi de ikke havde de enarmede tyveknægte. Spilleklubben var nok blevet lukket af økonomiske grunde, hvis politiet ikke havde lukket den. Billardklubben fik 10.000 kr. i overskud for hele den periode, hvor Støtteklubben drev spilleklubben. Der var nogle lønudgifter, idet de på et tidspunkt var nødt til at ansætte en til at passe spilleklubben. Vedkommende hed LJ. Det var ellers meningen, at spilleklubben skulle være blevet drevet af frivillig arbejdskraft, men det kneb med at få dækket alle de timer, hvor klubben havde åbent, Klubben havde åbent fra kl. 11 til kl. 22.

Det var tiltalte, der var den daglige ansvarlige leder af spilleklubben i ...1. Han var også den daglige ansvarlige leder af en tilsvarende spilleklub i ...2, der var åbnet før den i ...1. Der var ingen udløbsdato på de såkaldte Matadorpenge. Der stod heller ikke noget om, hvor de kunne indløses.

Tiltalte driver en bodega og en restaurant og begyndte at drive bodega i april 2002. Tiltalte har ikke professionelt beskæftiget sig med drift af spilleautomater. Tiltalte spiller i H2 billardklub. Klubben i ...2 har dygtige medlemmer og spiller i 1. division. Det er dyrt, og derfor var det nødvendigt at foretage visse ting for at få nogle indtægter. Klubben har derfor arrangeret bankospil. Tiltalte spiller selv på 1. divisionsholdet. Det var tiltalte, der fik ideen med spilleklubberne.

Spilleklubberne blev etableret på korrekt vis med vedtægter og afholdelse af bestyrelsesmøde. MD, NN og TT har været med i bestyrelsen. Støtteklubben blev stiftet længe før spilleklubben i ...1 åbnede. Støtteklubben har lavet andet end at drive spilleklubben "H1". Støtteklubben eksisterer stadig, men den er ikke aktiv for tiden. Tiltalte havde lavet en vagtplan for hvordan spilleklubben i ...1 skulle passes. Tiltalte sørgede for betaling af leje af maskinerne og for betaling af huslejen. Tiltalte havde ikke tilsyn med dem, der havde den daglige pasning af klubben. Det var tilfældigt, hvem der satte penge i banken. Man valgte at få ansat en person, fordi man ellers måtte lukke nogle dage om ugen på grund af manglende bemanding. LJ var ikke medlem af billardklubben eller af Støtteklubben.

Der har ligget en spilleklub i lokalerne i ...1 i 4-5 år, før Støtteklubben overtog lokalerne. Tiltalte kendte SN, der drev den sidste spilleklub. Han ville gerne ud af den. SN startede en anden spilleklub i nærheden af stationen. I begyndelsen lånte de SNs maskiner, men de var gamle og gik hurtigt i stykker. De enarmede tyveknægte fjernede SN. Dem ville de ikke have, for de vidste godt, at de skulle være koblet op til ToldSkat, hvis de havde dem. Opkoblingen var dyr. Man måtte heller ikke efter den nye lov have både morskabsautomater og opkoblede spilleautomater i det samme lokale. Det gik ikke så godt med deres morskabsautomater, for det var de enarmede tyveknægte, de opkoblede maskiner, der trak flest folk til. Udover den forretning, som SN havde startet, var den en anden forretning på ... med opkoblede spilleautomater, Det blev et problem for Støtteklubben, der ikke fik indtægter nok. Den, der passede spilleautomaterne, skulle sørge for kaffe og sodavand og betjene minifjernbetjeningen, hvorfra maskinerne blev startet. Tiltalte kender V.1 ret godt, for han er også god til at spille billard. Både han og V.1 var enige om, at der udelukkende var tale om morskabsautomater. De snakkede om det i forbindelse med lokalerne i ...2, men de gjorde ikke så meget ud af det i forbindelse med lokalerne i ...1, da de jo tidligere havde talt om det. De mente, at det var i orden man kreditkuponerne. Efterhånden gik nogle af SNs spillemaskiner i stykker, og V.1 kom med nogle nye og smartere maskiner.

Fotomappen forhold 1, bilag 43 er blevet gennemgået med tiltalte. Tiltalte har erklæret, at maskinerne, der i fotomappen har fået nummer 1 - 8, 20 30, 32 - 37 og en kontrolpult, er maskiner som er overtaget fra SN. Maskinerne nummer 9 - 12 og 15 - 17 og en kontrolpult, er maskiner som støtteklubben har fået fra V.1. Tiltalte er i tvivl om, hvorfra de maskiner, der har nummer 13, 14 og 31, er kommet.

V.1 har den 17. oktober 2002 forklaret, at han er direktør i T2 Automater ApS. Selskabet ejer automaterne i "H1". Selskabet købte automaterne i slutningen af august eller i begyndelsen af september 2002 af SN. Han har set maskinerne. Der blev betalt 27-29.000 kr. for maskinerne, og han har en kvittering på betaling af beløbet. De maskiner, der står i "H1", er ikke de eneste maskiner, som selskabet ejer. Han betragter maskinerne som morskabsautomater. Der er ingen "hopper" d.v.s. udbetalingsenhed i dem. Det er ikke muligt at sætte penge ind og få penge ud af maskinerne. Han er bekendt med reglerne om opkobling af gevinstautomater. Nogle af de maskiner, som selskabet ejer, er opkoblet og er godkendte. De maskiner, der står i "H1" vil ikke kunne opkobles. De fungerer udelukkende som morskabsautomater på lignende måde, som de maskiner, der er i en computercafe. Maskinen indeholder kun 1 eller 2 spil. Det er derfor, at man giver mulighed for at overføre kreditten til en anden maskine på stedet. Han har givet besked på, at der ikke må udbetales nogen kontante gevinster. Det er korrekt, at der på nogle maskiner er en dobbelt knap, og man kan være heldig og kunne spille længere tid på maskinerne på grund af kreditterne. Kreditten bliver talt i point. Han var godt klar over, at der blev udstedt gevinstkuponer. Det står på disse, at de kun må bruges til fortsat spil. En gevinstgivende automat er en, hvor der er en hopper i, som gør, at der kan udbetales gevinst. Han har ikke hørt om eller læst om ToldSkats vurdering af, at det er nulstillingen, der gør maskinen til gevinstgivende, Han er medlem af Dansk Automat Brancheforening, som giver oplysninger om nye regler og nyheder i branchen. Han har heller ikke hørt om denne fortolkning gennem foreningen. Det er foreningens opfattelse, at de maskiner, der står i "H1", er morskabsautomater. Maskinerne kan bruges om morskabsautomater og kan ikke ombygges til at blive gevinstgivende. Man kan ændre nulstillingsfunktionen. Det kræver kun afmontering af nogle ledninger. I så fald kan man spille på tid på maskinerne.

V.1 har den 22. august 2005 forklaret, at han er direktør i T2 Automater ApS, der nu kun ejer morskabsautomater. De spilleautomater, der kræver opkobling til ToldSkat, er placeret i et andet selskab. Da spilleklubben i ...1 blev startet, talte han med T1 om det. SNs maskiner var ikke så gode. De blev enige om at tage det der virkede, og om at sætte dem, der ikke virkede, ud bagved. Her havde SN en masse maskiner, 40 - 50 maskiner, stående. De maskiner, som klubben overtog fra SN, blev udskiftet, efterhånden som de gik i stykker.

Det er rigtigt, at T1 fik de penge, som SN fik for spillemaskinerne, for at overbringe dem til SN. Klubben skulle betale 10.000 kr. i leje af maskinerne om måneden. Når en maskine gik i stykker, kunne den ikke skaffe nogen indtægt, og vidnets firma kom derfor og skiftede en maskine eller reparerede den. Det var i vidnets firmas interesse, at så mange maskiner som muligt var i funktion.

T1 og vidnet talte om, at støtteklubben ville udstede gevinstkuponer. Spillemyndighederne ved ikke noget om udstedelse af gevinstkuponer, så vidnet kontaktede ikke spillemyndighederne om dette. Vidnet kendte udmærket reglerne om gevinstgivende spilleautomater blandt andet fra en spillehal, der bliver drevet i Marielyst. Når vidnets firma kom for at skifte en maskine eller reparere den, var det ikke sikkert, at T1 var i klubben. Vidnets selskaber har i 8 - 10 år udlejet spilleautomater. Der er ikke længere nogen forretning i at drive spillehaller med morskabsautomater. Interessen for morskabsautomater forsvandt efterhånden som man kunne vinde i de opkoblede spilleautomater. Man kan i dag få pokercomputerspil. Man kan koble flere computere sammen, så flere kan spille poker med hinanden. De maskiner, som sagen drejer sig om er sådan indrettet, at man kun kan spille alene på dem. Opslaget med gevinstkuponerne var han og T1 enige om at sætte op. Morskabsautomaterne kan bruges i Tyskland, hvor der er marked for dem og hele tiden har været det.

V.2 har forklaret, at PV, der skulle have været mødt under domsforhandlingen i sagen havde sygdomsforfald. PV er jurist, hvilket vidnet ikke er. Vidnet har haft en halv time til at sætte sig ind i sagen. Vidnet udsteder tilladelser og foretager kontroller. Under den tidligere lov var der tale om mange foreninger, der havde fået tilladelser, og som ikke overholdt reglerne om, at overskuddet skulle gå til velgørende formål. Der var tale om en række støtteforeninger, der reelt ikke støttede velgørende formål, men især de personer, der havde oprettet foreningerne. Den nye lov fra 2001 lagde op til stramninger, Den nye lovs § 16 indeholder bestemmelser om, at frispil og forlænget spilletid ikke er at betragte som gevinst. Efter lovens § 2 er fortsat spil ikke omfattet af § 16, men derimod af lovens § 2. Ved fortsat spil har man normalt vundet en kredit, der giver ret til at spille videre. Spillemyndigheden definerer de spil, der er omfattet af loven, som de spil, der kræver anvendelse af en kredit. For spillemyndigheden er det ikke afgørende, om kreditten kører videre til den næste dag ved at maskinen er tændt natten over. Ved et frispil opnår man typisk ret til at spille videre efter opnåelse af et bestemt antal point, uden at man skal bruge en kredit. Ved forlænget spilletid opnår man ret til at spille videre med en forøget gevinstchance. Det er kun en af de 3 valser, der drejer rundt, og derved øges gevinstchancen. Det koster ikke brug af en kredit at spille videre med en forøget gevinstchance. Efter vidnets opfattelse kan frispil og forlænget spilletid ikke overføres til en anden spillemaskine end den, som man har spillet på. Man kan få et tilgodehavendebevis, som spillemyndigheden også betragter som en gevinst, hvis man får det. Vidnet har set billederne af spilleautomaterne i sagen. Alle spilleautomaterne ligner pokerautomater. Det specielle ved pokerautomater er, at man kan spille på dem og under spillet øge sin indsats uden møntindkast, og uden at der i maskinen er en udbetalingsenhed. Maskinen er derimod tilsluttet en central enhed, hvorpå der efter betaling kan indsættes kreditter på de forskellige maskiner.

Vidnet har fået forevist fotografierne af de spillemaskiner, som er taget i forvaring.

Vidnet har erklæret, at alle maskinerne, bortset fra maskinerne, der er fotograferet på foto 35 og 36, er almindelige pokerautomater. Maskinerne, der er fotograferet på billede nr. 35 og billede nr. 36 er flippermaskiner, der, efter vidnets opfattelse også er ulovlige efter loven. Hvis en spillemaskine er omfattet af loven om spillemaskiner, skal en række betingelser være opfyldt. De vigtigste betingelser er, at man skal have en bestyrer, være opkoblet til den centrale spillemyndighed og have en tilladelse. Der er herudover en række andre krav. T1 er blevet tiltalt i sagen, fordi spillemyndigheden mener, at han er ansvarlig, idet han har lejet automaterne af T2 Automater. T2 Automater er tiltalt for medvirken ved at have udlejet maskinerne til T1.

Vidnet har fået forevist bilag 38, hvorefter vidnet har erklæret, at efter spillemyndighedens opfattelse er der ved anvendelse af sådanne beviser tale om gevinster i lovens forstand. Vidnet er enig i, at beviserne hverken er mønter eller pengesedler. Vidnet tør ikke udtale sig om, hvorvidt T1 er blevet tiltalt i sin egenskab af formand for en forening.

V.3 har den 17. oktober 2002 forklaret, at der i "H1." står 2 typer spilleautomater, dels pokerautomater. Maskinerne ligner almindelige spilleautomater. De er ikke tilladt at anvende som gevinstgivende automater. Der er normalt en dobbeltopfunktion, som ikke er lovlig, fordi det tilladte indsatsmaksimun overstiges. De er end ikke tilladt i kasinoer. Der står sådanne maskiner på stedet. Maskinerne vil ikke kunne blive godkendt, således som de står på stedet. Pokermaskinerne vil kunne blive tilladt, men det kræver en ombygning af maskinen. Alle maskinerne er koblet op på et fælles system. Hvis man vinder, og skal have noget udbetalt, skal man henvende sig til lederen af stedet. Maskinerne viser spillerens kredit. Der hænger skilte i hallen om, at man ikke kan få gevinsten udbetalt. Spillene koster ikke det samme på de forskellige maskiner. På nogen maskiner koster et spil 10 kr. Et spil tager 1 til 2 sekunder.

Afhørt af forsvareren har vidnet forklaret, at der ikke gælder nogen regler, såfremt der ikke er tale om gevinstgivende automater. De såkaldte morskabsautomater, er således ikke undergivet noget særligt regelsæt. Vidnet ved ikke, om de omhandlede maskiner er omfattet af loven, såfremt der er ikke udbetales nogen gevinster.

V.3 har den 27. oktober 2005 forklaret, at han var ude at besigtige maskinerne, og det rum, hvori de var anbragt den 7. oktober 2002. Der var tale om en række maskiner, der var opkoblet til 2 kontrolmaskiner. Maskinerne var i funktion, da han så dem. Der sad en person og overvågede maskinerne og vist et par spillere. Der blev uddelt noget, der kunne bruges til at spille videre for. Vidnet kender ikke morskabsautomater, og har aldrig undersøgt morskabsautomater. På de offentlige spilleautomater har det aldrig været lovligt at anvende indbetalingsenheder, som dem han så på stedet. Der kan være forskellige spil på hver enkelt maskine. De billeder, som man ser på maskinerne på billederne, er kun et enkelt billede fra et enkelt spil. Vidnet undersøgte ikke hvor mange spil, der var på de enkelte maskiner. Der var nogle af automaterne, der var forsynet med gammeldags valser. Det var forholdsvis få af dem. Man kom ind på hver enkelt spillemaskine via indbetalingsenheden. Hvis man vandt, gik man hen til den centrale enhed og fik et tilgodebevis. Det var også muligt at spille videre for gevinsten.

Vidnet har fået forevist bilag 38, hvorefter vidnet har erklæret, at der efter hans mening er tale om noget, der svarer til spillemønter. I gamle dag kunne man kun fra udleveret spillemønter, der ikke kunne veksles til almindelige penge. De gevinstsedler, som han har fået forevist, svarer efter hans bedste overbevisning til spillemønter. Vidnets institut er blevet rekvireret ca. 10 gange, men det er det eneste tilfælde, hvor vidnet har været ude at se på spillestedet. Vidnet ved, at dobbelt up-funktionen ikke er tilladt. Det er ikke en teknisk vurdering, som vidnet har foretaget. Vidnet er blevet bedt om at foretage en vurdering, og det har vidnet gjort. Vidnet kunne se på de forskellige maskiner, hvad det kostede at spille på dem, Der sad blandt andet en seddel på den ene om, at det kostede 10 kr. at spille på den. Der var en anden maskine, som der stod 1 kr. på. Det har ikke nogen mening efter vidnets opfattelse, at kalde dem morskabsautomater, når man på den ene maskine måske kun kunne spille et sekund. Vidnets institut har holdt møder med spillemyndighederne. Der har været tale om flere møder. Instituttet er blandt andet blevet hørt om loven, hvorved de nye bestemmelser blev indført. Kun halvdelen af maskinerne var i funktion, da vidnet besigtigede spillehallen. Den anden halvdel stod ude bagved, og var ikke tændt.

Politiassistent V.4 har forklaret, at han var ude i ..., sammen med blandt andet V.3. De kom ind i lokalet, der bestod af 2 sammenhængende lokaler, hvori der var opstillet nogle spillemaskiner. Der var ikke andet end spillevirksomheden i lejligheden. Spillemaskinerne stod rundt langs væggen, og der var et enkelt køleskab med pålæg i. Der var sat en seddel op om gevinster.

Vidnet har fået forevist bilag 8, hvorefter vidnet har bekræftet, at han så et tilsvarende seddel på væggen ude i lokalet. Der var vist en pengekasse. De traf en person, LJ, en yngre mand, der stod i lokalerne. Han sagde, at han var ansat til at stå for spillestedet. De fandt en mappe med medlemsliste, som de tog med sig. De fandt også nogle sedler, som de spurgte LJ om. Han sagde, at der var tale om en slags kasseregnskab. LJ påstod, at der ikke blev udbetalt kontanter. Derimod kunne man få gavekort. De så et gavekort. Vidnet har fået forevist bilag 39, hvorefter vidnet har erklæret, at det var den slags gavekort LJ nævnte. Vidnet kan ikke huske, om LJ oplyste, at klubben blev drevet af en forening, en dartklub. Det er også muligt, at vidnet fik oplysningen fra T1, da han senere blev afhørt. Der var også en yngre mand på stedet. Han var der vist kun for at holde LJ med selskab. Vidnet tror, at den yngre mand var DMs søn.

V.5 har forklaret, at hun er kommet i spilleklubben H1, men det ligger nogle år tilbage. Hun kan ikke i dag huske, hvornår hun kom.

Hun er blevet foreholdt politirapporten, bilag 9, side 2, hvorefter hun den 10. oktober 2002 skal have forklaret, at hun spillede sidste gang i H1 for ca. 2 måneder siden. Vidnet har erklæret, at det godt kan passe, at hun sidste gang har været i H1 i august 2002. Hun var medlem af klubben. Hun kom sammen med en veninde og spillede mest på en maskine, der hed noget med Hugo. Maskinen lignede den, der er vist på foto nr. 13. Hun har ikke spillet på nogen af de maskiner, man kan se på fotograferne. Hun puttede dengang penge ind i maskinen, og hvis hun vandt, fik hun rigtige penge ud af maskinen. Hvis hun vandt mange mønter, kunne hun få mønterne vekslet hos ham, der stod og passede maskinerne. Det kan godt være, at hun ved en enkelt lejlighed har været henne at spille på en anden maskine, hvis den maskine, som hun plejede at bruge, var optaget. Den maskine, som hun så spillede på, havde også møntindkast.

Vidnet er blevet foreholdt politirapporten, bilag 9, side 2, hvorefter hun skal have forklaret, at når man kom op i klubben betalte man feks. 100 kr. i skranken, og at beløbet blev sat ind på den maskine, som man ville spille på. Vidnet har erklæret, at hun ved en enkelt lejlighed eller to, kom uden mønter og kun med sedler, hvorefter hun gik op til ham ved skranken med sedlen og afleverede sedlen til ham. Han satte derefter pengene ind på den maskine, som hun ville spille på.

V.6 har forklaret, at hun er kommet i spilleklubben på ... i et par år. Hun kom der indtil 3 - 6 måneder, før klubben lukkede.

Hun er blevet foreholdt politirapporten bilag 8, hvorefter hun har forklaret, at det kan passe, at hun holdt op med at komme i spilleklubben i juni 2002. Hun så ikke nogen få penge tilbage til sidst. I begyndelsen, hvor hun kom, spillede hun kun på de enarmede. Hun puttede sine penge op i maskinen og spillede på maskinen. Hun var medlem af spilleklubben og havde betalt 25 eller 50 kr. for at blive medlem. Hun spillede som regel for 20 kr. Hun har ikke spillet på nogen af de andre maskiner end de enarmede. Hun har dog prøvet at spille på den maskine, som er vist på foto nr. 13. Man kunne få gevinsten fra den maskine udbetalt i kontanter. Hun har også spillet på maskinen, der er vist på foto nr. 17, og den har [hun] fået udbetalt et par tusinde i gevinst på. Hun kan ikke huske, hvornår hun fik den gevinst, men hun er sikker på, at det var på den maskine, hun spillede. Maskinen, der er vist på foto nr. 26, har hun set nogen spille på, men hun har ikke selv spillet på den. Maskinerne stod i hver sit rum, og hun spillede kun på de maskiner, der stod sammen med de enarmede. Hun holdt op med at komme i klubben, fordi hun var utilfreds med, at hun blev krævet for et større beløb, end det hun mente, hun skyldte. Hun vidste, at hun skyldte et beløb og var gået i banken for at hæve beløbet. Da hun kom med beløbet, blev hun afkrævet et større beløb end det, som hun mente, at hun skyldte. Hun foreslog, at de gik til politiet med sagen. Derefter slog han ned, så hun kun kom til at betale det beløb, som hun mente, at hun skyldte. Der var en maskine, som de satte pengene til de andre maskiner ind på. Hvis nogen vandt gevinster på de andre maskiner, kunne pengene trækkes ud og sættes ind på en anden maskine, eller de kunne få pengene udbetalt. Hun kom kun i klubben, før der kom en anden ejer. Hun har ikke været der, siden klubben skiftede ejer. Det var en af SNs brødre, som forlangte, at hun betalte mere, end det som hun skyldte.

Der har været fremlagt to erklæringer fra V.3, sagens bilag 13 og bilag 28.

Der er fremlagt en lejekontrakt, hvorefter tiltalte T1 har lejet lokalerne i ... pr. 1. februar 2002 for en årlig leje på 120.000 kr.

Der er fremlagt vedtægter for foreningen gevinsten, et opslag om gavekort til fortsat spil og fotografier af de forskellige maskiner og udbetalingsenhederne.

De genstande, der nu er påstået konfiskeret, er beslaglagt ved byrettens kendelse af 22. oktober 2002. Kendelsen blev stadfæstet ved Østre Landsrets kendelse af 8. november 2002.

Tiltalte T1 er tidligere straffet ved byrettens dom af 15. september 2003 for overtrædelse af lov om spilleautomater § 40 samt bekendtgørelsen § 26 med en bøde på 24.000 kr. ved i perioden fra den 1. januar 2002 til den 30. juni 2002 i G1 Støtteklub for G2

-

at have opstillet og drevet virksomhed med 14 bl.a, af mrk. Cherry 99 gevinstgivende spilleautomater uden tilladelse, jf. lovens § 6, stk. 1.,

-

at have undladt at få opkoblet de gevinstgivende spilleautomater til Spillemyndighedens centrale overvågningssystem, jf. bekendtgørelsen § 3, stk. 1,

-

at have undladt at fra godkendelse af de gevinstgivende spilleautomater af et af de akkrediterede institutter inden opstillingen af spilleautomaterne, jf. bekendtgørelsens §16,

-

at have undladt at få Spillemyndighedens godkendelse af en bestyrer, jf. lovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, 2. punktum,

-

at have ladet gevinsten i spil med kontantgevinster overstige kr. 300, og ved at automaterne ikke kunne betjenes ved direkte møntindkast, og at udbebetaling af gevinster ikke kunne ske direkte fra automaterne,

ved

byrettens dom af 4. marts 2004 blev tiltalte T2 Automater ApS frifundet for medvirken til tiltalte T1s handlinger. Dommen blev stadfæstet af Østre Landsret ved dom af 26. november 2004.

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter de af tiltalte T1 og vidnet V.1 afgivne forklaringer og den fremlagte lejekontrakt samt de fremlagte vedtægter lægges det grund, at tiltalte T1 lejede lokalerne på adressen ..., 1. i ...1 pr. 1. februar 2002 til anvendelse til en spillehal, at spillehallen blev drevet af foreningen H1 under navnet "H1" med det formål at indsamle midler til støtte for H2 Billardklub, og at alle over 18 år, der kunne godkendes af foreningen, kunne blive medlem mod betaling af et kontingent på 50 kr. om året.

Efter de afgivne forklaringer og de fremlagte bilag fandtes de i anklageskriftet nævnte spillemaskiner i klubbens lokaler ved en besigtigelse, som politiet og Spillemyndigheden foretog den 7. oktober 2002.

Efter de afgivne forklaringer og de fremlagte bilag indeholder ingen af de i anklageskriftet nævnte spillemaskiner indretninger, der gør det muligt at fortage direkte indbetalinger til maskinerne eller direkte udbetalinger fra maskinerne, hvorimod de blev styret fra to centrale enheder, som maskinerne var opkoblet til. Via de centrale enheder kunne maskinerne forsynes med kreditter, der gjorde det muligt at spille på dem. Maskinerne indeholdt flere spil, men ikke de samme spil. Via de centrale enheder kunne en kredit overføres fra en maskine til en anden maskine, hvis en spiller ønskede at spille på en anden maskine. Hvis en spiller ikke ønskede at udnytte den kredit, der var tilbage på den valgte maskine, kunne spilleren vælge at få udleveret et tilgodebevis svarende til kreditten. Tilgodebeviset er under sagen blevet kaldt Matadorpenge.

Lov nr. 462 af 31. maj 2000 med ændringer, der blev bekendtgjort ved lov nr. 631 af 25. juli. 2002, gælder for gevinstgivende spilleautomater, der ikke er omfattet af lov om spillekasinoer, jf. lovens § 1.

Lovene indeholder i § 2 en række definitioner af spilleautomater, af spil om penge, af spil om spillemønter og af spillehaller.

Efter lovens § 2, stk. 1, er en spilleautomat en mekanisk eller elektronisk maskine, der han anvendes til spil, hvor spilleren mod en indsats af økonomisk værdi kan vinde en gevinst bestående af penge eller spillemønter.

Efter lovens § 2, stk. 2, er spil om penge et spil, hvor gevinsten udbetales i penge eller i spillemønter, der kan kræves omvekslet til penge.

Efter lovens § 2, stk. 3, skal spillemønter kunne indløses med en vare eller en tjenesteydelse.

Efter lovens § 6, stk. 1, skal spillemyndigheden give tilladelse til opstilling og drift af spilleautomater.

Efter lovens § 16 anses retten til frispil eller forlænget spilletid ikke for gevinst.

Efter lovens § 17, stk. 1, skal en spillemaskine inden opstillingen være godkendt af et af spillemyndigheden akkrediteret institut.

Efter lovens § 18, stk. 1 og stk, 2, skal den daglige drift forestås af en bestyrer, der er godkendt af spillemyndigheden.

I bekendtgørelse nr. 1084 af 8. december 2000 er der fastsat bestemmelser i medfør af § 21, 31, stk. 2, § 34 og § 40, stk. 2, i lov nr. 462 af 31. maj 2000.

Efter bekendtgørelsens § 3, stk. 1, skal gevinstgivende spilleautomater, der opstilles efter lovens ikrafttræden, være tilsluttet et centralt overvågningssystem hos spillemyndigheden.

Efter bekendtgørelsen § 10, stk. 2, må indsatsen pr. spil ikke overstige 0,50 kr.

Efter bekendtgørelsen § 12, stk. 1, må gevinsten i spil med kontantgevinster ikke overstige 300 kr.

Efter bekendtgørelsen § 12, stk. 2, må spilleautomater kun betjenes ved direkte møntindkast og udbetaling af gevinster kun ske direkte fra spilleautomater.

Efter bekendtgørelsen § 16 skal der foreligge en erklæring for hver spilleautomat fra et akkrediteret institut blandt andet om, hvorvidt betingelserne i bekendtgørelsens § 10 er opfyldt.

Efter den bevisførelse, der har fundet sted, har anklagemyndigheden ikke godtgjort, at de personer, der har spillet på de pågældende maskiner i tiden fra maj 2002 til den 7. oktober 2002 har kunnet kræve eller fået deres gevinst i penge eller i spillemønter udbetalt i penge som anført i § 2, stk. 2 i lov nr. 631 af 25. juli 2000 og lov nr. 631 af 25. juli 2002.

Det tilgodebevis, der er taget i forvaring, indeholder ingen bestemmelser om, at det kan anvendes til andet end spil. De såkaldte Matadorpenge, der skal være blevet udleveret, kan ikke betragtes som spillemønter. En kredit, der er opstået enten ved en indbetaling ved spillets start eller ved en gevinst under spillet, svarer til den ret til frispil eller til den forlængede spilletid, der efter lovens § 16 ikke er en gevinst. En ret til frispil eller en ret til forlænget spilletid vil aldrig kunne give spilleren en ret til at få et pengebeløb udbetalt. En kredit vil heller ikke give spilleren nogen ret til at få et pengebeløb udbetalt. Den besparelse, som spilleren opnår ved ikke at skulle betale for en ny kredit, er ikke en gevinst i mønter eller spillemønter efter lovens § 2, stk. 2. Der foreligger heller ingen oplysninger om, at der er blevet udbetalt gevinster i penge eller spillemønter i spilleklubben i den periode, der er nævnt i anklageskriftet.

Den spillevirksomhed, der har fundet sted i de pågældende lokaler, er herefter ikke omfattet af lov nr. 462 af 31. maj 2000 og lov nr. 631 af 25. juli 2002 og dermed heller ikke af bekendtgørelse nr. 1084 af 8. december 2000.

De tiltalte frifindes derfor helt for den rejste tiltalte og for de nedlagte påstande om konfiskation.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

De tiltalte T1 og T2 Automater ApS frifindes.

Statskassen skal betale sagens omkostninger.

----------

Østre Landsrets dom af 30. november 2006, 6. afdeling, S-1084-06

Roskilde Rets dom af 3. november 2005 (S 2-542/2004) er med Procesbevillingsnævnets tilladelse af 16. marts 2006 anket af anklagemyndigheden med påstand om domfældelse efter anklageskriftet.

De tiltalte har påstået stadfæstelse.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaringer af tiltalte T1 og af direktør V.1 for tiltalte T2 Automater ApS, samt af V.6, V.3 og politiassistent V.4, der alle har forklaret i det væsentlige som for byretten.

Der er endvidere for landsretten afgivet forklaring af V.7 og V.8.

De i byretten af vidnerne V.2 og V.5 afgivne forklaringer er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 965 c, stk. 4.

T1 har supplerende forklaret bl.a., at tilgodebeviserne ikke blev udstedt med vinderens navn. Beviserne var af hensyn til bogholderiet nummererede, men det blev ikke noteret, hvilke personer der fik udleveret de enkelte tilgodebeviser. Teoretisk kunne beviserne også anvendes i H3-klubben, men det er aldrig sket. Han vil ikke afvise, at tilgodebeviserne uden klubbens vidende kunne være genstand for omsætning. Han og V.1 var helt sikre på, at der udelukkende var tale om morskabsautomater, og de fandt derfor ikke anledning til at drøfte spørgsmålet med Spillemyndigheden i ToldSkat.

V.1 har uden vidnepligt og -ansvar vedstået sin for byretten afgivne forklaring og supplerende forklaret bl.a., at det er hans søn, der ejer det tiltalte anpartsselskab. Han har været i branchen i ca. 11 år. Han ved, at der på gevinstgivende spilleautomater ikke må være en "dobbelt op" funktion. Disse automater var imidlertid ikke gevinstgivende, men udelukkende morskabsautomater. Brancheorganisationen har ikke på noget tidspunkt redegjort for, hvornår frispil, forlænget spil eller fortsat spil var lovligt eller ulovligt. Der er heller ikke fra officiel side fremkommet oplysninger til forståelsen af lovens § 16, 2. pkt.

V.3 fra Teknologisk Institut, politiassistent V.4 og V.6 har alle forklaret som for byretten.

V.7 har forklaret bl.a., at han har været i branchen i 32 år og siden juni 2004 har været direktør i Dansk Automat Brancheforening. Brancheforeningen er arbejdsgiverforening for producenter og opstillere af spilleautomater og repræsenterer ca. 80 % af branchen. Formålet med loven fra 2000 var at få lukket spilleklubber med samme type spilleautomater som i denne sag. Spilleautomaterne i nærværende sag er efter brancheforeningens opfattelse gevinstgivende, da spilleren opnår kreditter, der kan anvendes til fortsat spil. Foreningen forstår begrebet frispil som et nyt spil uden ny indsats, og begrebet forlænget spilletid som mulighed for yderligere gevinstchance inden for samme spil. Begrebet frispil gav i starten anledning til tvivl. Frispil er i branchen noget, der kan vindes på morskabsautomater. Forskellen på fortsat spil og frispil/forlænget spilletid er, at fortsat spil kræver ny indsats, her i form af forbrug af kreditter. De 3 begreber er fastlagt af branchen i samarbejde med Force Technology. Vidnet ved, at brancheforeningen efter lovens vedtagelse holdt orienteringsmøder for medlemmerne, men foreningen har ikke til medlemmerne udsendt skriftlig vejledning om forståelsen af begreberne.

V.8 fra Force Technology har forklaret bl.a., at Force fører teknisk tilsyn med spilleautomater. De i nærværende sag omhandlede automater er gevinstgivende, da vundne kreditter kan anvendes til nye spil. Den i sagen anvendte fjernbetjening kan omregne kreditter til kroner og kan nulstille automaten. Begreberne frispil, forlænget spilletid og fortsat spil er defineret af branchen og Force. ToldSkat har ikke deltaget heri. Der kan i de spil, der findes på godkendte spilleautomater, være elementer af frispil. I dag findes mekaniske spilleautomater stort set ikke. Alle automater er computerstyrede og kan ændres til andre spil.

For landsretten har anklagemyndigheden præciseret, at det ikke gøres gældende, at der i spilleklubben er udbetalt penge, varer eller andet. Det kan lægges til grund, at der udelukkende er udleveret tilgodebeviser til fortsat spil.

De tiltalte har gjort gældende, at de opstillede spilleautomater er morskabsautomater og dermed ikke omfattet af lovreglerne om gevinstgivende spilleautomater.

Tiltalte T1 har endvidere bestridt at være personlig ansvarlig for spilleklubbens aktiviteter.

Til brug for landsrettens behandling er indhentet erklæring af 3. november 2006 fra Force Technology vedrørende den tekniske indretning af 2 spilleautomater og 1 fjernbetjeningsenhed, og landsretten har under domsforhandlingen fået forevist dem i funktion.

Landsrettens begrundelse og resultat

Det lægges til grund, at de i anklageskriftet omhandlede spilleautomater er forbundet med en central betjeningsenhed, hvorfra kreditter kan indsættes, aflæses og fjernes. Vundne kreditter kan straks eller senere forbruges til fortsat spil på samme eller på anden spilleautomat. For uforbrugte kreditter kan tilgodebeviser udstedes, idet den centrale betjeningsenhed da omregner kreditterne til kroner.

Som følge heraf er spilleautomaterne indrettet således, at de kan anvendes til spil af den i lov om gevinstgivende spilleautomater § 2, stk. 1 omhandlede beskaffenhed, og det er herved uden betydning, at overskydende kreditter alene har været afregnet ved tilgodebeviser.

Vundne kreditter, der kan forbruges som ovenfor fastlagt, er ikke udtryk for, at spilleren har vundet retten til frispil eller forlænget spilletid som omhandlet i lovens § 16, 2. pkt.

Herefter, og da spilleautomaterne er opstillet og taget i brug i strid med de i anklageskriftet nævnte bestemmelser, er begge de tiltalte skyldige i den rejste tiltale, idet landsretten yderligere fastslår, at tiltalte T.1 som initiativtager og daglig leder af spilleklubben har forestået etableringen, indretningen og driften af spilleklubben, og som følge af disse handlinger ved groft uagtsomt forhold er personlig ansvarlig for de skete lovovertrædelser.

Tiltalte T1 straffes efter lovbekendtgørelse nr. 820 af 26. juni 2006 af lov om gevinstgivende spilleautomater, jf. lov nr. 462 af 31. maj 2000 om samme, § 40, stk. 1, nr. 1, jf. § 6, stk. 1, § 17, stk. 1, § 18, stk. 2, jf. stk. 1 og efter bekendtgørelse nr. 820 af 26. juni 2006 om samme, jf. bekendtgørelse 1084 af 8. december 2000 om samme, § 26, stk. 1, jf. § 3, stk. 1, § 10, stk. 2, § 12 og § 16 med en bøde, der i medfør af straffelovens § 89, jf. den ved dommen af 15. september 2003 idømte bøde, fastsættes til 16.000 kr. Bødens forvandlingsstraf er fængsel i 10 dage.

Tiltalte T2 Automater ApS straffes efter lovbekendtgørelse nr. 820 af 26. juni 2006 af lov om gevinstgivende spilleautomater, jf. lov nr. 462 af 31. maj 2000 om samme, § 40, stk. 4, og stk. 1, nr. 1, jf. § 6, stk. 1, § 17, stk. 1, § 18, stk. 2, jf. stk. 1 og efter bekendtgørelse nr. 820 af 26. juni 2006 om samme, jf. efter bekendtgørelse nr. 1084 af 8. december 2000 om samme § 26, stk. 2, og stk. 1, jf. § 3, stk. 1, § 10, stk. 2, § 12 og § 16, jf. straffelovens § 23 med en bøde på 13.000 kr.

De nedlagte konfiskationspåstande tages til følge i medfør af straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1, og nr. 3, samt § 77 a som nærmere nedenfor bestemt.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T1 straffes med en bøde på 16.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage.

Tiltalte T2 Automater ApS straffes med en bøde på 13.000 kr.

Hos tiltalte T1 konfiskeres en mappe med medlemslister (kosterrapport bilag 40, koster nr. 1), 17 flyes (samme bilag, koster nr. 2), en seddel som oplyser, at man kan vinde gavekort til fortsat spil pålydende kr. 50, kr. 100 og kr. 200 (samme bilag, koster nr. 5) og en seddel, som oplyser, at "H1" er åben igen m.v. (samme bilag, koster nr. 6).

Hos tiltalte T2 Automater ApS konfiskeres spillemaskiner anført i kosterrapport bilag 41 og 42 som koster nr. 1, 3, 5, 6, 8-19, 23-28 og 30- 37.

De tiltalte skal en for begge og begge for en betale sagens omkostninger for begge retter, dog at de hver især skal betale salærerne til de for dem beskikkede forsvarere for byret og landsret, herunder hver betale halvdelen af det til deres tidligere for byretten beskikkede forsvarer, advokat Bente Vassard, tilkendte salær og kørselsgodtgørelse.