Dato for udgivelse
08 jul 2003 12:36
SKM-nummer
SKM2003.321.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/03- 4291-00342
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Anpartsreglerne, fast ejendom, udlejning, forholdsmæssig opgørelse af indkomst, selskabsadministration
Resumé

Personer der erhvervede anparter i et kommanditselskab, der ejer en afskrivningsberettiget fast ejendom, ville ikke blive omfattet af anpartsreglerne, hvis antallet af ejere af virksomheden ikke overstiger 10, og administration af ejendommen foretages af en administrator, der ikke formidler eller administrerer udlejning for flere end 10 personer. Endvidere var det en betingelse, at selskabsadministration (af kommanditselskabet) og ejendomsadministration såvel formelt som reelt er adskilt. Et lejemål i ejendommen ansås ikke som formidlet, da hverken udbyderen eller kommanditselskabet havde deltaget i udarbejdelsen af de overtagne lejekontrakter og ej heller stillet krav til betingelser eller indholdet i lejekontrakterne i øvrigt. Hvis genudlejning af et lejemål medfører, at indkomsten fra lejemålet bliver omfattet af anpartsreglerne, er det kun indtægter og udgifter, der kan henføres til det formidlede lejemål, der bliver omfattet af anpartsreglerne.

Reference(r)

Personskatteloven § 4, stk.1, nr.10 og nr.12

Henvisning
Ligningsvejledningen 2002 E.F.1.4.1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2002 E.F.1.8
Redaktionelle noter
Denne bindende forhåndsbesked er udgået på grund af fejl i teksten. Den er rettet og offentliggjort som SKM2003.342.LR.