Dato for udgivelse
17 okt 2007 09:39
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
08 jan 2007 13:05
SKM-nummer
SKM2007.729.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
3. afdeling, S-0076-06
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser
Emneord
Momssvig, hæleri, urigtige, momsangivelser, EU-moms, stjålne, entreprenørmaskiner
Resumé

T var tiltalt for i perioden 1. maj 2000 til 31. december 2002 at have unddraget 896.694 kr. i moms. T havde solgt brugte landbrugsmaskiner, der var stjålet i Holland og Tyskland, til maskinhandlere og entreprenører i Danmark. T forklarede, at dårlig økonomi var årsagen til, at han begyndte at importere landbrugsmaskiner fra Holland. Chaufførerne af maskinerne forklarede, at afhentningerne af maskinerne i Holland var sket på mistænkelig måde. Landsretten fandt det for bevist uden rimelig tvivl, at T vidste eller bestemt formodede, at maskinerne stammede fra en strafbar lovovertrædelse. Landsretten fandt det desuden bevist, at T var klar over at bilag vedrørende disse handler ikke var afleveret til hans regnskabsmedhjælper samt at T forsætligt har undladt at angive moms ved EU-salg. Straffen blev fastsat til fængsel i 1 år og 9 måneder samt en tillægsbøde på 890.000 kr.

Reference(r)

Straffeloven § 290
Straffeloven § 289, jf. momsloven § 81

Vestre Landsrets dom af 3. januar 2007 af 3. afdeling, S-0076-06

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Niels Junge)

Afsagt af landsdommerne

Inger Nørgaard, Annette Dellgren og Erik P. Bentzen med domsmænd

----------

Rødding Byrets dom af 16. december 2005, SS 283/05

T er tiltalt for overtrædelse af

1

Straffelovens § 290, stk. 1, jf. stk. 2 - hæleri af særlig grov beskaffenhed,

ved i tiden mellem den 2. februar 2001 og den 5. juni 2002 som nedenfor beskrevet at have skaffet sig eller andre del i udbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse, ved at hjælpe med afhændelse eller på lignende måde efterfølgende virke til at sikre sig eller andre udbyttet af en strafbar lovovertrædelse, idet tiltalte solgte entreprenørmaskiner m.v., der var stjålet i Holland og Tyskland, til maskinhandlere og entreprenører i Danmark, til en samlet værdi af ca. 1.850.000 kr. excl. moms, svarende til ca. 2.300.000 kr. incl. moms.

 1. En minigravemaskine, mrk. Kubota KX71.2, serienr. ..., værdi i Holland 170.454 kr. - stjålet mellem den 2. og 5. februar 2001 fra en lagerplads i Holland, hvor gravemaskinen stod på en trailer, og derefter af tiltalte den 9. marts 2001 solgt til G1 Maskiner A/S for 86.445 kr. excl. moms.

 2. En minigravemaskine, mrk. Hitachi EX 45/2, serienr. .., værdi i Holland 325.090,90 kr. - stjålet mellem den 10. og 12. februar 2001 i Holland, og derefter af tiltalte den 29. marts 2001 solgt til G1 Maskiner A/S for 76.275 kr. excl. moms.

 3. En minigravemaskine, mrk. Volvo EC50, serienr. ..., værdi i Holland 316.506,81 kr. - stjålet den 8. juni 2001 i Holland, og derefter af tiltalte den 8. juni 2001 solgt til G1 Maskiner A/S for 137.500 kr. excl. moms.

 4. En minigravemaskine, mrk. Volvo EC25, serienr. ..., værdi i Holland 213.518,17 kr. - stjålet den 8. juni 2001 i Holland, og derefter af tiltalte den 8. juni 2001 solgt til G1 Maskiner A/S for 90.000 kr. excl. moms.

 5. En traktor, mrk. Fendt 824, serienr. ..., værdi i Holland 475.447,50 kr. - stjålet mellem den 22. og 23. juli 2001 fra en byggeplads i Holland og derefter af tiltalte den 26. juli 2001 solgt til G2 Maskinstation I/S for 187.500 kr. excl. moms.

 6. En minigravemaskine, mrk. Hitachi Airman AX 15, serienr. ..., værdi i Holland 82.670,45 kr. - stjålet mellem den 17. og 18. august 2001 i Holland, hvor lejeren havde parkeret gravemaskinen på en trailer for natten, og derefter af tiltalte den 20. august 2001 solgt til maskinhandler G3 for 80.000 kr. excl. moms.

 7. En autotrailer, mrk. Roll On, serienr. ..., værdi i Holland 11.911,80 kr. - stjålet den 13. september 2001 fra en parkeringsplads i Holland, hvor traileren var henstillet med en minigravemaskine på, og derefter af tiltalte ca. 2 måneder forud for den 23. november 2001 overladt til maskinhandler MP, G4 Entreprenørservice i bytte med nogle betonelementer.

 8. En minigraver, mrk. Catarpillar Zeppelin ZL 80, serienr. ..., værdi i Holland 262.500 kr. - stjålet mellem den 4. og 5. oktober 2001 i Holland, og derefter af tiltalte den 15. oktober 2001 solgt til G1 Maskiner A/S for 200.000 kr. excl. moms.

 9. En autotrailer, mrk. Saris, serienr. XLGFB ..., uoplyst værdi i Tyskland - stjålet den 10. oktober 2001 i Tyskland, og derefter af tiltalte ca. 2 måneder forud for den 23. november 2001 overladt til maskinhandler MP, G4 Entreprenørservice i bytte med nogle betonelementer.

 10. En læsser, mrk. Volvo L70D, serienr. ..., værdi i Holland 980.160 kr. - stjålet mellem den 11. og 12. november 2001 fra en byggeplads i Holland, og derefter af tiltalte den 15. november 2001 solgt til G1 Maskiner A/S for 250.000 kr. excl. moms.

 11. En minigravemaskine, mrk. JCB 803, serienr. ..., værdi i Holland 102.100,50 kr. - stjålet den 1. december 2001 fra haven ... i Holland, og derefter af tiltalte den 7. december 2001 solgt til G1 Maskiner A/S for 85.000 kr. excl. moms.

 12. En minigravemaskine, mrk. Takeuchi TB 145, serienr. ..., værdi i Holland 301.196,6.2 kr. - stjålet mellem den 3. og 4. december 2001 fra en byggeplads i Holland, og derefter af tiltalte den 7. december 2001 solgt til G1 Maskiner A/S for 150.000 kr. excl. moms.

 13. En minigravemaskine, mrk. Kubota KX41 - 2S, serienr. ..., værdi i Holland 85.087,50 kr. - stjålet mellem den 11. og 14. januar 2002 fra området omkring virksomheden G5, Holland, hvor maskinen stod på en trailer, og derefter af tiltalte i januar 2002 solgt til G1 Maskiner A/S for 65.000 kr. excl. moms.

 14. En gummiged, mrk. Volvo L 120, serienr. ..., værdi i Holland ikke nærmere opgjort - stjålet mellem den 19. og 21. januar 2002 fra virksomheden G6, Holland, og derefter af tiltalte den 5. februar 2002 solgt til G1 Maskiner A/S for 265.000 kr. excl. moms.

 15. En minigravemaskine, mrk. Hitachi EX 22-2, serienr. ..., værdi i Holland 165.382,50 kr. - stjålet den 3. februar 2002 hos G7, Holland, og derefter af tiltalte midt i maj måned 2002 forsøgt solgt til G8 Maskinservice for 180.000 kr., hvilket mislykkedes, hvorefter tiltalte henstillede maskinen hos virksomheden med videresalg for øje, og hvor den blev fundet af politiet den 5. juni 2002.

2

Straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 - momssvig af særlig grov karakter,

ved i tiden fra den 1. januar 2000 til den 31. december 2002, som indehaver af den personlige virksomhed, registreret under CVR ... på adressen ..., hvor tiltalte drev landbrugsvirksomhed og foretog handel med brugte landbrugs- og entreprenørmaskiner, med forsæt til at unddrage statskassen afgift, at have undladt at afgive oplysninger eller afgivet urigtige eller vildledende oplysninger, idet salgsmoms blev angivet for lavt med i alt 991.819 kr. og købsmoms blev angivet for lavt med i alt 95.125 kr., hvorved statskassen blev unddraget 896.694 kr. i moms.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig. Han har påstået frifindelse og ellers betinget dom med vilkår om samfundstjeneste.

Forklaringer

Tiltalte har forklaret, at han har boet i Danmark siden 1993. Han har en gård, hvor han bor sammen med sin kone og deres 2 døtre på henholdsvis 7 år og 7 måneder. Gården er på 35,5 hektar. I 2001-02 havde han ca. 80 køer. Han har i 2004 solgt sin mælkekvote med ophør pr. 1. april 2005. Han har lejet 30 hektar af gårdens jord ud til JR, og han har solgt dette areal til JR med virkning fra 2006.

Det er rigtigt, at der ved ransagningen blev fundet 31 traktorer på hans ejendom. Gamle traktorer har altid været hans hobby. Han samler lidt på dem, og han bytter med andre. Traktorsamling er mere populært i Holland end i Danmark, men er nu også begyndt at vinde frem i Danmark. Nogle af traktorerne tog han med sig fra Holland, da han flyttede hertil, og andre har han skaffet sig fra Danmark og fra Sverige. Nogle af traktorerne er købt i udlandet. Han har kigget i blade fra Holland, Danmark og Tyskland samt et europæisk internationalt blad. Når han har fundet en model, han gerne ville have, har han kontaktet ejeren og købt traktoren eller tilbudt at bytte, ligesom når andre bytter frimærker.

Hans bankforbindelse var dengang F1 Bank, hvor han havde og har et lån og en driftskredit. Kreditten havde dengang et maksimumbeløb på 300.000 kr. Han mener ikke, at han havde en egentlig checkkonto i F1 Bank. Han havde et checkhæfte fra banken, men mener, at checkene blev trukket fra hans almindelige driftskredit. Han er dog ikke sikker på dette.

I 2001-02 havde han lige bygget en løsdriftsstald. Han havde derfor travlt med sit landbrug og havde ikke så meget handel med maskiner, fordi han ikke havde så meget tid til det. Det er rigtigt, at han har solgt en del maskiner til G1 Maskiner A/S. Han har solgt en traktor til G2 Maskinstation. Han har tit solgt maskiner til G3 i Ribe. Han har ikke solgt eller byttet trailere til MP. MP har derimod fået nogle kalve af ham, og tiltalte fik nogle betonelementer i bytte.

Købesummen for de maskiner, han har solgt til G1 Maskiner, G2 Maskinstation og G3 er nogle gange sat ind i banken. Det er lidt op og ned. Hvis han har købt en maskine et sted og solgt den samme eller en anden maskine et andet sted, har han nogle gange fået købesummen udbetalt i form af en check, som han har bedt om at få udstedt til den person, han havde købt en maskine af.

V.1 fra G1 Maskiner har af og til ringet til ham og spurgt, om han kunne finde en bestemt type maskine. Tiltalte har så taget et blad med ned til V.1, og de har begge kigget i det. V.1 kan ikke hollandsk og er heller ikke ret god til tysk eller engelsk. Tiltalte kan alle disse sprog. Når tiltalte har købt en maskine, har han fået en regning for den. Det har han fået hver gang, han har købt maskiner. Når han har solgt en maskine, har han lavet en faktura. Nogle gange har V.1 selv købt maskinen efter tiltaltes bistand, og der er så udstedt en regning til V.1 og ikke til tiltalte. Nogle af maskinerne er også byttet. Tiltalte har ikke forstand på regnskab. Det ordner hans regnskabsmand.

Når han har købt maskiner i udlandet, har han brugt MPs chauffør V.5 til at hente dem hjem. Han har også brugt andre: JT. Han er død nu. V.1 kendte ham også. Når G1 Maskiner har købt en maskine, er det sket, at de har spurgt tiltalte, om han kunne hjælpe dem med at få den hjem. Tiltalte har så en enkelt gang lavet en transportaftale med G9 transport for G1 Maskiner. V.1 og hans bror KS har også selv lavet aftaler med G9 transport.

Tiltalte har været i Holland for at se på en traktor, men ikke for at købe maskiner til videresalg. Han var i Holland og se på den Hitachi EX 22-2, der er nævnt i forhold 15. Efter hans opfattelse er det hans maskine, som politiet har stjålet fra ham, og han kræver den tilbage.

Det er rigtigt, at han forsøgte at skylle papirer ud i toilettet under ransagningen den 5. februar 2002. Der var tale om falske regninger, som han brugte til at tørre sig med, fordi toiletpapiret var sluppet op. Arkene var for store, og han rev dem derfor over.

Anklageren foreholdt tiltalte bilag A3, referatet fra grundlovsforhør den 8. marts 2002, hvorefter tiltalte skulle have forklaret, at der var tale om dobbeltregninger.

Tiltalte forklarede hertil, at det godt kan være, det var en dobbeltregning. I så fald har han ikke haft brug for den til regnskabet og kunne derfor bruge den som toiletpapir. Han brugte også nogle gange aviser, når toiletpapiret var sluppet op. V.1 fra G1 Maskiner havde skrevet nogle maskiner i hans navn, som ikke skulle være i hans navn. Derfor havde han lagt regningerne ud på toilettet som toiletpapir.

Han handler også med maskiner i dag. Han er ved at tage lastbilkørekort og vil begynde at handle med maskiner og leje sig selv ud med maskiner. Han vil fortsat drive landbrug, men kun som hobby med 10-15 køer. I 2001-02 handlede han ikke som sådan med maskiner. Det var mere hobby med gamle traktorer.

Anklageren foreholdt tiltalte retsbogen for grundlovsforhøret den 8. marts 2002, hvorefter tiltalte skulle have forklaret om gennemførelsen af handlerne, herunder afhentning af maskiner ved G9 transport.

Tiltalte bekræftede, at handlerne er foregået på den beskrevne måde.

Tiltalte har forklaret følgende i de enkelte underforhold til hovedforhold 1, og i hovedforhold 2:

Forhold 1

Han har ikke solgt den pågældende maskine til G1 Maskiner. Han ved ikke, hvorfor de har lavet en kreditnota til ham vedrørende maskinen. Det må anklageren spørge V.1 om. Han har heller ikke solgt en Zettelmeyer til G1 Maskiner som anført på kreditnotaen. Han har aldrig haft en Zettelmeyer. Han har ikke fået udbetalt det beløb på 216.112,50 kr., der fremgår af kreditnotaen.

Anklageren foreholdt tiltalte kontoudskrift nr. 197 for driftskreditten, konto nr. ..., og forespurgte til en indbetaling på 66.000 kr. den 9. marts 2001.

Tiltalte forklarede hertil, at han ikke nærmere kan huske den pågældende indbetaling. Det må være mælkepenge. Han fik en check fra Arla hver 14. dag.

Forhold 2

Han har ikke solgt den pågældende maskine til G1 Maskiner. Han har heller ikke været involveret i handlen. Han ved ikke, hvorfor G1 Maskiner har lavet den pågældende kreditnota til ham. Han ved ikke, om han har fået den. Han har ikke fået en check på 190.687,50 kr. fra G1 Maskiner. Han får meget post, og hvis han mener, at han får noget, der er falsk, så smider han det væk. V.1 har sendt falske kreditnotaer til ham. Han ved ikke hvor mange gange. Han har klaget til G1 Maskiners tidligere regnskabsmand NF over, at han har fået falske kreditnotaer. NF har sagt, at tiltalte bare skulle smide dem væk, og at de ikke betød noget.

Anklageren foreholdt tiltalte kontoudskrift nr. 199 for driftskreditten og forespurgte til en indbetaling på 62.687,50 kr. den 29. marts 2001.

Tiltalte forklarede, at der formentlig også her er tale om mælkepenge. De kommer på forskellige tidspunkter. En udbetaling hver 14. dag passer ikke helt med 2 gange om måneden, idet der i nogle måneder vil blive 3 udbetalinger. Hvis han har solgt noget til G1 Maskiner, og pengene er sat ind på hans konto, har det ikke noget med denne maskine at gøre.

Anklageren foreholdt tiltalte kontoudskrift nr. 198 for driftskreditten og forespurgte til et hævet beløb på 19.343 kr. i rejsevaluta den 20. marts 2001.

Tiltalte forklarede hertil, at han ikke kan huske hævningen. Han kan ikke huske, om han rejste til Holland omkring det tidspunkt. Han blev på et tidspunkt skuffet, fordi han følte sig drillet og forfulgt, og han følte sig derfor ikke velkommen i Danmark. Han sagde dengang, at han ikke ville bo her mere. Han og hans kone talte om det, og de valgte så at blive boende.

Forhold 3

Han har ikke haft noget at gøre med den maskine. Han ved ikke, hvorfor G1 Maskiner har lavet kreditnotaen til ham. Han ved ikke, om han har fået checken i henhold til det foreviste checkbilag. Han har hjulpet G1 Maskiner. Han kan ikke huske, om han har fået penge fra dem. Det kan godt være. Det kan også have været for andre maskiner.

Anklageren foreholdt tiltalte udskrift nr. 206 for driftskreditten og forespurgte til en indbetaling på 40.000 kr. den 8. juni 2001.

Tiltalte forklarede hertil, at han ikke kan svare på, hvad indbetalingen vedrører. Han kan have solgt en traktor eller nogle køer, eller der kan være tale om EU-tilskud eller mælkepenge.

Forhold 4

Han henviser til sin forklaring i forhold 3, idet de 2 maskiner skulle være solgt ved den samme handel.

Forhold 5

Han har udstedt regningen af 26. juli 2001. Den vedrører dog ikke den Fendt traktor, der er nævnt i forhold 5 i anklagen, men derimod en anden traktor, også af mærket Fendt 824. Han har kun solgt den ene traktor til G2 Maskinstation. Han har købt 2 traktorer af dem, dels en Volvo Bison og dels en Ford Major, og G2 Maskinstation har lavet en masse arbejde.

Den traktor Fendt 824, som han solgte til G2 Maskinstation, købte han hos et firma ved navn G10 i Holland. Han så i en annonce, at traktoren stod til salg, og han sagde det til DL fra G2 Maskinstation.

DL sørgede selv for transporten. Tiltalte var ikke nede og se på traktoren i Holland inden købet. Han ved ikke, om DL var det, men det tror han ikke. Når han får at vide, hvilket mærke og stand en given traktor har, tror han på det, og han finder det derfor i orden at købe en traktor uden først at have set den. G10 fik købesummen kontant af tiltalte. Tiltalte afleverede pengene i kontante hollandske gylden til manden ved navn G10. Han kan ikke huske hvornår. G10 fik pengene overrakt i Danmark. Tiltalte har handlet med G10 før. Tiltalte havde fået pengene af DL i form af en check. Han kan ikke huske, om checken fra DL lød på det beløb, der står i regningen. Det, DL betalte, svarede til det beløb, sælgeren af traktoren skulle have. Tiltalte tjente ikke selv noget på handlen, bortset fra noget arbejde, som DL havde lavet for ham.

Anklageren foreholdt tiltalte bilag A3, retsbogen for grundlovsforhøret den 8. marts 2002, hvorefter tiltalte skulle have forklaret, at chaufføren fik penge med til Holland ved afhentning af maskinen, og at en del af pengene stammede fra tiltalte selv, idet G2 Maskinstation kun betalte noget af beløbet.

Tiltalte forklarede hertil, at det ikke er rigtigt, at chaufføren fik penge med derned. Tiltalte må have forstået spørgsmålet forkert. Han har ikke forklaret, at han solgte den traktor, han var sigtet for, eller at han selv betalte 80.000 kr. af købesummen.

Anklageren foreholdt tiltalte den samme retsbog, hvoraf fremgår, at tiltalte ifølge dommeren rettede flere detaljer i retsbogen under protokollatet og utvivlsomt forstod det hele.

Anklageren foreholdt tiltalte bilag 1-2, rapport af 7. marts 2002 om afhøring af tiltalte, hvorefter tiltalte skulle have forklaret, at han fandt traktoren i et hollandsk blad, og at den blev transporteret hertil af G9 transport, uden at han havde set den forinden.

Tiltalte forklarede hertil, at det godt kan være, at han forklarede sådan til politiet.

Anklageren foreholdt tiltalte bilag 1-4, rapport om afhøring af tiltalte den 29. september 2004, hvorefter tiltalte skulle have benægtet at have udstedt den foreviste kvittering og at kende noget til traktoren.

Tiltalte forklarede hertil, at han ikke har solgt den traktor, der er nævnt i tiltalen. Han solgte som sagt en anden traktor. Det er en misforståelse, hvis betjenten har forstået ham sådan, at han nægtede at have udstedt kvitteringen. Kvitteringen er udstedt af ham, men vedrører en anden traktor. Han har aldrig set den pågældende politirapport. Han forklarede herefter, at han har set den, men fik at vide, at han skulle skrive under, så kunne han gå hjem. Han kan ikke huske, om politiet efterfølgende kom ud med rapporten til underskrift på hans bopæl. Det er rigtigt, at underskriften på side 4 er hans.

Salget af den anden traktor Fendt 824 foregik om sommeren, men han kan ikke huske hvilket år. Han ved, at der ikke er tale om den samme traktor, for den, han købte, var ikke stjålet, men var leveret til G10 fra familien.

Anklageren foreholdt tiltalte kontoudskrift nr. 209 for driftskreditten og forespurgte til en indbetaling på 147.500 kr. den 26. juli 2001.

Tiltalte forklarede hertil, at han ikke ved, om det er en del af indbetalingen fra DL. Han ved ikke, hvor han havde de penge fra, som han betalte G10 med.

Forhold 6

Han har ikke solgt den pågældende maskine til G3. Han solgte en minigravemaskine til dem. Han har tit handlet med V.3 fra G3 og har både købt og solgt maskiner. Han har købt ca. 25 traktorer hos dem de sidste 10 år. Flere af dem var af mærket Ford. Han kan ikke huske, hvor mange maskiner han har solgt, herunder hvor mange minigravemaskiner. Han kan ikke huske den konkrete Ford, som han skulle have købt ifølge kreditnotaen. Han gav en Kubota KX 61 gravemaskine i bytte for en Ford, som han købte af V.3. Den pågældende Kubota gravemaskine havde han købt hos G1 Maskiner. Han kan ikke huske, hvilken værdi den indgik i handlen med. Han kan ikke huske, om han i alt skulle betale penge eller skulle have penge af G3 i forbindelse med handlen. Han kender ikke noget til, at der i kreditnotaen står, at han gav en Airman i bytte.

Forhold 7

Han har ikke haft noget at gøre med den autotrailer. Han byttede kalve til MP imod at få betonelementer. Han ved ikke, hvorfor MP har anmeldt til politiet, at han har taget den pågældende trailer i bytte fra tiltalte. Han har ikke noget udestående med MP. Han har ikke handlet meget med MP. Så vidt han husker har han handlet en stor gravemaskine og en gummiged. MPs chauffør V.5 har lagt betonelementer for tiltalte. Han kan ikke huske, om V.5 har hentet maskiner for tiltalte i Holland. V.5 og V.1 kender hinanden.

Forhold 8

Han ikke har haft noget at gøre med denne maskine, der rettelig er en gummiged. Han ved ikke, hvorfor G1 Maskiner har lavet en kreditnota til ham.

Forhold 9

Han kender ikke noget til autotraileren. Han henviser til sin forklaring i forhold 7 vedrørende bytte med MP.

Forhold 10

Han har ikke solgt den pågældende maskine, der er en gummiged, til G1 Maskiner. Han ved ikke, hvorfor de har lavet kreditnotaen af 15. november 2001 til ham. Han kan ikke huske, om han har fået den. Det kan være, at det er en, han har smidt væk. Han har været tolk for G1 Maskiner vedrørende den pågældende gummiged, fordi V.1 ikke kan hollandsk. Han fik en adresse af V.1 og skulle så hjælpe chaufføren over telefonen fra Danmark. Tiltalte kom i kontakt med nogen i Holland, som V.1 havde givet ham telefonnummeret til. De pågældende fortalte, på hvilken adresse maskinen skulle hentes. Tiltalte ringede så og sagde det til den danske chauffør. Han tror, at chaufføren hed V.8. Han har ikke haft andet at gøre med den handel. Han smed adressen og det hele væk bagefter. Han kan huske, at det var en Volvo læsser. Han kan ikke huske, hvad han har forklaret om det til politiet, herunder om han har forklaret, at han fungerede som tolk.

Anklageren foreholdt tiltalte, at kreditnotaen var et af de bilag, tiltalte forsøgte at skylle ud i toilettet under ransagningen.

Tiltalte forklarede hertil, at han ikke kan huske det. Han har ikke læst kreditnotaen. Han ved ikke, hvad der står i de kreditnotaer. Han får så mange regninger, der ikke passer. Han kan ikke huske 3 år tilbage, om han har læst den eller ej.

Anklageren foreholdt tiltalte kontoudskrift nr. 218 for driftskreditten og forespurgte til en hævning på valuta for 127.633 kr. den 15. november 2001.

Tiltalte forklarede, at han ikke kan huske, hvad han købte valutaen til. Det kan have været til en traktor eller noget andet. Han har ikke været i Holland i forbindelse med G1 Maskiners køb af den pågældende gummiged.

Anklageren foreholdt tiltalte kontoudskrift nr. 219 og forespurgte til en indbetaling på 297.633 kr. den 16. november 2001.

Tiltalte forklarede, at han ikke ved noget om dette. Han kan ikke huske, hvad der foregik af betalinger omkring maskinen. Det kan være, at chaufføren har fået penge med. Det er muligt, at tiltalte har fået penge af V.1, og at de penge er indsat på tiltaltes konto og vekslet til valuta, som chaufføren har fået med. Han ved ikke, hvorfor pengene i givet fald var inde og vende på hans konto. Han har nole gange hjulpet G1 Maskiner med at betale en maskine. Han har ikke tænkt nærmere over maskinens pris. Det var ikke hans sag. Han skulle bare hjælpe G1 Maskiner.

Forhold 11

Han har ikke haft noget at gøre med denne maskine, der rettelig er en minigummiged. Det kan godt være, at han har fået den check på 200.000 kr., som der er fremlagt checkbilag for. Han ved det ikke. Han ved heller ikke, hvorfor han i givet fald skulle have fået de penge.

Anklageren foreholdt tiltalte udskrift nr. 221 for driftskreditten og forespurgte til en indbetaling på 140.000 kr. den 7. december 2001.

Tiltalte forklarede hertil, at han ikke ved noget om det. Han kan ikke huske det.

Anklageren foreholdt tiltalte, at kreditnotaen var et af de bilag, han forsøgte at skylle ud i toilettet under ransagningen.

Tiltalte forklarede hertil, at han havde tørret sig med den på toilettet. Han kan ikke sige noget om værdien af maskinen. JCB er ikke hans mærke.

Forhold 12

Han har ikke solgt minigravemaskinen til G1 Maskiner. Han har heller ikke været involveret i handlen som tolk eller på anden måde. Han kender ikke noget til kreditnotaen af 7. december 2001. Han har i alt købt 2 Kubota KX 61 minigravere af G1 Maskiner, men han kan ikke huske hvornår. Han kan ikke huske, om han har solgte en JCB 3 tons til dem. Han kan ikke huske, om han fik udbetalt 200.000 af dem dengang.

Anklageren foreholdt tiltalte kontoudskrift nr. 221 for driftskreditten og forespurgte til en indbetaling på 140.000 kr. den 7. december 2001.

Tiltalte forklarede, at han ikke kan huske, hvad det var.

Anklageren gjorde opmærksom på, at kreditnotaen var et af de bilag, som tiltalte forsøgte at skylle ud i toilettet under ransagningen.

Tiltalte bemærkede, at han ikke kan sige noget nærmere om dette.

Forhold 13

Han har ikke haft noget at gøre med maskinen. Det kan godt være, at han har modtaget checken, men det har så været for en anden maskine. Han kan ikke huske, om han har været i Holland den 11. Januar 2002.

Anklageren foreholdt tiltalte udskrift nr. 223 for driftskreditten og forespurgte til et køb af rejsevaluta for 2.847 kr. den 11. januar 2002.

Tiltalte forklarede hertil, at det ikke siger ham noget.

Forhold 14

Han har været involveret i denne handel som tolk på samme måde som med Volvo læsseren i forhold 10. Han kan ikke huske, om han har forklaret dette til politiet. Han kan ikke huske, om han har været involveret i betalingen.

Anklageren foreholdt tiltalte bilag A3, retsbogen for grundlovsforhøret den 8. marts 2002, hvorefter tiltalte skulle have forklaret, at han fik en check på 340.000 kr. fra G1 Maskiner, vekslede pengene i banken og gav chaufføren 210.000 kr. med til køb af maskinen.

Tiltalte forklarede hertil, at han ikke kan huske dette. Han var ikke i Holland i forbindelse med købet. Han havde kun telefonisk kontakt. Han kan ikke huske, hvordan chaufføren ser ud. Han har set chaufføren på afstand. Det kan godt være, at han har snakket med chaufføren, men han kan ikke huske dette. Det foregår engang imellem, at han giver penge til en chauffør. Han har i så fald fået pengene fra G1 Maskiner.

Anklageren foreholdt tiltalte bilag 1-2, rapport med afhøring af tiltalte den 7. marts 2002, hvorefter han skulle have forklaret, at han købte gummigeden for 28.000 euro via en annonce i et tysk blad, at den blev afhentet af G9 transport i Holland og transporteret direkte til G1 Maskiner, og at han solgte gummigeden til G1 Maskiner for 265.000 kr.

Tiltalte forklarede hertil, at han ikke har forklaret til politiet, at han har købt og solgt den gummiged, der er nævnt i anklagen. Måske er det en anden gummiged.

Anklageren foreholdt tiltalte kontoudskrift nr. 225 for driftskreditten og forespurgte til en indbetaling den 5. februar 2002 på 331.250 kr., svarende til beløbet nævnt i kreditnotaen.

Tiltalte forklarede hertil, at det kan have været en anden gummiged. Det kan været, at G1 Maskiner har givet ham en check og bedt ham sørge for, at maskinen kom til dem. Han kan ikke huske det. Han har hjulpet G1 Maskiner. Det er G1 Maskiners egen handel.

Anklageren foreholdt tiltalte kontoudskrift nr. 224 og forespurgte til tiltaltes køb af rejsevaluta for 45.415 kr. den 31. januar 2002.

Tiltalte forklarede hertil, at han ikke kan huske, om han var ude at rejse i den periode. Han var ikke i Holland i forbindelse med hans hiælp til G1 Maskiner vedrørende den handel. Han kan ikke nærmere huske det. Det kan være, at indbetalingen på 331.250 kr. var penge, han fik af G1 Maskiner til brug for køb af maskinen. Han kan ikke huske det. Han kan heller ikke huske, om udbetalingen den 7. februar 2002 på 211.772 kr. var til køb af maskinen.

Forhold 15

Han har købt den pågældende minigravemaskine Hitachi EX 22-2. Han kiggede i et hollandsk blad og fandt maskinen i en annonce fra firma G11. G1 Maskiner ville have sådan en maskine, og han ville derfor købe den til brug for dem. Han ringede til firma G11 i Holland. Han spurgte bl.a. om stelnummeret. De aftalte en pris. Firmaet kunne levere maskinen til Danmark. Han kender ikke nærmere til, hvad G11 er for en forretning, men navnet stod i bladet. Han ringede derefter til politiet i en hollandsk by og spurgte, om maskinen med det pågældende stelnummer var eftersøgt. Det var den ikke. G11 havde sagt, at det var en restaureret maskine fra 1992, der havde fået et nyt design. Han købte så maskinen. Han kan ikke huske den aftalte pris, men det er den, der står på regningen. Han havde ikke set maskinen på det tidspunkt, da han aftalte prisen. Han gik ud fra, at maskinen havde den stand, som firmaet havde fortalt ham. Det blev aftalt, at han skulle betale, når de kom med maskinen.

De kom og leverede den. Han var hjemme, da den ankom. Den blev læsset af hos ham. Han mener, at det var et transportfirma, der kom med den. De skulle have penge med. Han betalte den kontant. I Holland bliver alt betalt kontant. Han kan ikke huske, om han havde pengene liggende hjemme, eller om han var nede og hente dem i banken. De havde en regning med. Der var også et fragtbrev med identifikationsnummer og det hele. Det har politiet fået. Maskinen var i OK stand. Den var flot lavet.

Han kan bekræfte, at den faktura fra firma G11, der sidder i ringbind II, afsnit 8, fane 2, er den regning han fik for maskinen. Herudover var der som nævnt en regning mere med fragtbrev, som han har afleveret hos politiet. Det håndskrevne notat "Betalt 7.6.02" har han selv skrevet.

Anklageren foreholdt tiltalte bilag 1-A7, retsbog for den 20. juni 2002, hvoraf fremgår, at den pågældende faktura blev fremlagt under retsmødet af tiltaltes daværende forsvarer, advokat Alexander Tychsen.

Tiltalte forklarede videre, at han ikke kan sige, hvorfor fakturaen ikke indeholder hans navn, et fakturanummer og en dato. Han fastholder dog, at han har faktura på maskinen. Maskinens stelnummer samt firmaet navn og adresse står der.

Købesummen er opdelt i 2 beløb på hver 15.000 euro. Det må skyldes, at det er en restaureringspris. Den ene pris vedrører således maskinen og den anden pris udstyret. Ellers kan han ikke forklare opdelingen. Der har ikke stået en anden maskine på fakturaen nedenunder Hitachien, hvor angivelsen efterfølgende er fjernet.

Det viste sig, at G1 Maskiner ikke ville have maskinen alligevel. De havde fundet noget andet. Da tiltaltes bank ønskede at få sine penge tilbage, prøvede han at sælge den til en anden. Han kan ikke helt huske navnet, men det var måske G8. Han kan ikke huske, hvad G8 i givet fald skulle give for den.

Anklageren foreholdt tiltalte hans forklaring i retsbogen for den 20. Juni 2002, hvorefter der står 2 beløb på hver 15.000 euro på fakturaen, fordi han betalte købesummen ad 2 gange.

Tiltalte forklarede hertil, at han ikke kan huske det hele mere. Den forklaring, der er nævnt i retsbogen for den 20. juni 2002, kan også godt passe. Han mener, at det stelnummer, man efterfølgende fandt i maskinen, og som refererer til en stjålen maskine, er fundet på en reservedel.

Hovedforhold 2

Han nægter sig skyldig i forholdet, idet bilagene som udgangspunkt ikke er udgangspunkt for reelle handler. De handler, han har gennemført, har han afleveret bilag for til R1.

Han kan ikke huske sagsbilag 2-34. ToldSkat har hentet det hele hos ham. Han kan heller ikke huske bilag 35, 38, 40 og 41. Bilag 51 vedrører maskiner han har leaset hos F2 Capital. Leasingydelserne er betalt over banken. Han ved ikke, om der er betalt moms af leasingydelseme. Bilag 1 er en regning udstedt af ham. Når han har udstedt regninger, har han lagt en kopi af dem i sit regnskab. Han har afleveret denne samling af regnskabsbilag til sin revisor. Han ved ikke, om regningen i bilag 1 er afleveret til revisoren, eller om ToldSkat eller politiet har taget regningen med i forbindelse med ransagningen.

ToldSkat har ransaget på hans adresse 3 gange. Første gang uden politiet, og de sidste 2 gange sammen med politiet. De kom med 3-4 mand og hentede det hele i år 2000 og var der som nævnt 2 gange efterfølgende. De har været der 3 gange i alt og har hentet hans bilag og regnskabsmateriale fra R1. De har også hentet bilag hos R1 flere gange. De har taget hans mapper med. Han er sikker på, at politiet var med ved både 2. og 3. ransagning. De var i uniform. Han blev begge gange anholdt og taget med på stationen. Han har også været anholdt for andet end dette forhold.

Bilag 2 er ikke lavet af ham. Han har aldrig lavet noget på skrivemaskine. Han har ikke set bilaget før. Bilag 4 kan han ikke huske. Bilag 5 og 6 har han afgivet forklaring om i forhold 1 og 2. Bilag 7 er ikke korrekt. Han har fået nogle David Brown gratis. Bilag 8, 9 og 10 er ikke korrekte. Bilag 11 og 12 har han afgivet forklaring om i forhold 3 og 4. Bilag 21 og 22 er ikke korrekte. Bilag 23 har han afgivet forklaring om i forhold 10. Bilag 24 er ikke korrekt. Hvis han er blevet anmodet om at skaffe reservedele til G1 Maskiner, lånte han G1 Maskiners bil og kørte til Holland eller Tyskland og hentede delene. Han fik penge med fra G1 Maskiner og betalte delene kontant. Det er også sket engang imellem, at G1 Maskiner har overført pengene til den forretning, han så skulle hente tingene hos. Tingene er således ikke solgt af ham til G1 Maskiner. Bilag 27, 28 og 29 er ikke korrekte. Bilag 30 kan han ikke huske. Bilag 31 har han afgivet forklaring om i forhold 11 og 12. Bilag 39 kan han ikke huske.

Anklageren bemærkede vedrørende bilag 39, at bilaget er dateret i år 2000, mens den i bilagsoversigten, bilag 2-8, er medtaget under 2001.

Tiltalte forklarede videre, at han ikke kan huske bilag 43. Bilag 53 har han afgivet forklaring om i forhold 6. Han kan ikke huske bilag 56. I bilag 57 kan han ikke huske bilaget vedrørende en Hitachi. Regningen i samme bilag vedrørende en Hitachi og en Volvo skal nok passe, og regningen i samme bilag vedrørende en Kubota kan godt være. Bilag 32 og 33 har han afgivet forklaring om i forhold 13 og 14.

Han kender TT. Han har solgt maskiner og køer til ham i perioden 2000-2002. TT boede i Tyskland. Han mener, at TT er død nu.

Da tiltalte flyttede til Danmark, brugte han i begyndelsen R3 Landbrugscenter til at lave regnskaber. Han kan ikke huske, hvor længe han brugte dem. På et tidspunkt skiftede han til R1, fordi R1 ansatte en hollænder, der sagde, at han kunne gøre det billigere og bedre. Det var PN. R1 har derefter lavet hans regnskaber og momsangivelser. Han har ikke benyttet R1 siden 1. april i år, fordi han mener, at de ikke laver arbejdet ordentligt.

Han fik en regning, hver gang han købte noget, og han lavede en regning, hver gang han solgte noget. Han lagde regningerne i sit regnskab. Han afleverede denne samling af bilag til R1 1 gang om måneden. Han lavede ikke kassekladde eller regnskabsopstillinger. Han lavede en regning, hver gang han solgte noget, bortset fra, hvis han solgte en gammel traktor over 50 år for måske 1.000 kr. Dette blev bare til lommepenge. Han lavede sine regninger på en lille fakturablok med gennemslag, købt i en boghandel, svarende til de fremlagte bilag 57 vedrørende salg til MB. Han afleverede kopi af alle disse fakturaer til R1. Det er han 100 % sikker på. Han afleverede til forskellige mennesker i R1; nogle gange til Kirsten Nissen og andre gange til PN. Han ved ikke, hvem i R1 der lavede regnskaberne. De snakkede ikke meget sammen, når regnskaberne skulle laves. Han kan ikke huske om han fik noget sendt ud til underskrift. Momsangivelserne er nogle gange underskrevet af ham og andre gange af ansatte i R1.

Hvis han får regninger, som han ikke mener er korrekte, siger han det nu til afsenderen. Dengang smed han bare regningerne væk.

Han har fået at vide, at G1 Maskiner havde en gæld på 30-40 mio. kr. til Bikuben, nu BG Bank.

Anklageren foreholdt tiltalte bilag 1-15 og bilag 1-31, begge med fakturanr. 16679.

Tiltalte forklarede hertil, at han ikke kan svare på, hvorfor disse bilag ikke er lavet med gennemslag og dermed enslydende. Der kan have været tale om en handel, som alligevel ikke blev gennemført, og hvor han derfor stoppede med skrivningen halvvejs igennem fakturaen. Han kan derfor have ladet den sidde i blokken. Han kan ikke forklare, hvorfor bilag 31 i så fald ser ud, som den gør. Han må have afleveret en kopi af bilag 31 til sin revisor, men kan ikke svare nærmere på det.

Han har aldrig stjålet noget.

V.1 har som vidne forklaret, at han er medejer af G1 Maskiner A/S. Han var direktør i 2001-02. G1 Maskiner A/S er en maskinhandel med omkring 50 ansatte. De omsætter 1.000-1.500 maskiner årligt. Han har kendt tiltalte siden slutningen af 1990'erne. De har solgt landbrugsmaskiner til ham og har også taget maskiner i bytte, typisk den brugte maskine i forbindelse med salg af en nyere. På et tidspunkt tog de en gravemaskine i bytte ved salg af en landbrugsmaskine. Tiltalte fortalte, at han var begyndt at handle med gravemaskiner. De begyndte fra det tidspunkt at handle andet end landbrugsmaskiner med ham.

I perioden 2001-02 har de købt omkring 30 gravemaskiner af tiltalte. 10 af dem har vist sig at være stjålet. Derudover har de taget nogle af hans gamle landbrugsmaskiner ind i bytte. Dem vidste de, hvor kom fra. De har også solgt nogle traktorer til ham til hans samling. Der er 10 sælgere hos G1 Maskiner. Det er således ikke vidnet, der har stået for alle handlerne med tiltalte.

I begyndelsen havde tiltalte en fakturanotesbog, hvor han udstedte håndskrevne fakturaer, når de købte maskiner af ham. Deres bogholderi sagde, at det kunne de ikke styre, og de gik derfor over til at udstede kreditnotaer til tiltalte. Alle de maskiner, de handlede, fik et maskinnummer, og på kreditnotaen blev der anført maskinnummer, stelnummer o.s.v.

Firmaet har et princip om, at alle handler vedrørende maskiner er kontant. Ved salg af maskiner vil de derfor have pengene indsat på deres konto, før maskinen bliver udleveret. I forbindelse med salg laver deres sælger en slutseddel i 4 eksemplarer, hvoraf 1 eksemplar går til bogholderiet, 1 til værkstedet, 1 til sælgeren og 1 til kunden. Bogholderiet laver derefter faktura på baggrund af slutsedlen. Når de har købt en maskine af tiltalte i ren handel, er der lavet en slutseddel, der også er gået til bogholderiet. Udbetaling af penge sker ved, at bogholderiet udsteder checks. De vil have maskinen på deres matrikelnummer, før de betaler for den.

Politiet kom ud til dem i begyndelsen af 2002 og spurgte til disse maskiner. De udskrev da en liste over, hvad de havde købt af tiltalte. De udleverede listen til politiet (bilag i ringbind I, afsnit 6, fane 4). De håndskrevne notater på listen har vidnet lavet i forbindelse med, at han gennemgik de fakturaer og kontoudtog, der er henvist til på listen. Han noterede, hvilke maskiner handlerne vedrørte. Nogle af maskinerne havde de ikke stelnummer på. Dem kørte de efterfølgende ud og fik noteret hos den kunde, de havde solgt maskinen til. Da politiet kom, havde de kun et par af maskinerne stående som lagermaskiner, mens resten var videresolgt. Først fik de en tilbagemelding fra politiet om, at 3 af maskinerne på listen var stjålet. Efterhånden kom der flere til med ugers og måneders mellemrum, så det endte med, at der var tale om 10 af maskinerne.

Når de leverer en maskine, har chaufføren oftest fakturaen med ud. Nogle kunder henter maskinerne hos dem. Det er 100 % sikkert, at G1 Maskiner har købt disse maskiner af tiltalte, selv om tiltalte efter det oplyste har benægtet det. Der er slet ingen tvivl om det. De har udstedt fakturaer og kreditnotaer, fordi der har været reelle handler. Det er ikke noget, bogholderiet gør for sjov. Der var dengang 3 ansatte i bogholderiet. Han er ikke selv i stand til at bogføre eller udstede en faktura eller kreditnota. Han ved ikke, hvordan man gør det. Han har aldrig arbejdet i firmaets bogholderi. Han er uddannet mekaniker.

Kreditnotaerne blev udstedt på baggrund af slutsedler. Han har ikke slutsedlerne med i retten i dag. Når de udsteder en kreditnota i forbindelse med køb af en maskine, får kunden udbetalt pengene, typisk i form af en check. I forholdene i denne sag er beløbene udbetalt ved checks. De fleste af checkene har tiltalte fået i hånden i bogholderiet.

I forhold 1 kan han huske den pågældende Kubota KX 71.2. Han kan huske, at den blev videresolgt til Sverige. Han kan ikke huske, hvem der stod for købet fra tiltalte. Han har selv mest med landbrug at gøre, mens andre hos dem har med entreprenørmaskiner at gøre. Han kan huske maskinerne, men han kan ikke helt huske handlen. De havde på det tidspunkt ingen mistanke om, at der var noget galt.

I forhold 2 kan han sige med sikkerhed, at de har købt den pågældende Hitachi EX 45-2 af tiltalte. Ellers ville de ikke have lavet en kreditnota til ham.

Vidnet har videresolgt maskinen til LN for 290.000 kr. incl. redskaber. Han kan ikke huske, om det var ham, der stod for købet fra tiltalte. I hans håndskrevne opgørelse over videresalget er medtaget videresalg af de maskiner, som de tog i bytte fra LN. Når de sælger en maskine, tager de oftest noget i bytte, således at både den solgte og den ibyttetagne maskine står til en for høj værdi. Bytteprisen er således udtryk for en slags rabat. Der er således ofte tab på byttemaskinerne, der skal trækkes fra, hvis det skal gøres op, hvilket økonomisk resultat de har haft ud af en handel.

Vidnet blev foreholdt, at tiltalte har forklaret, at han har reklameret over urigtige kreditnotaer til NF i bogholderiet, og at NF skulle have sagt, at han bare kunne smide dem væk.

Vidnet forklarede hertil, at deres daværende bogholder hed NF. NF er uddannet revisor, og vidnet ved, at NF aldrig ville sige, at man bare kunne smide en kreditnota væk, fordi den ikke betød noget.

G1 Maskiner har ikke samarbejde med en maskinhandler i Holland. De har ikke selv fundet de pågældende maskiner i Holland. De køber nu nogle nye maskiner i Holland, men det gjorde de ikke dengang. Han er 99,9% sikker på, de ikke før havde købt brugte maskiner i Holland.

I forhold 3 og 4, minigravemaskiner Volvo EC50 og Volvo EC25, er de pågældende maskiner købt af tiltalte. Kreditnotaen vedrørende dekort er udstedt af vidnets bror KS, der derfor må have stået for købet. KS stod for entreprenørmaskiner. Begge maskiner er efterfølgende solgt til G12 Industries. Da sagen kom op, gik handlen med G12 tilbage. G1 Maskiner købte derefter de to maskiner af det hollandske forsikringsselskab for 38.000 euro tilsammen. De har videresolgt den ene af maskinerne og har fortsat den anden stående.

Efter at sagen kom op, gav de tilbud til de hollandske forsikringsselskaber for så vidt angår de maskiner, der endnu ikke var returneret. Tilbudet blev givet på samme pris, som de havde købt maskinerne for hos tiltalte.

Generelt gør man i landbrugsmaskiner en god handel, hvis det viser sig, at maskinen ikke går i stykker, og man ikke får reklamationer. Ellers kan det nemt have været en dårlig handel. De har fået en reklamation på 16.460 kr. i reparationsudgift på en af disse to maskiner.

Tiltalte er i forbindelse med handler kommet op på deres kontor og har forevist billede af maskinerne. De krævede dog stelnummer og oplysning om antal kørte timer og ville ikke handle blot på baggrund af et foto.

Der findes ikke altid underskrevne slutsedler for alle deres handler.

I forhold 8 ved han ikke, hvem der stod for købet af den pågældende gummiged Caterpillar Zeppellin ZL 80. Det var ham, hans bror eller LP. G1 Maskiner har købt den pågældende maskine af tiltalte. De hår videresolgt den for 320.000 kr. Det er ikke så tit, at de handler landbrugsmaskiner og entreprenørmaskiner i samme handel. Når det sker, er der dog ikke noget unormalt i, at det sker ved samme faktura. Firmaet handler med begge slags maskiner.

Han kan bekræfte, at G1 Maskiner også har købt de maskiner, der er nævnt i forhold 10, 11, 12, 13 og 14, af tiltalte. Samhandelsforholdet med tiltalte har i alt kostet G1 Maskiner 2-3 mio. kr., når man ser bort fra spildt tid og omkostninger.

V.2, G2 Maskinstation I/S, har som vidne forklaret, at han har været med i firmaet altid. Firmaet blev ejet af hans onkel DL og hans far SL. DL døde i 2003, og vidnets far holdt i firmaet sidste år. Vidnet har været med i den daglige ledelse de sidste 10 år. Hans far passede landbrugsdelen og hans onkel passede maskinstationen. Vidnet var ansat som chauffør, men blev inddraget i beslutningerne. Igennem de sidste 10 år har det været hans onkel, der stod for handel med maskiner. Vidnet var inddraget i forhandlingerne de fleste gange, men ikke i denne handel.

G2 Maskinstation har købt en traktor Fendt 824 af tiltalte. Vidnet var ganske lidt involveret i købet. Traktoren kom ud til dem fra Holland. Det var aftalt, at den skulle læsses af hos dem. De havde derefter et par timer til at kigge på den. Hvis de kunne bruge den, kunne de beholde den, og ellers ville tiltalte komme og hente den. Det var DL, der havde lavet aftalen med tiltalte. De havde snakket om det i lang tid. De vidste, at tiltalte handlede med maskiner, og de havde talt om, at det kunne være, at han kunne finde noget, de kunne bruge. Han mener, at tiltalte ringede et par dage i forvejen og sagde, at den ville komme. Der var på forhånd aftalt en cirka pris, og den endelige pris skulle så handles færdig, når de havde set på traktoren. Han mener, at det var tiltalte, der stod for transporten.

Forsvareren foreholdt vidnet bilag 1-42 og 1-43, hvorefter chauffør V.7 og kørselsleder V.6 fra G9 transport skulle have forklaret til politiet, at transporten blev bestilt og betalte af G2 Maskinstation.

Vidnet forklarede hertil, at det var han ikke bekendt med.

Han var ikke hjemme, da traktoren kom. Han ved derfor ikke, hvem der kom med den. Da han kom tilbage til firmaet, stod traktoren der. Han kiggede på den og prøvekørte den. Der var visse mangler og utætheder i motoren. Der var småting der skulle repareres, men der var ikke noget større i vejen med den. Den var brugt. Den nederste bagrude var knust, hvilket er et klassisk problem ved dem. Han mener, at traktoren ankom ca. kl. 15 om eftermiddagen, og at DL nogle timer efter kørte ned til tiltalte, hvor han forhandlede den endelige pris. DL havde checkhæftet med og udstedte en check på det aftalte beløb og fik en regning med hjem. Han kan bekræfte at der er tale om den foreviste regning af 26. juli 2001. Han tror ikke, at DL betalte den med kontanter, idet det var for stort et beløb at have med i kontanter. Han mener, at det oprindelige prisudspil fra tiltaltes side hed 200.000 kr., men at prisen blev forhandlet ned på grund af manglerne ved traktoren. DL var ikke med i Holland og se på traktoren.

Da de havde fået traktoren ind, reparerede de den nødtørftigt, hvorefter den var ude at køre i høsten. Efter afslutning af høsten tog de den ind og reparerede den færdig. Derefter kom politiet ud og spurgte til den. G2 Maskinstation har ikke handlet andre maskiner med tiltalte. Der var snak om en anden traktor af mærket John Deere 6800, men det blev ikke til noget.

Anklageren oplyste, at tiltalte har forklaret, at regningen må vedrøre en anden Fendt 824 traktor, solgt til G2 Maskinstation.

Vidnet forklarede hertil, at det ikke kan være tilfældet. De har kun haft 1 Fendt 824 i firmaets historie, og det er denne. Når der på regningen står, at moms skal betales i november 2001, skyldes det, at momsen først forfalder senere. Det er derfor ikke nødvendigt at lægge så mange penge ud. Han kan ikke huske, om betalingen også blev gennemført på denne måde, d.v.s. i 2 omgange. Tiltalte har fået hele beløbet betalt.

De har en enkelt gang købt en finsnitter i Belgien. Det er mange år siden. Den blev leveret med et transportfirma.

V.3 har som vidne forklaret, at han har været ansat i firmaet G3 i 32½ år. Han er sælger og står mere eller mindre for firmaet, idet han har fuld prokura. Han har siden 1986 ført kartotek over alle firmaets salg. Kartotekskortene omfatter ikke maskiner, som firmaet har taget i bytte.

Firmaet har handlet maskiner med tiltalte. De har vist solgt 10-12 maskiner til ham, første gang i juli 1994. Det er sket, at de har taget gamle udslidte landbrugsmaskiner i bytte fra ham, men det er sjældent. De fleste af handlerne har været rent salg til tiltalte.

De har fået minigravemaskinen mrk. Hitachi Airman AX 15 i forhold 6 i bytte fra tiltalte. Tiltalte ringede og ville gerne købe en traktor Ford 6610, som han skulle bruge til at køre halm ind med. Han ville gerne bytte med minigraveren. Vidnet kørte ud til tiltalte og så på minigraveren. Han vidste, [at de havde handlet maskiner med] tiltalte siden 1994, og der har aldrig været problemer. Han så ikke dokumentation for tiltaltes køb af maskinen. Det gør de ikke, når der er tale om kunder, de kender. De aftalte en pris på 80.000 kr. for maskinen. Det tog ca. ½ time at indgå den aftale, hvilket er et normalt tidsforbrug. De talte om maskinens alder og antal brugte timer, da de skulle fastsætte prisen. Han kan bekræfte, at kreditnotaen af 20. august 2001 blev udstedt i forbindelse med handlen. Tiltalte fik udleveret en check på differencebeløbet, 35.000 kr. + moms. Den fysiske udveksling af maskiner fandt sted dagen efter.

Han satte minigraveren Airman til salg ude ved vejen. Han blev så ringet op af MP, der sagde, at vidnet skulle passe på med at sælge den maskine, for der kunne godt være noget i vejen med den. Vidnet tog stelnummeret på maskinen og kørte ud til politiet og spurgte, om de kunne finde ud af, om den var stjålet, eller hvad der ellers kunne være galt med den. Politiet meldte tilbage nogle dage efter, at den var stjålet i Holland. Politiet kom ud og så på maskinen og har fået den udleveret. Han er 100 % sikker på, at den Airman, politiet har fået, var den, han fik i bytte fra tiltalte. Han havde ikke andre af den slags på det tidspunkt.

Forsvareren foreholdt vidnet, at tiltalte har forklaret, at han købte Ford traktoren, men at han gav en Kubota i bytte og ikke en Airman.

Vidnet forklarede hertil, at det ikke er rigtigt. Det var en Airman, de fik i bytte, som der står på kreditnotaen. De har efterfølgende kørt en civil retssag mod tiltalte, der har betalt hele deres erstatningskrav incl. renter. De har derfor ikke i dag noget erstatningskrav mod tiltalte.

V.4 har som vidne forklaret, at han for nogle år siden var chauffør. MP er hans ven. På et tidspunkt bad MP ham hente en maskine for sig i Holland, fordi MPs chauffør ikke kunne. Chaufføren havde kørt for mange timer. Han kan ikke huske, om det var i 2001 eller i 2002, men det var i efteråret, og han tror, at det var en fredag.

Han kørte af sted til Holland i en lastbil. Undervejs til Holland ringede tiltalte til ham og fortalte, hvor traktoren var. Det var tiltalte, der skulle have traktoren. Han ved ikke, om tiltalte havde købt traktoren af MP. Han forestiller sig, at tiltalte havde ringet til MP og spurgt, om MP kunne hente en traktor for ham i Holland. Vidnet fik at vide, at han skulle mødes med nogen på en tankstation i Holland. Han mødtes derefter med 2 mænd på ca. 40 år. De var klædt i almindelig pænt tøj, ikke arbejdstøj. Han tror, at det var om formiddagen. Han sov i bilen dernede om natten og mener, at han mødtes med de 2 mænd formiddagen efter. Han kørte efter de 2 mænd ud til stedet, hvor traktoren var. Den holdt udendørs ved en ejendom med stuehus til. Det var en John Deere traktor. Der stod en traktor mere og en bil. Han læssede traktoren på. Han havde en kuvert med derned. Han ved ikke, hvad der var i kuverten. Han ved ikke, om det var papirer. Han kan ikke huske, om den lå i bilen, eller om han fik den af nogen. Han tror, at han fik den med af MP. Da han havde læsset traktoren på, afleverede han kuverten og kørte hjemad med traktoren.

Da han korn til Danmark med den, kørte han ned til MP og satte lastbilen med traktoren på der. Det var blevet sent, og han havde ikke lyst til at køre længere. Tiltalte kom derhen og spurgt, om vidnet ikke kunne køre traktoren helt ned til tiltalte, nu mens den var på bilen. Det gjorde vidnet så. MP handlede med maskiner. MP sagde ikke, hvordan han havde fundet frem til den pågældende traktor. Han ved, at MP også køber gummiged i Italien.

V.5 har som vidne forklaret, at han var ansat som chauffør hos MP i 5-6 år indtil for 1½ år siden. Han har været i Holland nogle gange. Han har bl.a. været i Holland og hente en maskine. MP sagde, at han skulle tage derned. Vidnet kørte derned i lastbil, og MP og tiltalte kørte selv derned i en anden bil. Vidnet havde en gammel gravemaskine med de med på lastbilen. Det var tiltaltes gravemaskine. Det var meningen, at de skulle have en gummiged med hjem til MP, men det blev lavet lidt om under vejs.

Vidnet havde fået at vide, at han skulle ned til et stort firma. Dernede mødtes han med MP og tiltalte. Det var en fabrik eller et stort firma, hvor der blev knust beton. De afleverede den gamle gravemaskine dernede og læssede en anden maskine. Han mener, at det var en minigraver. Det var ikke en gummiged. MP og tiltalte snakkede med en mand dernede og sagde så, at det ikke blev til noget med gummigeden. Han ved ikke, om MP havde penge med derned til gummigeden. Vidnet havde ikke noget med pengene at gøre. Vidnet kørte derefter ud og holdt og ventede, indtil MP og tiltalte gav besked om, hvor han så skulle køre hen. Han kørte derefter et andet sted hen og hentede en maskine mere. Han kan ikke huske, hvad det var for en maskine, eller hvor de hentede den. De personer, som MP og tiltalte havde snakket med i firmaet, var ikke med ude det andet sted, hvor den anden maskine blev hentet.

Anklageren foreholdt vidnet bilag 1-52, rapport om afhøring af vidnet den 19. marts 2002, hvorefter vidnet skulle have fortalt, at han havde 2 minigravemaskiner med hjem, og at de blev læsset af hos tiltalte.

Vidnet forklarede hertil, at han ikke i dag kan huske, om maskinerne blev læsset af hos tiltalte eller hos MP. Det skal nok passe, at han har forklaret som beskrevet til politiet dengang. Han var dengang tættere på tidsforløbet. Han har før læsset maskiner af hos tiltalte, der bl.a. har købt en gammel gummiged hos MP.

Han havde opfattelsen af, at tiltalte var med på turen, fordi han fandt maskinerne og solgte dem videre, og at MP var med for at se, om han kunne bruge dem. MP handlede med maskiner. Han ved ellers ikke noget nærmere om tiltaltes rolle i turen.

Han ved, at der har været problemer med nogle trailere hos MP. De kunne ikke få papir på trailerne, og politiet hentede dem. Han ved ikke, hvor de pågældende trailere stammede fra.

V.6 har som vidne forklaret, at han er kørselsleder hos G9 transport. Han står for at tage ordrer ind og sende chauffører afsted for at udføre opgaverne. Tiltalte har bestilt transport hos dem 4 gange. Han har papirerne med for de pågældende kørsler.

Den første transport fandt sted den 24. juli 2001. Transporten blev bestilt samme formiddag, og de kørte med det samme. De skulle hente en traktor mrk. Fendt 924 i Holland. Tiltalte ringede, og det blev aftalt, at de skulle køre mod Holland i retning mod en bestemt by, hvorefter de ville få nærmere telefonnumre undervejs. Normalt får de en adresse og laver et fragtbrev, men her hastede det, og det er ikke unormalt, at der er sådanne hastende kørsler. Chaufføren var V.7. Tiltalte sagde, at G2 Maskinstation skulle betale regningen. Det er ikke unormalt, at bestilleren og betaleren ikke er den samme. Når det er tilfældet, ringer vidnet og får det bekræftet hos den oplyste betaler. Han ringede her til G2 Maskinstation og talte med DL, der bekræftede, at G2 Maskinstation skulle betale. Traktoren blev afleveret hos G2 Maskinstation.

Transport nr. 2 fandt sted den 15. november 2001. Chaufføren var her V.8. Han var ved bestillingen noteret, at de skulle afhente en Volvo gummiged i Holland. Han kan ikke sige, hvornår transporten er bestilt. Chaufføren er kørt om morgenen, så det ser ud, som om den er bestilt i forvejen. Regningen skulle sendes til G1 Maskiner. Han har helt sikkert ringet til dem og søgt dette bekræftet, men han kan ikke huske den konkrete samtale. Gummigeden blev afleveret hos G1 Maskiner.

Den 3. transport fandt sted den 24. januar 2002. Der var her tale om afhentning af en traktor og en minigraver. Det var en hurtig bestilling, hvor de fik besked på at køre ned mod Holland. De fik ikke adressen på forhånd. Chaufføren var V.9. Transporten er faktureret til tiltalte. Traktoren blev afleveret hos tiltalte og minigraveren hos G1 Maskiner.

Den 4. transport fandt sted 4 dage senere, den 28. januar 2002. Denne transport blev bestilt samme formiddag, og de kørte afsted kl. 13.30. Chaufføren var igen V.8. Der var tale om afhentning af en gummied Volvo 120, vægt ca. 20 tons. Som afhentningssted er noteret "Holland, samme sted som i fredags". Fakturaen er sendt til tiltalte. Gummigeden blev afleveret hos G1 Maskiner.

V.7 har som vidne forklaret, at han er ansat som chauffør hos G9 transport. Det er rigtigt, at han foretog en politianmeldelse den 10. august 2001. Anledningen var, at han forinden var blevet sendt til Holland for at hente en traktor. Han har sin dagsseddel om denne kørsel med i retten. Han blev sendt afsted af kørselslederen V.6. Vidnet var på pladsen, og V.6 spurgte, om vidnet kunne køre til Holland, så snart han var klar. Vidnet kørte samme dag kl. 10.30. Han fik at vide, at han skulle hente en traktor af mærket Fendt 924. Han fik udleveret en seddel, hvor der stod, at kunden var G2 Maskinstation, og at traktoren skulle afleveres hos G2 Maskinstation. Han fik ikke at vide, hvor han skulle hente traktoren. Han fik at vide, at han skulle køre over grænsen til Holland et bestemt sted, og han fik udleveret et hollandsk mobiltelefonnummer, som han så skulle ringe til.

Ankommet til det opgivne sted ringede han til nummeret og kom til at tale med nogle hollændere. Han kan ikke huske, om de talte sammen på engelsk eller på tysk. De henviste ham til et bestemt afkørselsnummer, hvor han derefter mødtes med dem. Det var 2 mænd, der holdt og ventede i en sort personbil af mærket Mercedes eller Audi. Vidnet talte med dem, og de 2 kørte så foran ham hen til læssestedet. Han regnede med, at han skulle hen til en gård, men det var i stedet i et krat eller en lille lund. De 2 mænd sagde, at gårdspladsen var så lille, at han ikke ville kunne vende med blokvognen, og at de derfor havde kørt traktoren ned til vejen.

Traktoren var en anden størrelse end den, han var bestilt til at hente. Han kan ikke huske, om den var et nummer mindre eller et nummer større end en Fendt 924. Han gjorde opmærksom på dette, men de sagde, at det var denne traktor, han skulle have med. Traktoren var grøn. Han kan ikke huske, om der var noget i stykker ved den. Han havde forventet, at traktoren var rengjort, men der lå gammelt arbejdstøj i førerhuset og halvtomme oliedunke. Han fandt dette underligt, når man solgte en traktor.

Anklageren foreholdt vidnet bilag 1-42, rapport om afhøring af vidnet den 10. august 2001.

Vidnet forklarede hertil, at det nok skal passe, at han har forklaret til politiet, at det var en Fendt 824, der holdt på stedet. Det er også rigtigt, at en rude på traktoren var knust. Han kan ikke huske, hvilken rude der var tale om.

De 2 mænd sagde derefter, at de havde en kranarm, han også skulle have med. De kørte igen foran ham. Pludselig kørte de over en lille grænseovergang ind i Tvskland igen. De endte i en lille by. De kørte ind i industriområdet og hen til et firma, hvor porten var låst. De 2 mænd bankede på ved et hus, men der var ingen. Han fik derefter at vide, at han måtte køre uden kranarmen. Hans køreskive var brugt op, og han sagde til dem, at han ville blive på stedet og sove. De ville hellere følge ham ud til motorvejen, hvor der var en større rasteplads med brusefaciliteter, men han fastholdt, at han ville blive på stedet. Så kørte de 2 mænd.

Næste morgen ringede han til sin kørselsleder og bad ham ringe til politiet og undersøge, om der skulle være stjålet en traktor af det pågældende mærke i området. Han fik svar tilbage, at det var der ikke.

Anklageren foreholdt vidnet den samme politirapport, hvoraf fremgår, at han på vej hjem blev ringet op af en dansk-hollænder.

Vidnet forklarede hertil, at han ikke kan huske dette i dag.

Han afleverede traktoren til G2 Maskinstation. Han kan ikke huske, om han snakkede med nogen fra G2 Maskinstation under kørslen. Der var ikke involveret andre i kørselsforløbet end de 2 hollændere. Han har ikke set tiltalte før i dag. Han havde ikke hørt om tiltalte, før han foretog transporten.

V.8 har som vidne forklaret, at han kørte en tur den 15. november 2001 som chauffør for G9 transport. Han var bestilt til at køre til Holland og hente en gummiged af mærket Volvo, 13 tons. Han har sine dagssedler med. Det fremgår heraf, at G1 Maskiner var kunde for transporten, og at gummigeden skulle læsse af hos G1 Maskiner. Han havde fået en seddel, hvor der stod, hvilken vej han skulle køre derned, og at han skulle holde ved en bestemt parkeringsplads og vente. Han kan ikke i dag huske turen bortset fra de oplysninger, han kan læse ud fra sine sedler. Han kan ikke huske, om han blev hentet af nogle hollændere på den nævnte parkeringsplads. Han mener, at han har set tiltalte før hos G9 transport. Han kan ikke huske, om tiltalte var involveret i denne transport.

Anklageren foreholdt vidnet bilag 1-47, rapport med afhøring af vidnet den 13. marts 2002.

Vidnet forklarede hertil, at han ikke i dag kan huske, om han har forklaret til politiet, at tiltalte havde rettet personlig henvendelse om transporten til G9 transport. Han kan godt huske, at han blev forsinket på vej derned på grund af tåge. Han kan ikke huske, om han har forklaret til politiet, at han blev mødt af 2 hollændere på parkeringspladsen. Hvis der står sådan i rapporten, har han sikkert sagt det, men han kan som nævnt ikke huske det i dag. Han kan heller ikke huske, at han hentede gummigeden på en hjortefarm eller en rideskole. Han kan godt huske, at han blev ringet op og blev bedt om også at hente en minigraver, og at han sagde nej til dette, fordi han ikke havde mere køretid. Han kan ikke huske, hvem der ringede og bad ham gøre det. Han kan godt huske, at personerne ville have ham til at køre ud over ..., da han skulle hjemad. Han var rimelig kendt i Holland på grund af tidligere ture dertil, og han vidste, at dette ikke var den nemmeste vej hjem. Han sagde til dem, at han ville køre op og sove på en bestemt rasteplads, som var den nærmeste. Han havde allerede overskredet sin køretid. De sagde til ham, at det ikke var sikkert at holde der, men han gjorde det alligevel, da han som nævnt ikke havde mere køretid. Han afleverede maskinen hos G1 Maskiner. Han kan ikke huske, om der var nogen til stede ved afleveringen.

Anklageren foreholdt vidnet den samme politirapport.

Vidnet forklarede hertil, at han ikke i dag kan huske, om han har forklaret, at tiltalte var til stede ved aflæsningen.

Han foretog også en transport til Holland den 28. januar 2002. Der står på dagssedlen, at transporten var bestilt af tiltalte. Han skulle hente en gummiged Volvo 120, ca. 20 tons. Afhentningsstedet er angivet til "samme sted som i fredags". Maskinen skulle afleveres hos G1 Maskiner. Heller ikke denne tur kan han huske ud over det, der er nævnt på dagssedlen.

Anklageren foreholdt vidnet bilag 1-45, rapport om afhøring af vidnet den 13. marts 2002.

Vidnet forklarede hertil, at det godt kan passe, at han har forklaret, at han blev ringet op, da han var på parkeringspladsen, og at han senere blev mødt af en hollænder i en mørk Mercedes. Han kan dog ikke huske dette i dag. Han kan ikke huske de nævnte ting i politirapporten om afhentning af gummigeden, om overnatning på stedet og om en opringning fra tiltalte under køreturen hjemad. Han læssede maskinen af hos G1 Maskiner. Han kan ikke huske, om der var nogen til stede under aflæsningen.

V.9 har som vidne forklaret, at han kørte en transport til Holland den 24. Januar 2002 som chauffør hos G9 transport. Han havde fået at vide, at han skulle køre til Holland og hente nogle maskiner. Han skulle køre til Holland og ville så blive kontaktet dernede. Han kan se på sin ordreseddel, at kørslen fandt sted for tiltalte. Han kørte til et sted i Holland og holdt pause der. Han blev ringet op næste morgen af en hollænder, der talte engelsk. Vidnet fortalte, hvor han var, og blev så hentet der. Der kom en mørk Mercedes med 2 mænd i. Den havde hollandske nummerplader. Vidnet fulgte efter bilen. De kørte ad en motorvej og endte ved en planteskole eller et nedlagt landbrug. Han læssede der en traktor, der holdt udenfor, og en minigraver, som han hentede omme bagved i en lade. Han kan ikke huske farve og mærke på minigraveren. Hollænderne kørte derefter, og han kørte selv mod Danrnark. Han blev ikke kontaktet på hjemturen.

Han læssede minigraveren af hos G1 Maskiner omkring kl. 16.30. Han kørte derefter til ... og læssede traktoren af ved en gård. Det er den gård, hvor tiltalte bor. Der var en ældre mand udenfor på gårdspladsen, og der var folk indenfor. Det så ud, som om der var fest derinde. Der holdt en del biler. Han mener, at den mørke Mercedes, der hentede ham i Holland, holdt i gårdspladsen. Han mener, at han talte med tiltalte på stedet. Han så ikke de personer, der havde kørt i den mørke Mercedes. Han blev budt på en sodavand indenfor, men sagde nej tak, fordi han ikke havde tid.

Anklageren foreholdt vidnet bilag 1-49, rapport om afhøring af vidnet den 13. marts 2002.

Vidnet forklarede hertil, at han ikke kan huske, om tiltalte ringede til ham et par gange under hjemturen og spurgte, hvor langt han var kommet. Han skal nok have sagt sådan til politiet, når det står i rapporten. Det må nok være en misforståelse, når betjenten har skrevet, at han forklarede, at han traf de 2 mænd fra den hollandske Mercedes, og at de sad og drak øl hos tiltalte. Han kan huske, at han ikke var indenfor. Han så bare deres bil. Han kunne ikke kende nummerpladen på den mørke Mercedes, men det var en hollandsk nummerplade.

V.10, SKAT, har som vidne forklaret, at han har lavet kontrolrapporten af 12. maj 2004, bilag 2-6. Han havde ikke kendskab til tiltalte forud for sagen, bortset fra, at der havde været en lille tidligere sag med nogle reguleringer, som ikke havde noget med denne sag at gøre.

ToldSkat blev kontaktet af politiet og forespurgt, om de var interesseret i at deltage i en ransagning vedrørende salg af maskiner, udeladt af regnskabet. De deltog derefter i ransagningen den 5. februar 2002. Politiet stod for ransagningen og tog nogle bilag med sig. ToldSkat tog ikke selv bilag med ud over dem, som politiet tog. ToldSkat fik efterfølgende kopi af nogle af de bilag, politiet havde taget med, og som var relevante for ToldSkat. Vidnet indhentede derefter regnskabsoversigt fra R1 og lavede en oversigt over relevante samhandelspartnere, som det kunne være interessant at indhente bilag fra. Disse samhandelspartneres navne fremgik af posteringslisten fra R1. Han bad politiet indhente bilag fra disse leverandører og aftagere af maskiner. Han var med politiet i forbindelse med indhentelse af nogle af bilagene, men ikke alle. Han har bl.a. været med ude ved G2 Maskinstation.

De bilag, der indgår i vidnets opgørelser, stammer kun for en brøkdels vedkommende fra ransagningen. Der er tale om 8 bilag vedrørende G1 Maskiner. 7 af dem er udstedt af G1 Maskiner og 1 er udstedt af tiltalte. Resten af bilagene, der indgår i hans opgørelser, er indhentet fra de nævnte samhandelspartnere.

Det var R1, der lavede tiltaltes regnskaber. 1 eller 2 dage efter ransagningen rettede ToldSkat henvendelse til R1 for at få udleveret bilagene. På det tidspunkt havde tiltalte allerede hentet bilagene. Det havde han gjort umiddelbart efter ransagningen. De fik derfor ingen egentlige bilag udleveret af R1, men kun regnskabsmateriale, dvs. en udskrift af posteringsliste og revisionsliste. Han kan bekræfte, at de kun fik de 2 lister udleveret fra R1, som der er fremlagt uddrag af i form af bilag 2-7A og 7B. De har ikke efterfølgende kunnet få udleveret de bilag, som tiltalte havde afhentet hos R1.

I bilag 2-7A står under konto 8171 anført en gummiged. Man kan se, at der er tale om køb af en gummiged, idet beløbet er angivet med et minus. I kolonne M, der vedrører moms, er anført et 2-tal. Denne kode betyder, at momsen af det pågældende køb er afløftet. Det fremgår af opgørelsen, at købet er dokumenteret ved bilag 142. Det er tiltaltes bilag, som de ikke har set og ikke har kunnet få fat i. Købet er bogført hos R1 i november. Prisen på 35.000 kr. er excl. moms.

Han har lavet bilag 2-7, opgørelse over maskinsalg/køb på baggrund af regnskabsmateriale fra R1. Regnskabsmaterialet fra R1 passer med momsangivelserne, og der er derfor ingen difference mellem bilag 2-7 og R1s opgørelser. Øverst på bilag 2-7 figurerer den samme gummiged som tidligere nævnt. I højre kolonne er anført, hvor gummigeden kommer fra, hvis de ved det. Her er anført G13 og henvist til bilag 45. De bilag, der danner grundlag for kolonnen til højre, er dels de få bilag fra ransagningen og dels de bilag, der efterfølgende blev indhentet fra samhandelspartnerne. Han kan ikke være 100 % sikker på, at den bogførte gummiged svarer til det pågældende bilag 45, men det har han skønnet på grund af sammenfald i maskintype, dato og beløb.

Han har også lavet bilag 2-8 over ikke bogførte handler. Også her er listen lavet på baggrund af bilag fra ransagningen og fra samhandelspartnerne. Når de har lavet oversigt over samtlige handler, både bogførte og ikke bogførte, er det for at sikre, at der ikke blev medtaget handler i sagen, som rent faktisk stod i regnskabet.

I bilag 2-6, kontrolrapporten, er der på side 3 opgjort et samlet momstilsvar på 751.574 kr. Der er tale om både køb og salg fra bilag 2-8. For år 2000 fandt de flere købsbilag end salgsbilag, og det har derfor givet et positivt resultat for tiltalte. For 2001 blev der derimod fundet væsentligt flere salgsbilag, og det har derfor for det år givet et stort minus for tiltalte.

På tidspunktet for ransagningen den 5. februar 2002 skulle momsangivelsen for 3. kvartal 2001 være indgivet, men endnu ikke for 4. kvartal 2001. Den skulle først indgives den 10. februar 2002. Der er efterfølgende indsendt momsangivelse for 4. kvartal 2001. Det har R1 gjort. Han kan sige dette, fordi der ikke mangler nogen momsangivelser for tiltalte. Han har konfereret med R1 om, at de momsudeladelser, der er omfattet af sagen, ikke står i momsangivelsen for 4. kvartal 2001.

Det ene bilag 2, der er nævnt i bilag 2-8, og som anklageren, retten og forsvareren ikke er i besiddelse af, har vidnet blandt sine bilag. Han foreviste det. Det er muligvis gået galt i kopieringen. Det andet bilag 2, der sidder i anklagerens, forsvarerens og rettens mappe, er i oversigten i bilag 2-8 dateret ud fra Danways kontoudtog. Der står ikke nogen dato på bilag 2.

I forbindelse med bilag 51 har de overset, at maskinerne er faktureret til F2 Capital og ikke til tiltalte. Det er således en fejl, at de har givet tiltalte momsfradrag for de pågældende maskiner, da han ikke har købt dem, men derimod leaset dem.

Bilag 39 er dateret i 2000, men medtaget i oversigten i bilag 2-8 for 2001. Dette er en fejl. Den skulle have stået for år 2000. Det betyder dog ingen forskel for totalbeløbet.

Han ved ikke, om tiltalte har fået kopi af de bilag, som politiet tog med ved ransagningen den 5. februar 2002, til brug for momsangivelse. De har ikke fået nogen anmodning fra tiltalte eller R1 om kopi af bilag til brug for momsangivelse.

I bilag 2-6 er opgjort et beløb på 36.119 kr. vedrørende EU-salg uden listeoplysninger. EU-salg er salg til andre EU-lande. Sådanne salg er momsfri, og der skal derfor ikke bogføres moms. Forudsætningen for dette er, at der laves en listeoplysning med angivelse af den udenlandske aftagers momsnummer. Listeoplysningen skal indsendes til ToldSkat. Han kan se ud fra regnskabet, at dette er sket i flere handler. Der vil i så fald stå tallet 9 i kolonne M i stedet for tallet 1 eller 2. Listeoplysningerne er en forudsætning for, at handlen er momsfri. De opgjorte 36.119 kr. vedrører den sidste postering i bilag 2-7, et salg af 3 minigravere til 180.599 kr. Der er ikke indsendt listeoplysning for dette salg.

I bilag 2-6 er endelig opgjort et beløb på 109.001 kr. vedrørende EU-salg til TT. Der er tale om flere posteringer på side 1 og 3 i bilag 2-7, hvor TTs navn er anført i højre kolonne. De har ingen bilag vedrørende disse salg, men har kun posteringsliste og revisionsliste. De bad politiet om at undersøge i Tyskland, om TT havde modtaget de pågældende maskiner, for at få oplysningerne verificeret. Der foreligger en tysk politirapport, hvorefter TT har forklaret, at han ikke har købt disse maskiner.

Så vidt han husker, blev der ikke taget ret mange bilag med af politiet i forbindelse med ransagningen den 5. februar 2002. Han mener ikke, at der blev at taget ringbind med. De 8 bilag, som ToldSkat fik udleveret, var dem, der var på vej i toilettet.

Tiltaltes personlige forhold

Der er foretaget personundersøgelse af tiltalte. Ifølge undersøgelsens konklusion er tiltalte egnet til at modtage en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste.

Tiltalte har supplerende forklaret om sine personlige forhold, at han skal til glatbaneprøve i næsteuge og skal til køreprøve til stort kørekort inden jul. Han vil være lastbilchauffør og arbejde som ansat eller lignende i entreprenørbranchen, med maskiner eller med en skovl. Han har søgt arbejde flere steder og har fået at vide, at han kan få arbejde, så snart han har sit store kørekort. Han har dog ikke indgået nogen aftale om arbejde, da han først ville have denne sag overstået.

Hans kone går hjemme og passer deres børn. Hun har hjulpet ham med landbruget, men har aldrig haft arbejde. Hun har ingen uddannelse. Datteren på 7 år går i skole, mens datteren på 7 måneder bliver passet hjemme. Han har stort set ingen kontakt med sin familie i Holland. De har kontakt med nogle danskere i lokalområdet. Han har lært meget af denne sag, bl.a. at han ikke skal hjælpe andre med at skaffe ting. Han har fået forklaret betydningen af samfundstjeneste og vil gerne påtage sig dette.

Rettens begrundelse og resultat

Det er bevist ved de oplæste bilag, herunder hollandske politianmeldelser mm., at maskinerne i forhold 1, underforhold 1-15 er stjålne.

Anklagemyndigheden har ikke ført hverken dokumentbevis eller vidnebevis for, at tiltalte har overdraget de to autotrailere i underforhold 7 og 9 til MP. Retten frifinder derfor tiltalte i disse forhold.

Der foreligger kreditnota eller faktura for, at tiltalte har solgt maskinerne i underforhold 1-6, 8 og 10-14 til de angivne købere. Salgene er bekræftet ved troværdige vidneforklaringer fra V.1, V.2 og V.3. Det må efter V.2s vidneforklaring afvises, at tiltaltes salg af en traktor af mærket Fendt 824 til G2 Maskinstation skulle vedrøre en anden traktor end den, der er omfattet af anklagen. Det er bevist ved checkkopier, kontoudtog og vidneforklaring fra V.3 i forhold 6, at der er sket betaling fra køberne til tiltalte for alle maskinerne. Det er på denne baggrund bevist trods tiltaltes benægtelse, at han har overdraget disse maskiner som anført i anklagen.

Tiltalte har afgivet skiftende forklaringer til politiet og i retten om flere af ... mangler ... for det modsatte. Han forsøgte under politiets ransagning den 5. februar 2002 at skylle kreditnotaer vedrørende nogle af maskinerne ud i toilettet. Hans forklaring om, at dette skyldtes, at han var løbet tør for toiletpapir, må efter situationen og bilagenes karakter afvises som klart utroværdig. Chaufførerne V.4, V.7, V.8 og V.9 har afgivet forklaring om afhentninger af maskiner i Holland, som er foregået på mistænkelig måde. Bl.a. har chaufførerne ikke fra starten fået at vide, hvor maskinerne skulle hentes, men er blevet ringet op undervejs - ifølge flere af dem af tiltalte - og har fået oplyst et mødested. Der er de blevet mødt af to hollandske mænd på 35-40 år, klædt i pænt tøj og kørende i en sort/mørk Mercedes eller Audi. Disse mænd har fulgt chaufførerne hen til de maskiner, der skulle hentes. Flere af chaufførerne har til politiet forklaret, at de på hjemturen blev ringet op af tiltalte med forespørgsel om, hvor langt de var kommet. Efter en samlet bedømmelse af disse omstændigheder anser retten det for bevist uden rimelig tvivl, at tiltalte vidste eller bestemt formodede, at maskinerne stammede fra en strafbar lovovertrædelse. Han er således skyldig i disse forhold.

Tiltalte har erkendt at have været i besiddelse af maskinen i underforhold 15. Han har fremlagt en faktura fra firma G11 som dokumentation for sit lovlige køb af maskinen. Fakturaen angiver hverken tiltaltes navn, en dato eller et fakturanummer. På fakturaen står den pågældende maskine anført med angivelse af en pris på 15.000 euro. Nedenunder er angivet endnu en pris på 15.000 euro uden tekstangivelse. Fakturaen er påført en kvittering for betaling, som tiltalte har oplyst selv at have skrevet. På baggrund af disse åbenlyse mangler ved fakturaen lægger retten uden betænkelighed til grund, at fakturaen er falsk eller forfalsket. Retten anser det på denne baggrund for bevist uden rimelig tvivl, at tiltalte også i dette forhold vidste eller bestemt formodede, at maskinen stammede fra en strafbar lovovertrædelse.

På baggrund af V.10s vidneforklaring anser retten det for bevist, at de kreditnotaer, tiltalte forsøgte at skylle ud i toilettet under ransagningen, og de bilag, politiet har indhentet fra hans samhandelspartnere, viser, at han har udeholdt moms for netto 751.574 kr. i forbindelse med maskinhandler. Tiltalte har været klar over, at han ikke har afleveret bilag for disse handler til sin regnskabsmedhjælper. Det er ligeledes bevist ved V.10s forklaring, at betingelserne for at undlade at angive moms ved EU-salg ikke har været opfyldt for et samlet momsbeløb på 145.120 kr., hvilket ligeledes må tilregnes tiltalte som forsætligt. Tiltalte er derfor skyldig i forhold 2.

Tiltalte er således skyldig i hele anklagen bortset fra underforhold 7 og 9 i forhold I.

Straffen fastsættes til fængsel i 1 år og 9 måneder, jf. straffelovens § 290, stk. 1, jf. stk. 2, og § 289 - som denne bestemmelse var formuleret forud for lov nr. 366 af 24. maj 2005 - jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1.

Retten har lagt vægt på forholdenes antal og beløbsmæssige omfang og den professionelle karakter af tiltaltes hælervirksomhed.

Straffen kan af samme grund ikke gøres betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

Tiltalte skal i medfør af straffelovens § 50, stk. 2, betale en tillægsbøde på 896.000 kr. i anledning af forhold 2.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel 160 dage.

Erstatningskrav

G2 Maskinstation I/S har i underforhold 5 fremsat et erstatningskrav på 276.883,17 kr. svarende til den pris, maskinstationen har betalt tiltalte for traktoren, med tillæg af reparationsomkostninger. Maskinstationen har i anden række påstået erstatning med 234.375 kr. svarende til købesummen.

V.2 har forklaret om erstatningskravet, at reparationerne var nødvendige for at få traktoren op på den stand, de anvender. Traktoren kørte efter købet maksimalt 500 timer i høsten, og det var ikke denne kørsel, der gjorde reparationerne nødvendige. Den var utæt ved brændstofpumpen, da de fik den ind. Han mener, at den havde kørt i alt 51-5300 timer, da politiet hentede den.

Tiltalte har bestridt erstatningspligten, men anerkendt den beløbsmæssige opgørelse af påstanden i anden række, forudsat at det dokumenteres, at maskinstationen har betalt beløbet til ham.

Da tiltalte er dømt strafferetligt skyldig i forholdet, og da det er dokumenteret, at G2 Maskinstation har betalt købesummen til tiltalte, tages erstatningskravet på 234.375 kr. til følge efter retsformandens bestemmelse. Der er derimod ikke tilstrækkeligt grundlag for at dømme tiltalte til at erstatte maskinstationen de forgæves udgifter til reparation, som tiltalte ikke har haft indflydelse på, og som maskinstationen måske kunne have forhandlet med maskinens ejer om godtgørelse for.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T straffes med fængsel i 1 år og 9 måneder.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 896.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger. Tiltalte skal herunder erstatte statskassen udgiften på 80.325 kr. til salær og kørselsgodtgørelse incl. moms til den beskikkede forsvarer, advokat Stefan Poul Hansen, og 10.735 kr. til salær og udlægsgodtgørelse incl. moms til den tidligere beskikkede forsvarer, advokat Palle Rohrsted.

Tiltalte skal inden 14 dage betale 234.375 kr. til G2 Maskinstation I/S.

----------

Vestre Landsrets dom af 3. januar 2007 af 3. afdeling, S-0076-06

Retten i Rødding har den 16. december 2005 afsagt dom i 1. instans (SS 283/05).

Tiltalte har påstået formildelse, navnlig således at straffen gøres helt eller delvist betinget, eventuelt med vilkår om samfundstjeneste.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse, dog således at tillægsbøden nedsættes til 890.000 kr.

Anklagemyndigheden har for landsretten berigtiget tiltalen, således at gerningsperioden i forhold 2 ændres til "fra den 1. maj 2000 til den 31. december 2002".

I forbindelse med ankesagen har Kriminalforsorgen foretaget en supplerende personundersøgelse.

Tiltalte har for landsretten om sine personlige forhold supplerende forklaret, at han i dag alene driver et hobbylandbrug. Han interesserer sig meget for gamle traktorer, og ejer selv ca. 50. Han tjente ikke meget i den tid, han drev fuldtidslandbrug, og det var svært for ham at få det til at løbe rundt økonomisk. Fra 1999 havde han et omfattende samarbejde med G1 Maskiner vedrørende import af landbrugsmaskiner fra Holland. Anledningen var hans dårlige økonomi på landbrugsejendommen. Han hentede selv mange af maskinerne. Det sidste ca. halve år har han lejlighedsvis kørt som chauffør for forskellige vognmænd i Holland. Han har talt med en arbejdsgiver i Danmark om fast ansættelse som langturschauffør, men det skal afvente udfaldet af denne sag.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter anklagemyndighedens påstand ændres gerningsperioden i forhold 2 til at angå fra den 1. maj 2000 til den 31. december 2002.

Af de grunde, der er anført af byretten, og henset til det betydelig beløb, som tiltalte i forhold 2 har unddraget statskassen i moms, tiltrædes det, at straffen er udmålt til fængsel i 1 år og 9 måneder.

Uanset den tid der er forløbet, siden forholdene blev begået, samt tiltaltes gode personlige forhold, tiltrædes det af ovennævnte grunde, at der ikke er grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

Tillægsbøden nedsættes til 890.000 kr. med forvandlingsstraf som anført i byrettens dom.

Med den anførte ændring stadfæster landsretten dommen.

Tiltalte har været frihedsberøvet fra den 7. marts 2002 kl, 10.35 til den 8. marts 2002 kl. 10.45.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes med den ændring, at tillægsbøden nedsættes til 890.000 kr.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.