Dato for udgivelse
02 Oct 2007 14:20
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Apr 2007 12:38
SKM-nummer
SKM2007.688.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-150061
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Skattepligtige ydelser
Resumé
Skatterådet bekræfter, at A ikke bliver skattepligtig, fordi man ansætter B på prøve i 8-10 timer om ugen i en eller to måneder, uden at betale løn, feriepenge mv.
Hjemmel
06-161179
Reference(r)
Statsskatteloven § 4
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-3 A.A.1.1
Spørgsmål

Bliver A skattepligtig, fordi man ansætter B på prøve i 8-10 timer om ugen i en eller to måneder, uden at betale løn, feriepenge mv.?

Svar

Nej - se begrundelsen.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A er selvstændig erhvervsdrivende, der har startet en frisørsalon den 1. september 2006. Opstarten af virksomheden har været positiv, og A overvejer derfor at ansætte en medarbejder.

Der er konkret tale om B, der modtager SU, og som har tilbudt at arbejde gratis. Den studerende har gennemført grundforløbet på frisøruddannelsen på teknisk skole, men har ikke afsluttet uddannelsen pga. manglende praktikplads.

B er påbegyndt en anden uddannelse, men ønsker i sin fritid at afprøve sine færdigheder inden for frisørfaget. Dette skal ske ved, at B arbejder gratis i frisørsalonen.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

A oplyser, at idet virksomheden er nystartet, er der brug for lidt tid til at få fodfæste i branchen. Derudover skal der ske en vurdering af, hvorvidt B kan blive en mulig medarbejder, hvis der skal ske ansættelse i den nære fremtid.

A oplyser videre, at virksomheden har kontaktet SKATs Kundeservice, og har fået et positivt svar på spørgsmålet.

SKATs indstilling og begrundelse

Af statsskattelovens § 4 følger det, at alle indtægter, såvel engangsindtægter som tilbagevendende indtægter, skal medregnes ved indkomstopgørelsen. Skattepligten omfatter alle erhvervelser af økonomisk værdi, og det har således ikke betydning, om indtægten fremtræder i form af penge.

Den, der modtager en realiseret økonomisk fordel, f.eks. i form af en tjenesteydelse til intet eller reduceret vederlag, vil som udgangspunkt være skattepligtig af den realiserede værdi, jf. Skatteretten bind 1 af Jan Pedersen m.fl. side 156-157.

Det beror på en vurdering af de konkrete omstændigheder, hvorvidt, der er grundlag for at statuere skattepligt, idet der skal være realiseret en fordel.

Ved nærværende besvarelse lægges det til grund, at aftalen mellem A og B er indgået mellem uafhængige parter.

SKAT indstiller på baggrund af en konkret vurdering, at spørger ikke bliver skattepligtig ved ansættelsen af B på prøve i 8-10 timer om ugen i en eller to måneder, uden at betale løn, feriepenge mv.

Der er herved henset til, at der er tale om en tidsmæssigt begrænset prøvetid, og at B har en relativt begrænset praktisk erfaring. På den baggrund antages værdien af den gratis arbejdskraft for A at være så beskeden, at der ikke er grundlag for at statuere skattepligt.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder med den af SKAT anførte begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

5 år fra det bindende svars datering.