Dato for udgivelse
10 Oct 2007 09:01
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
03 Oct 2007 11:08
SKM-nummer
SKM2007.712.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
6. afdeling, B-937-06
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Indkomstarter + Personlig indkomst
Emneord
Rejse, personalegode, turistmæssig
Resumé

Personalet i et revisionsfirma blev beskattet af en rejse til Prag, der i det væsentlige havde karakter af en firmaudflugt. Teambuilding og at kompensere for ekstraordinær arbejdsindsats efter en firmafusion var rejsens hovedformål.

Trods faglige arrangementer i form af drøftelser om nye fælles standarder og arbejdsrutiner m.v. i firmaet var turen overvejende af turistmæssig karakter.

Reference(r)

Ligningsloven § 16, stk. 1
Ligningsloven § 16, stk. 3

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-3 A.B.1.9.19

Parter

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
(alle v/advokat Jess Thiersen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Lars Apostoli).

Afsagt af landsdommerne

Karen-Anke Tørring, Ulla Langholz og Marianne Ploug (kst.)

Denne sag, der er anlagt den 21. marts 2006, angår prøvelsen af Landsskatterettens kendelser af 22. december 2005, hvorved Landsskatteretten traf afgørelse om skattepligten af værdien af en arbejdsgiverbetalt rejse, for sagsøgerne A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 og A9.

Påstande

Sagsøgeren A1 har nedlagt påstand om, at hans selvangivelse for 2000 nedsættes med 10.410 kr., subsidiært at sagen hjemvises til fornyet behandling hos ligningsmyndigheden.

Sagsøgeren A2 har nedlagt påstand om, at hans selvangivelse for 2000 nedsættes med 5.205 kr., subsidiært at sagen hjemvises til fornyet behandling hos ligningsmyndigheden.

Sagsøgeren A3 har nedlagt påstand om, at hendes selvangivelse for 2000 nedsættes med 10.410 kr., subsidiært at sagen hjemvises til fornyet behandling hos ligningsmyndigheden.

Sagsøgeren A4 har nedlagt påstand om, at hendes selvangivelse for 2000 nedsættes med 10.410 kr., subsidiært at sagen hjemvises til fornyet behandling hos ligningsmyndigheden.

Sagsøgeren A5 har nedlagt påstand om, at hendes selvangivelse for 2000 nedsættes med 5.205 kr., subsidiært at sagen hjemvises til fornyet behandling hos ligningsmyndigheden.

Sagsøgeren A6 har nedlagt påstand om, at hans selvangivelse for 2000 nedsættes med 5.205 kr., subsidiært at sagen hjemvises til fornyet behandling hos ligningsmyndigheden.

Sagsøgeren A7 har nedlagt påstand om, at hendes selvangivelse for 2000 nedsættes med 10.410 kr., subsidiært at sagen hjemvises til fornyet behandling hos ligningsmyndigheden.

Sagsøgeren A8 har nedlagt påstand om, at hendes selvangivelse for 2000 nedsættes med 5.205 kr., subsidiært at sagen hjemvises til fornyet behandling hos ligningsmyndigheden.

Sagsøgeren A9 har nedlagt påstand om, at hendes selvangivelse for 2000 nedsættes med 5.205 kr., subsidiært at sagen hjemvises til fornyet behandling hos ligningsmyndigheden.

Sagsøgte, Skatteministeriet, har nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsfremstilling

Ved kendelser af 22.december 2005 bestemte Landsskatteretten, at sagsøgerne skulle anses for skattepligtige af værdien af en arbejdsgiverbetalt rejse til Prag i efteråret 2000. De af sagsøgerne, hvis ægtefælle eller samlever havde deltaget i turen, blev tillige anset for skattepligtige af værdien af ægtefællens eller samleverens rejse. Værdien af rejsen blev fastsat til 5.205 kr. for hver deltager.

I kendelserne, som har enslydende sagsfremstilling, procedure og begrundelser, er anført blandt andet

"...

Sagens oplysninger

Klageren er ansat i revisionsselskabet H1 A/S . ... Selskabet afholdt i 2000 en udgift på 72.872 kr. vedrørende en rejse til Prag for selskabets medarbejdere og disses ægtefæller, samlevere mv. Rejsen til Prag var fra 29. september 2000 til 2. oktober 2000.

Der er fremlagt brev af 11. august 2000 fra selskabet til medarbejderne, hvoraf følgende fremgår:

"Kære medarbejdere -TAK for indsatsen

Så skulle det hele endelig være kommet på plads, så vi alle kan komme af sted på den followup-tur, efter en lang travl statustid. Vi nåede i mål og det ser ud til, at det nye team fungerer, på trods af omvæltningen for os alle og selv om der selvfølgelig altid vil være ting der skal pudses af.

Vi vil under turen indlægge nogle møder og herunder et møde hvor vi gennemgår forløbet af statustiden og et hvor vi kigger på en standardisering.

Turen går til Prag hvor vi skal bo i 7 dobbeltværelser på Hotel G1, der alle har bad og toilet, satellit-TV, radio og telefon. Hotellet har morgenmadsrestaurant, bar, sauna, jacuzzi og turistinformation.

...

Deltagere

A8

A2

BA

A1

A5

A6

A4

CA

A7

DA

A3

EA

SS

 

A9

 

Rejseplan

 

...

 

Program

 

Fredag den 29. september

 
 -

Efter ankomst til Prag er der transfer og check ind på hotellet.

 - 

Resten af aftenen og natten er til fri afbenyttelse.

 

Lørdag den 30. september

 
 -

Morgenmad indtages på hotellet.

 - 

Formiddagen er til fri disposition, men vi vil for de interesserede gå en tur rundt i den smukke by og besøge både den gamle by, klosteret, Karlsbroen og slottet. For dem der er med indtages frokosten på en udvalgt restaurant - måske på klosteret, hvor der er en fantastisk udsigt over floden.

 -

Efter frokost mødes vi i hotellets bar, vil der være gennemgang af oplæg til nye fælles standarder og hvor alle forslag er velkomne.

 -

Om aftenen skal vi på en sejltur på Moldau, hvor vi skal spise en 3-retters menu mens vi ser ud på den oplyste by. Varighed 2-3 timer.

 

Søndag den 1. oktober

 
 -

Morgenmad indtages på hotellet.

 -

Vi bruger formiddagen til at besøge et meget anerkendt bryggeri, hvor vi skal høre om bryggemetoden og selvfølgelig smage på varerne. Varighed ca. 1½ time.

 -

Efter rundvisningen tager vi ophold i bryggeriets gårdhave, hvor vi vil gennemgå forløbet af statustiden på godt og ondt og vi vil meget gerne modtage forslag der kan gøre det hele bedre og hyggeligere for os alle i dagligdagen.

 -

Resten af dagen er til fri disposition, men vi vil for de interesserede fortsætte vores tur rundt i den smukke by.

 -

Aftensmad indtages på endnu en udvalgt og spændende restaurant og herefter er resten af aftenen fri.

 

Mandag den 2. oktober

 
 -

Morgenmad indtages på hotellet.

 -

Check ud fra hotellet.

 -

Afhentning kl. 11.00 i bus, hvorefter vi kører til Theresienstadt med guide og oplever lidt af 2. verdenskrigs rædsler. Denne oplevelse bør give os alle noget at tænke på og måske til at behandle hinanden godt og med respekt - også når der er pres på.

 -

Frokost indtages efter aftale med guiden.

 -

Efter Theresienstadt kører bussen os så til lufthavnen hvor vi skal nå check ind kl. 17.00.

Turen inkluderer rejse, hotel med morgenmad, måltider og drikkevarer indtaget i fællesskab med rejsegruppen (bosserne) og entre på udflugter. Lommepenge samt mad og drikke indtaget på egen hånd er for egen regning.

Vi ser frem til at vi alle får en hyggelig tur og kan være sammen på en afslappet måde som kontrast til den altid meget travle hverdag. Samtidig kan vi alle hilse på og byde velkommen i teamet til SS, der starter hos os den 1. november 2000."

Selskabets udgifter til rejsen er sammensat således

G2 rejser, pakkerejse for 14 deltagere,

Fly T/R samt hotel 3 nætter, inkluderet morgenmad

60.270 kr.

Diverse udgifter til taxa, forplejning mv.

12.602 kr.

I alt

72.872 kr.

Der er fremlagt rejseplan fra G2 rejser, kvittering for betaling af 60.270 kr., oversigt over de samlede udgifter til rejsen samt kopier af diverse kvitteringer.

Selskabet har oplyst, at de arbejdstimer, der blev brugt på turen til Prag, blev indtastet i selskabets time-sagssystem, således at medarbejderne fik fuld løn for timerne. Selskabet har endvidere oplyst, at medarbejdere i forbindelse med julefrokoster og lignende arrangementer ikke godskrives de eventuelle timer, der måtte gå til arrangementet.

Skatteankenævnets sagsfremstilling på i alt 29 sider indeholder bl.a. en gengivelse af den påklagede ansættelse, klagerens opfattelse og begrundelse herfor, sagens faktiske forhold, skatteankenævnets vurderinger og begrundelser mv.

Skatteankenævnets afgørelse

Klageren anses for skattepligtig af værdien af rejsen til Prag ... jf. statsskattelovens 4, stk. 1, litra c, og ligningslovens § 16, stk. 1 og 3.

Rejsen til Prag anses for at have været af generel social og turistmæssig karakter, hvorfor værdien af rejsen er skattepligtig hos modtageren i henhold til ligningslovens § 16. De interne møder, der jf. det fremlagte program har været afholdt, ændrer ikke ved, at rejsen har været af overvejende social og turistmæssig karakter. Rejsen kan ikke anses at have haft en direkte og konkret sammenhæng med selskabets indkomstskabende aktiviteter. Den samlede udgift for 14 deltagere udgjorde 72.872 kr., således at andelen af udgiften pr. deltager udgjorde 5.205 kr. Efter de foreliggende oplysninger findes værdien af rejsen ikke at kunne fordeles på anden måde end forholdsmæssigt.

Klagerens påstand og argumenter

Klagerens repræsentant har fremsat principal påstand om, at skatteankenævnets afgørelse af 15. december 2004 er ugyldig. Der er fremsat subsidiær påstand om, at klagerens skatteansættelse for indkomståret 2000 nedsættes med 10.410 kr. Der er fremsat mere subsidiær påstand om, at klagerens skatteansættelse for indkomståret 2000 nedsættes forholdsmæssigt. Der er fremsat mest subsidiær påstand om, at klagerens skatteansættelse for indkomståret 2000 nedsættes til værdien af rejsen for ægtefællen.

Vedrørende den principale påstand har klagerens repræsentant bl.a. anført ...

Vedrørende de subsidiære påstande har klagerens repræsentant bl.a. anført, at Revisionsfirmaet H2 ApS og H1 A/S fusionerede pr. 1. januar 2000 efter en meget turbulent tid i H1 A/S, hvor en partner afgik ved døden i 1997 og andre udtrådte af samarbejdet. Foråret 2000 var således utroligt krævende for alle i selskabet i forbindelse med samkøring af to systemer og to standarder, samtidigt med at det normale arbejde skulle udføres. Selskabet trak således mange store veksler på de ansatte og indirekte på ægtefællerne derhjemme, og det lå derfor ledelsen meget på sinde at sikre virksomhedens velfærd og sociale sammenhold for der igennem at sikre selskabets fortsatte eksistens og indtjening. Selskabet holdt derfor en række arrangementer for selskabets ansatte med ægtefæller, herunder rejsen til Prag.

Under opholdet i Prag var der lørdag den 30. september et fagligt møde med gennemgang af oplæg til nye fælles standarder. Selskabet har oplyst, at materialet omkring de arbejdsbetingede aktiviteter, bl.a. omfattende en tidligere standardmanual på 3 hvide ringbind, der efterfølgende var blevet udskiftet med den lovbestemte kvalitetskontrol. Disse tidligere anvendte ringbind forefindes således ikke længere, hvorfor der var behov for en nærmere gennemgang af de nye regler om kvalitetskontrol samt en drøftelse af implementeringen heraf. Søndag den 1. oktober var der et fagligt møde med gennemgang af forløbet af statustiden. Dialogen om og gennemgang af statustiden var en form for brainstorming uden egentligt oplæg, men noget man i ledelsen kunne anvende for at gøre dagligdagen lettere og behageligere fremover. Udflugten til Theresienstadt mandag den 2. oktober blev af selskabets ledelse betragtet som havende et uddannelsesmæssigt formål, idet dette besøg efter selskabets vurdering kunne præcisere vigtigheden af den gensidige respekt, specielt i selskabets ofte meget travle perioder.

Der blev anvendt timer på faglige relevante aktiviteter, svarende til 1 hel dag + 3 timer. Mere end halvdelen af rejsens samlede tid, defineret inden for rammerne af en normal arbejdsdags længde, er således anvendt på fagligt og dermed erhvervsrelevante aktiviteter. Rejsen blev arrangeret som enhver anden teambuildingtur, som har til formål at fremme såvel de arbejdsmæssige som de sociale relationer mellem medarbejderne. Endvidere har deltagelse i rejsen af de ansatte været opfattet som obligatorisk, forstået på den rnåde, at medarbejderne har anset rejsen som et led i ansættelsesforholdet, og at en manglende deltagelse eventuelt ville kunne få konsekvenser for det fremtidige samarbejde/ansættelsesforhold.

Der har været tale om en vis grad af egenbetaling på turen, hvilket er af betydning for den samlede vurdering af sagen, herunder den beløbsmæssige opgørelse af rejsens værdi, jf. det fremlagte program/rejseplanen. Endvidere kan det konstateres, at turen var arrangeret hen over en weekend, Hvilket indebærer, at medarbejderne i et stort omfang anvendte deres personlige fritid i selskabets interesse.

Alle medarbejdere medbragte ægtefæller eller samlever på rejsen, hvor dette var aktuelt, ud fra den filosofi, at også hjemmefronten havde været en del af den travle periode og at uden opbakning hjemmefra, ville produktiviteten efter selskabets opfattelse ikke kunne optimeres . ...

EF-domstolen har ved dom TfS 1999.850 fastslået, at EF-traktatens daværende artikel 59 (nu artikel 49) forbyder skattemæssig diskrimination mellem kurser, afholdt i hjemlandet og tilsvarende kurser, der afholdes i en anden medlemsstat. Artikel 49 har efter ordlyden et bredere anvendelsesområde end kurser, idet bestemmelsen omfatter alle former for tjenesteydelser. EF-domstolens dom kan derfor påberåbes i nærværende sag. Endvidere henvises der til TfS 2000.813.

Det målægges til grund, at et tilsvarende arrangement, som var blevet afholdt i Danmark ikke ville indebære beskatning hos medarbejderne. Efter EF-domstolens afgørelse kan de danske skattemyndigheder ikke længere påberåbe sig en formodningsregel om, at arrangementer, der afvikles i udlandet som udgangspunkt må antages at have et turistmæssigt indhold. Der er dermed ikke tale om "omvendt" bevisbyrde i den foreliggende sag. Der må en beskatning af medarbejderne forudsætte, at skattemyndighederne sandsynliggør, at der har været tale om et arrangement med et væsentligt turistmæssigt indhold. Denne bevisbyrde har skattemyndighederne langt fra løftet i den foreliggende sag.

Særligt vedrørende den mere subsidiære påstand har klagerens repræsentant bl.a. anført, at i det omfang det måtte blive lagt til grund, at sagen er omfattet af bestemmelserne i ligningslovens § 16, stk. 1 og 3, følger det af reglernes ordlyd, at værdien af de omhandlede goder i forbindelse med opgørelse af beskatningsgrundlaget skal fastsættes til den værdi, som det må antages at koste den skattepligtige at erhverve godet i almindelig fri handel. Skatteankenævnet synes ud fra det oplyste alene at have lagt vægt på ordlyden af fakturaen fra rejsebureauet, som i sagens natur ikke indeholder oplysninger om de fagligt relevante arrangementer, der var på turen. Måltider betalt af selskabet ville efter praksis ikke have udløst beskatning hos medarbejderne, såfremt de pågældende måltider var indtaget på en restaurant i Hørsholm eller Tønder. Der er for alles vedkommende ud over det strengt faglige og dermed erhvervsrelevante indhold tale om almindelige personale arrangementer som efter praksis er fradragsberettigede for arbejdsgiveren og ikke skattepligtige for personalet.

Der henvises til TfS 2000.813, TfS 1999.850, TfS 1987.69 samt Ligningsvejledningen 2004, afsnit A.B.1.9.19.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

...

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal bl.a. værdien af helt eller delvist vederlagsfri benyttelse af andre formuegoder medregnes, når tilskuddet eller godet modtages som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt, jf. ligningslovens § 16, stk. 1, 1. pkt., og statsskattelovens § 4. Den skattepligtige værdi fastsættes til den værdi, som det måtte antages at koste den skattepligtige at erhverve godet i almindelig fri handel, jf. ligningslovens § 16, stk. 3.

Det må på baggrund af rejseprogrammet, jf. brev af 11. august 2000, lægges til grund, at rejsen til Prag har været af social og turistmæssig karakter, og at det faglige indhold af rejsen har været meget begrænset. Klageren er derfor skattepligtig af rejsens markedsværdi for ham og ægtefællen, jf. ligningslovens § 16, stk. 1 og statsskattelovens § 4. Henset til den fremlagte rejseplan fra G2 Rejser, samt sagens oplysninger i øvrigt er der ikke grundlag for at tilsidesætte den af skatteankenævnet fastsatte værdi af rejsen for klageren og hans ægtefælle, herunder den af skatteankenævnet foretagne forholdsmæssige fordeling.

Den påklagede skatteansættelse for indkomståret 2000 stadfæstes herved.

..."

Sagsøgerne har for landsretten oplyst, at der hvert år i årene 1997-2005 har været afholdt julefrokost og et eller to yderligere arrangementer for medarbejderne og deres ægtefæller. Disse arrangementer har ikke givet anledning til bemærkninger hos skattemyndighederne.

Forklaringer

Der er under sagen afgivet partsforklaringer af sagsøgerne A1 og A4 og vidneforklaring af CA.

Sagsøgeren A1 har forklaret blandt andet, at han er registreret revisor. Ved udgangen af 1999 forlod to af partnerne hos H1 A/S firmaet, der herefter fusionerede med revisorfirmaet H2 ApS pr. 1. januar 2000. Han og A2 var herefter indehavere af H1 A/S og medbragte begge personale til kontoret. Første halvdel af 2000 var meget travlt; dels er årets første måneder generelt firmaets travleste måneder, dels blev der brugt tid og kræfter på flytning og indlæring af nye rutiner mv. Han og A2 begyndte i juni eller juli 2000 at drøfte et arrangement, der kunne samle medarbejderne. Arrangementet skulle rumme den fornødne tid til at snakke om de erfaringer, man havde indhøstet i det første halve år, og om fremtiden. Det var naturligt at invitere de ansattes ægtefæller med, idet disse også deltog i firmafester og andre arrangementer. I øvrigt deltog alle firmaets ansatte, herunder rengøringsmedarbejdere og nyansatte. Han ved ikke, hvorfor rejsen fandt sted hen over en weekend, men tidligere arrangementer havde ligget i weekenden, og desuden var det praktisk af hensyn til de ansattes ægtetæller, der så ikke behøvede at tage fri. De valgte at rejse til Prag, fordi det var vigtigt at komme ud af de vante omgivelser. De kunne i princippet lige så godt være taget til for eksempel Fyn, for prisen ville have været den samme. Et rejsebureau arrangerede turen efter ledelsens anvisninger. Deltagerne var sammen hele tiden, og alle, herunder ægtefællerne, deltog i møderne lørdag og søndag eftermiddag. Medarbejderne fik løn for mandagen, men ikke for weekenden. Hvis sagsøgerne ikke får medhold i sagen, vil H1 A/S endeligt afholde skatteudgiften, idet det ikke er rimeligt at pålægge de ansatte at deltage i en rejse og herefter kræve, at de selv skal betale skat af den. De standarder, der omtales i programmet, er retningslinjer for det daglige arbejde. Ledelsen medbragte materialet og gennemgik det i hovedtræk. Materialet blev ikke udleveret til de ansatte, idet de kendte det i forvejen fra deres arbejde. I øvrigt foregik mødet som en dialog. Mødet blev holdt i baren, da de ikke havde mulighed for at låne andre lokaler. Der var ikke andre i baren. Mødet varede hele eftermiddagen. Aftensmåltidet blev indtaget om bord på båden, hvor der også var andre gæster til stede. Besøget på bryggeriet foregik med guide. I forlængelse heraf holdt man et møde, hvor statustiden blev gennemgået. Formålet var at undgå de konflikter, som af og til opstår i travle perioder. Mødet blev holdt i gårdhaven, som de havde for sig selv. Mødet varede hele eftermiddagen.

Sagsøgeren A4 har forklaret blandt andet, at rejsens formål var en slags teambuilding, således at medarbejderne fra de to kontorer kunne lære hinanden at kende, ligesom man skulle diskutere de forskellige bogføringssystemer. Alle deltagerne fulgtes ad hele tiden. Hun kan ikke huske detaljerne i programmet, men der var et møde om firmaets standarder, som foregik i baren. Hun husker ikke mødets varighed, eller om der var andre i baren. Om søndagen holdt de et fagligt møde, hvor de sad og drøftede forskellige ting ved et langt bord. Hun husker ikke mødets varighed. Det var naturligt, at ægtefællerne deltog i rejsen, fordi ægtefællerne normalt var med til personalearrangementer.

Vidnet CA har forklaret blandt andet, at han var med på teambuildingturen som ægtefælle. Han fik at vide, at alle andre medarbejdere havde ægtefæller med, og at det forventedes. Baggrunden for rejsen var fusionen mellem de to revisionsfirmaer. Alle i gruppen var sammen hele tiden. Han mener, han var til stede på mødet om lørdagen. Mødet om søndagen foregik sådan, at ægtefællerne sad lidt for sig selv i den ene ende af bordet og fik en øl.

Procedure

Sagsøgerne har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokument af 29. august 2007, hvori blandt andet er anført:

"...

Til støtte for de nedlagte principale påstande gøres det gældende,

 

at

den foreliggende rejse ikke er et løngode for sagsøgerne,

 

idet det nærmere gøres gældende,

 

at

den foreliggende rejse til Prag er afholdt i arbejdsgiverens interesse i, at medarbejderne blev bragt tættere sammen,

 

at     

en sådan sammensvejsning af medarbejderne forudsætter, at alle deltager i rejsen, hvilket skete i den foreliggende sag,

 

at

et kriterium for, at en rejse er afholdt i arbejdsgiverens interesse er, at den er afholdt i arbejdstiden, hvilket er opfyldt i sagen, idet arbejdsgiveren tillod tidsregistrering for deltagelse i rejsen,

 

at

det er helt normalt, at firmaer vælger at sende deres medarbejdere på rejse i nogle dage med det primære formål at ryste holdet sammen, og at det i praksis er anerkendt, at der i så fald er tale om en arbejdsgiverudgift, der i en sag som denne ikke danner basis for beskatning af medarbejderne,

 

at

medarbejderne og deres ægtefæller ikke har haft fritid under rejsen, idet de under hele rejseperioden efter arbejdsgiverens anvisninger var samlet om enten forhold vedrørende kontoret eller øvrige aktiviteter, der skaber det fællesskab, som var formålet med turen, og at der derfor heller ikke er grundlag for at statuere beskatning ud fra turistmæssige betragtninger,

 

at

det var nødvendigt at ægtefæller fik lov at deltage, idet arbejdsgiveren vurderede at ikke alle ville deltage, hvis ikke ægtefællerne kunne deltage, idet rejsen lå hen over en weekend, hvilket skyldtes, at firmaet ikke kunne tage fire almindelige arbejdsdage ud af kalenderen til rejsen.

 

Til støtte for den subsidiære påstand gøres det gældende,

 

at

værdiansættelsen ikke er korrekt,

 

idet det nærmere gøres gældende,

 

at

selv hvis det tillægges betydning, at ægtefællerne deltog, kan det alene have den effekt, at der er etableret en skattepligt for ægtefællens frirejse, men ikke for medarbejderens, hvilket har den konsekvens, at skatteansættelse for A1, A3, A4 og A7 som følge heraf skal hjemvises, og

 

at

hvis der kan ske beskatning af medarbejderens frirejse og/eller deres ægtefælles frirejse, så vil udgifterne til bespisning mv. afholdt i forbindelse med rejsens faglige arrangementer kunne afholdes uden beskatning af medarbejderen, hvorfor der skal ske en skønsmæssig nedsættelse af beskatningsgrundlaget under henseende hertil.

..."

Sagsøgte har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokument af 29. august 2007, hvori blandt andet er anført:

"...

Til støtte for frifindelsespåstanden gøres det gældende, at rejsen til Prag, som blev betalt af sagsøgernes arbejdsgiver, skal bedømmes som et personalegode, der er skattepligtig indkomst for dem, jf. ligningslovens § 16. Sagsøgerne er med rette beskattet af et beløb svarende til det, som arbejdsgiveren har betalt for dem og deres evt. ægtefælle/samlever, jf. ligningslovens § 16, stk. 3.

Der er ikke tale om en forretningsrejse med konkret og direkte sammenhæng med virksomhedens drift. Derimod er der tale om en turistrejse med det formål at belønne og kompensere medarbejderne for en ekstraordinær arbejdsindsats i forbindelse med firmafusionen og med det formål at øge deres tilfredshed. Når arbejdsgiverens interesse i rejsens gennemførelse er begrænset til disse formål, og rejsen ikke holder sig inden for rammen af sædvanlige firmafester og skovtursarrangementer og lign., som efter praksis ikke beskattes, er turistrejsen skattepligtig indkomst for medarbejderne.

Det gør ikke turistrejsen skattefri, at medarbejderne (og deres ægtefæller) var forpligtet tiI at følge et bestemt (turist)program og således ikke var frit stillet med hensyn til, hvordan de ville tilbringe tiden og med hvem. Det kan heller ikke føre til et andet resultat, at der i programmet var indføjet enkelte punkter af et vist fagligt tilsnit - i hvert fald ikke under de foreliggende omstændigheder, hvor disse punkter har været helt inferiøre og uden betydning for rejsens varighed eller pris eller for de turistmæssige destinationer m.v., som i øvrigt har domineret rejsen. Turens karakter af en skattepligtig turistrejse beror på en konkret helhedsvurdering. Ud over de ovenfor omtalte aspekter vedr. den manglende driftsmæssige relevans og formålet med rejsen har det for denne helhedsvurdering især væsentlig betydning, at de centrale elementer i turen bestod af udflugter til typiske turistdestinationer, og at aktiviteterne i al væsentligt var fritidsprægede som f.eks. vandretur i Prags gamle bydel, sejltur på Moldau, besøg på et bryggeri og guidet rundvisning i Theresienstadt. Også turens varighed og pris, den omstændighed, at den foregår hen over en weekend (i fritiden), og at ægtefællerne er med til hele arrangementet - inkl. den meget beskedne del, der rummer de faglige elementer - taler med styrke for, at turen i det hele må bedømmes som en turistrejse.

Den skatteretlige bedømmelse ville have været den samme, hvis der havde været tale om et weekendarrangement med et tilsvarende formål og indhold i Danmark."

Landsrettens bemærkninger

Efter det foreliggende rejseprogram og de for landsretten afgivne forklaringer om rejsen og dens indhold finder landsretten, at rejsen har været af overvejende turistmæssig karakter, hvorfor det tiltrædes, at sagsøgerne er anset for skattepligtige af rejsens værdi.

Da de to faglige arrangementer, der har været af kortere varighed, er afviklet som en integreret del af et turistprogram, er der ikke grundlag for at fastsætte rejsens værdi anderledes end som gennemsnittet af de samlede rejseomkostninger fordelt på hver rejsedeltager.

Landsretten tager herefter sagsøgtes frifindelsespåstand til følge.

Efter sagens udfald skal sagsøgerne betale sagsomkostninger til sagsøgte med 15.000 kr., hvoraf 400 kr. udgør sagsøgtes udgifter til udarbejdelse af supplerende materialesamling og 14.600 kr. udgør sagsøgtes udgifter til advokatbistand.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Inden 14 dage betaler sagsøgerne A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 og A9 in solidum 15.000 kr. i sagsomkostninger til Skatteministeriet.