Afsnittet er omskrevet og flytttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.A.8 Fristregler