Dato for udgivelse
05 Nov 2003 10:04
SKM-nummer
SKM2003.476.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/02-4740-00047
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Omgørelse, etableringskontomidler, efterbeskatning
Resumé

Ligningsrådet blev anmodet om tilladelse til at tilbageføre etableringskontomidler, jf. skattestyrelseslovens § 37 C.

Ligningsrådet kunne imødekomme anmodningen om omgørelse således, at omgørelsen blev tillagt virkning ex nunc.

Ligningsrådet fandt, at der ikke var hjemmel i skattestyrelseslovens § 37 C til at begrænse ordningen, også selvom der i Processuelle regler på ToldSkats område, afsnit O.1 anføres, at der ikke skal ske behandling efter omgørelsesreglerne, hvis de skattemæssige virkninger ved indgåelse og ændring af en privatretlig disposition er særskilt reguleret i skattelovgivningen, eksempelvis indskud på en etableringskonto.

Reference(r)

Skattestyrelsesloven § 37 C, stk.1
Etableringskontoloven § 11 A, stk. 1

Henvisning

Ligningsvejledningen 2003-2 E.D.2.10.
Processuelle regler på ToldSkats område 2003-2 O.1

Redaktionelle noter
Henvisningen til TfS i næstsidste afsnit er rettet til 1997,547

Ligningsrådet blev anmodet om tilladelse til omgørelse, således at hævede etableringskontomidler, herunder renter frem til hævningstidspunktet, med skattemæssig virkning blev ført tilbage til banken. Etableringskontomidlerne skulle således anses for aldrig at være hævet.

Skatteyder etablerede i 1998 selvstændig erhvervsmæssig virksomhed. Der blev i den forbindelse frigivet etableringskontomidler.

Den skatteansættende myndighed fandt, at skatteyderen ikke kunne anses at have etableret en erhvervsmæssig virksomhed, hvorefter de hævede etableringskontomidler blev efterbeskattet.

Den skatteansættende myndighed meddelte afslag på anmodning om omgørelse med henvisning til, at dispositionen i overvejende grad var båret af hensynet til at spare eller udskyde beskatningen af de opsparede etableringskontomidler

Repræsentanten gjorde overfor Ligningsrådet gældende, at dispositionen ikke har været båret af noget hensyn om at spare eller udskyde skatter og afgifter, og at samtlige betingelser i skattestyrelseslovens § 37 C var opfyldt.

Ligningsrådet fandt, at betingelserne i skattestyrelseslovens § 37 C, stk. 1 var opfyldt og meddelte tilladelse til at omgøre dispositionen således, at omgørelsen blev tillagt virkning ex nunc, jf. principperne i TfS 1997,547.

Ligningsrådet fandt, at der ikke var hjemmel i skattestyrelseslovens § 37 C til at begrænse ordningen, også selvom der i Processuelle regler på ToldSkats område, afsnit O.1 anføres, at der ikke skal ske behandling efter omgørelsesreglerne, hvis de skattemæssige virkninger ved indgåelse og ændring af en privatretlig disposition er særskilt reguleret i skattelovgivningen, eksempelvis indskud på en etableringskonto.