Dato for udgivelse
18 Sep 2003 09:48
SKM-nummer
SKM2003.387.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
59/03-4369-00004
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
7-månedersrenten
Resumé

Den gennemsnitlige effektive obligationsrente for indkomståret 2004 (7-månedersrenten) efter pensionsafkastbeskatningsloven er opgjort til 5,21 pct.

Reference(r)
Pensionsafkastbeskatningsloven § 20, stk. 2
Henvisning

Vejledning i beskatning af pensionsafkast for 2002 I.1

Ifølge lovbekendtgørelse nr. 666 af 31. juli 2002 om beskatning af visse pensionskapitaler mv. og senere ændringer (pensionsafkastbeskatningsloven) udgør:

Den gennemsnitlige effektive obligationsrente fra Københavns Fondsbørs, gældende for indkomståret 2004 (7-månedersrenten), jf. lovens § 20, stk. 2:

5,21 pct.