Dato for udgivelse
02 Oct 2007 14:58
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Apr 2007 14:02
SKM-nummer
SKM2007.689.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-150063
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Skattepligtige ydelser
Resumé
Skatterådet bekræfter, at B ikke bliver skattepligtig, fordi B ansættes på prøve i 8-10 timer om ugen i virksomheden A i en eller to måneder uden at modtage løn, feriepenge mv.
Hjemmel

07-042664

Reference(r)
Statsskatteloven § 4
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-3 A.A.1.1.
Spørgsmål

Bliver B skattepligtig fordi B ansættes på prøve i 8-10 timer om ugen i virksomheden A i en eller to måneder, uden at modtage løn, feriepenge mv.?

Svar

Nej - se begrundelsen.

Beskrivelse af de faktiske forhold

B er studerende på SU, og har tilbudt at arbejde gratis i en periode hos i en frisørsalon. B har gennemført grundforløbet på frisøruddannelsen på teknisk skole, men har ikke afsluttet uddannelsen pga. manglende praktikplads.

B er påbegyndt en anden uddannelse, men ønsker i sin fritid at afprøve sine færdigheder inden for frisørfaget. Dette skal ske ved, at B arbejder gratis i frisørsalonen

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

B oplyser, at virksomheden har kontaktet SKATs Kundeservice, og har fået et positivt svar på spørgsmålet.

SKATs indstilling og begrundelse

Af statsskattelovens § 4 følger det, at alle indtægter, såvel engangsindtægter som tilbagevendende indtægter, skal medregnes ved indkomstopgørelsen. Skattepligten omfatter alle erhvervelser af økonomisk værdi, og det har således ikke betydning, om indtægten fremtræder i form af penge.

Af statsskattelovens § 4 følger det videre, at en mulig indkomsterhvervelse ikke kan beskattes, idet en ansat, der f.eks. arbejder til ingen eller nedsat løn, kan som udgangspunkt, alene beskattes af den realiserede løn, jf. Skatteretten bind 1 af Jan Pedersen m.fl. side 156-157.

Udgangspunktet, hvorefter der alene kan ske beskatning af den realiserede løn, modificeres i de tilfælde, hvor en aftale om ingen eller nedsat løn i realiteten er en anden end den formelt giver sig ud for.

Det er SKATs opfattelse, at aftaler, hvor der ikke er overensstemmelse mellem formalitet og realitet, er der den fornødne hjemmel i statsskattelovens § 4 til at fiksere en indtægt svarende til, hvad der under normale markedsmæssige forhold ville være realiseret.

SKAT indstiller, at B ikke bliver skattepligtig, fordi B ansættes på prøve i virksomheden A i 8-10 timer om ugen i en eller to måneder, uden at modtage løn, feriepenge mv.

Der er herved henset til, at der er tale om en prøvetid, der vedrører en forholdsvis tidsbegrænset periode, og at der efter det oplyste, ikke modtages nogen form for aktiver af økonomisk værdi, herunder betalt uddannelse.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder med den af SKAT anførte begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

5 år fra det bindende svars datering.