Dato for offentliggørelse
23 Jan 2012 07:30
Overordnede emner
Told
Resumé

Toldvejledning; Toldbehandling 2011-1 er opdateret med redaktionel afslutning den 31. december 2010.

Hvad er nyt?

Toldvejledning; Toldbehandling 2012-1 er opdateret med redaktionel afslutning den 31. december 2011.

I afsnit A.5 er navne på og links til resortmyndighederne opdateret.

Afsnig A.5.9, Handelsreguleringer, er udgået.

Afsnit  A.7.1 er udbygget med 3 nye underafsnit.

I afsnit A.19.6 og D.6 er de adresser hvor visse dokumenter skal til opdateret.

Åbningstiderne for faglig og teknisk helpdesk er opdateret i afsnit E.1

Derudover er der foretaget redaktionelle ændringer.

ISBN-nummer
978-87-7121-353-9
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Toldvejledning; Toldbehandling - 2012-1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.