Dato for udgivelse
31 okt 2007 10:19
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 sep 2007 10:35
SKM-nummer
SKM2007.772.SR
Myndighed
Skatterådet
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Hjemmel
07-127127
Redaktionelle noter
Dette bindende svar blev offentliggjort under SKM2007.717.SR, hvorfor denne SKM bortfalder.