Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.A.8.3.9 Genoptagelse efter anmodning