Dato for udgivelse
10 Oct 2007 10:33
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
05 Oct 2007 10:12
SKM-nummer
SKM2007.713.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
1. afdeling, 454/2006
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Resumé

Beskatning af fri bolig skulle ske i medfør af "direktørreglen" i LL § 16, stk. 9. (Stadfæstelse af SKM2006.506.ØLR)

Reference(r)

Ligningsloven § 16, stk. 9

Henvisning

Ligningsvejledningen 2007-3 A.B.1.9.5 

Parter

H1 A/S
(advokat Christian Bachmann)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli)

Afsagt af højesteretsdommerne

Peter Blok, Asbjørn Jensen, Marianne Højgaard Pedersen, Thomas Rørdam og Henrik Waaben

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 7. afdeling den 10. august 2006.

Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Påstande

Appellanten, H1 A/S, har gentaget sin påstand.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Højesterets begrundelse og resultat

Efter det oplyste ejer selskabet H2 II A/S rettelig 83 % af aktiekapitalen i H2 III A/S.

Af de grunde, der er anført af landsretten, tiltræder Højesteret, at A efter sin stilling og position i H1 A/S må anses for at have væsentlig indflydelse på sin egen aflønningsform, og at han derfor er omfattet af ligningslovens § 16, stk. 9.

Højesteret stadfæster herefter dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal H1 A/S betale 30.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.