Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.A.8.3.5 Generelt om ekstraordinær fastsættelse af afgiftstilsvar og godtgørelse af afgift