Dato for udgivelse
16 okt 2003 10:32
SKM-nummer
SKM2003.459.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/00-309-00166
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Moms, fradragsret, fodboldbilletter, reklame
Resumé

Skatteministeriet overvejer spørgsmålet om anke af Østre Landsrets dom af 10. september 2003 vedrørende fradragsret for moms af udgifter til køb af fodboldbilletter, der er anvendt af sagsøger til udlodning i forbindelse med konkurrencer.

Reference(r)

Momsloven § 42, stk. 1, nr. 3 og nr. 5

Henvisning

Momsvejledningen 2003-2 J.1.1.1

Henvisning

Momsvejledningen 2003-2 J.3.1.5

Henvisning

Momsvejledningen 2003-2 D.4.2.1

Henvisning
Momsvejledningen 2003-2 J.3.1.3

Østre Landsret har i dom af 10. september 2003, givet Skatteministeriet delvist medhold i en sag om nægtelse af fradragsret for moms af fodboldbilletter, som sagsøger har købt som led i sponsorkontrakter med diverse fodboldklubbber, og derefter anvendt til formål som omhandlet i momslovens § 42, stk. 1, nr. 3 og nr. 5. De formål, der er tale om, er betaling for "display space", tildeling til medarbejdere, VIP-arrangementer og konkurrencer.

Der henvises nærmere til SKM2003.401.ØLR, der er offentliggjort den 25. september 2003.

Skatteministeriet overvejer i øjeblikket om Østre Landsrets dom skal ankes til Højesteret.

Indtil der er taget stilling til spørgsmålet om anke, respektivt at der foreligger en endelig afgørelse af retsstillingen ved Højesteret, gælder den hidtidige praksis for gaver og reklameartikler, jf. momslovens § 42, stk. 1, nr. 5, jf. § 5, stk. 1.