åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.1.8 Hæftelse" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.
BKG § 23, stk 1Transportøren eller dennes repræsentant hæfter for told og afgifter af varerne, indtil de er angivet til ekspresfortoldning eller oplæggelse på  midlertidigt oplag.

BKG § 23, stk 2 og 3Varemodtageren hæfter for de told og afgifter, der påhviler varer, som er angivet til ekspresfortoldning eller oplæggelse på et midlertidigt oplag.

BKG § 23, stk 4Ekspeditøren hæfter for told og afgifter af varer, som ekspeditøren har angivet til oplæggelse på midlertidigt oplag når:

  • ekspeditøren ikke er bekendt med varemodtagerens adresse, dvs. de såkaldte til ordre-sendinger,
  • varemodtagerens SE-nummer ikke er angivet,
  • varerne er bestemt til private modtagere eller virksomheder, der ikke er importørregistreret,
  • ekspeditøren ønsker at hjemtage varer, der er bestemt for konkurs- eller dødsboer mv., eller til en varemodtager, som er frataget retten til kredit med told,
  • varemodtageren er hjemmehørende uden for det danske toldområde,
  • en varemodtager nægter at have beordret varerne indført eller sendt under forsendelsesproceduren her til landet.

BKG § 23, stk 6 Pligten til fortoldning, genudførsel/forsendelse af varerne  påhviler den, der hæfter for told og afgifter af varerne.

BKG § 13Hæftelsen kan overføres til en varemodtager, der har ret til kredit for told, se afsnit A.1.2.7.4 Ændring af varemodtager.