Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.A.8.3.10 Reaktionsfrist ved ekstraordinær fastsættelse af afgiftstilsvar og godtgørelse af afgift