Dato for udgivelse
10 nov 2003 13:45
SKM-nummer
SKM2003.485.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/03-303-00182
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Moms, brugte biler, momsgrundlag, vederlag, brugtmoms, udførsel, godtgørelse af registreringsafgift
Resumé

Told- og Skattestyrelsen har på en forespørgsel svaret, at registreringsafgift godtgjort efter reglerne i lov nr. 342 af 27. maj 2002 om godtgørelse af registreringsafgift ved udførsel af brugte biler og motorcykler, skal medregnes til salgsprisen ved beregning af moms efter brugtmomsreglerne i momslovens § 71.

Reference(r)

Momsloven § 71 og § 27, stk. 1

Henvisning

Momsvejledningen 2003-2 R.5, G.1.1

Redaktionelle noter
Ændret ved SKM2009.138.SKAT.

Told- og Skattestyrelsen er blevet spurgt, om en forhandler af brugte motorkøretøjer ved salg til en privatperson i Sverige skal medregne registreringsafgift godtgjort efter reglerne i lov nr. 342 af 27. maj 2002 om godtgørelse af registreringsafgift ved udførsel af brugte biler og motorcykler til salgsprisen ved beregning af moms efter reglerne i momslovens § 71.

Styrelsen har svaret, at den godtgjorte registreringsafgift efter styrelsens opfattelse skal indgå som en del af forhandlerens salgspris (det samlede vederlag).

Ved levering af brugte personmotorkøretøjer kan virksomheden foretage et fradrag i det beregnede afgiftsbeløb som fastsat efter momslovens kapitel 6 og 7, jf. momslovens § 71.

Afgiftsgrundlaget fastsættes således efter reglerne i momslovens § 27, stk. 1, på grundlag af vederlaget (salgsprisen), heri ikke indbefattet afgiften efter denne lov.

Ved levering af varer og ydelser skal der betales moms af hele vederlaget, ekskl. moms. Det vil med andre ord sige, at der skal opkræves moms af ethvert beløb, som betales i forbindelse med en transaktion, som er momspligtig.

Momsloven skal fortolkes i overensstemmele med 6. momsdirektiv og lovens 27, stk. 1 finder sin tilsvarende bestemmelse i direktivets artikel 11, A, litra 1,a) og er udtrykt således i direktivet:

"....beskatningsgrundlaget er den samlede modværdi, som leverandøren eller tjenesteyderen modtager eller vil modtage af køberen, aftageren eller tredjemand for de pågældende transaktioner, herunder tilskud, der direkte er forbundet med transaktionernes pris."