Dato for udgivelse
30 aug 2007 11:04
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 maj 2006 12:31
SKM-nummer
SKM2007.584.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
11. afdeling, S-3486-05
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Grænsekontrol - samfundsbeskyttelse + Straf + Tobak mv.
Emneord
Toldsvig, cigaretter, konfiskation, medvirken
Resumé

T 1 og T2 var tiltalt for smugleri af særlig grov karakter ved at have indført 5.490.000 uberigtigede cigaretter. T3, T4 og T5 var tiltalt for medvirken til indsmugling, modtagelse, transport og opbevaring af cigaretterne. Cigaretterne blev indført i en container med møbler, hvor T1 stod som importør. T1 og T2 blev fundet skyldig i tiltalen og blev hver idømt 2 års fængsel. Endvidere blev T 1 og T2 dømt til in solidum at betale de skyldige told- og afgiftsbeløb. T3, T4 og T5 blev frifundet, da det ikke med den til domfældelse fornødne sikkerhed var bevist, at de havde kendskab til cigaretterne. T4 var endvidere tiltalt for at have købt ikke under 336.000 uberigtigede cigaretter. T4 blev fundet skyldig i tiltalen og blev idømt 4 måneders fængsel. De uberigtigede cigaretter blev konfiskeret.

Reference(r)

Straffeloven § 289, jf. toldloven § 73

Østre Landsrets dom af 30. maj 2006, 11. afdeling, S-3486-05

Parter

Anklagemyndigheden

mod

  1. T1 (advokat Stefan Reinel, besk.)
  2. T2 (advokat Steen Bech, besk.)
  3. T3 (advokat Annemarie Kruse Madsen, besk.)
  4. T4 (advokat Elsebeth Rasmussen, besk.)
  5. T5 (advokat Henrik Steen Andersen, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Finn Morten Andersen, Ole Græsbøll Olesen og Jette Krog (kst.) med domsmænd)

----------

Københavns Byrets dom af 21. september 2005, SS 34.33223/04

Sagens baggrund og parternes påstande

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskrift er modtaget den 30. december 2004.

T1, T2, T3, T4 og T5 er tiltalt

1

T1 og T2

for smugleri af særlig grov karakter efter straffelovens § 289, jf. toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1

T3, T4 og T5

for overtrædelse af straffelovens § 289, jf. toldlovens § 73, stk. 3,

ved forud for den 22. april 2004 kl. 11.00 for at unddrage betaling af told og afgifter at have medvirket til indsmugling, modtagelse, transport og opbevaring af ikke under 5.490.000 uberigtigede cigaretter, der af T1 og T2 blev indført til Danmark via Århus Havn og derfra den 19. april 2004 transporteret til ..., hvor de blev læsset på en lastbil med anhænger og igen den 22. april 2004 af T3 transporteret til ..., hvor de efter aftale med T4 og med hjælp af T5 blev læsset af, hvorved statskassen blev unddraget ikke under 6.524.151 kr. i told og afgifter.

2

T4

for overtrædelse af straffelovens § 289, jf. toldlovens § 73, stk. 3,

ved forud for den 22. april 2004 kl. 11.00, for at unddrage betaling af told og afgifter, af en eller flere uidentificerede medgerningsmænd, at have købt ikke under 336.000 uberigtigede cigaretter af mrk. Marlboro, idet T4 på adressen H4 Aps opbevarede 171.800 stk. Marlboro uden bandarole og 153.360 stk. Marlboro med græsk bandarole, hvorved statskassen blev unddraget ikke under 340.052 kr. i told og afgifter.

3

T4

overtrædelse af fyrværkeriloven § 7, stk. 1, jf. § 2, stk. 1,

ved senest den 22. april 2004 kl. 14.20, på adressen ..., uden politiets tilladelse at have været i besiddelse af 5 stk. kanonslag med knaldeffekt.

4

T4

overtrædelse af våbenlovens § 10, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 2

ved senest den 22. april 2004 kl. 14.20 på adressen , uden politiets tilladelse at have besiddet 38 stk. skarpe patroner mrk. ....

5

T1

overtrædelse af våbenlovens § 10, stk. 3, jf. § 4, stk. 2 og våbenbekendtgørelsens § 43, stk. 4, jf. § 14, stk. 1, nr. 5,

ved senest den 28. april 2004 kl. 14.10 på ..., uden politiets tilladelse, i sin bil, at have besiddet en enhåndsbetjent foldekniv, mrk. ....

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at der hos tiltalte T4 i medfør af straffelovens § 75, stk. 2, konfiskeres 5 stk. kanonslag med knaldeffekt (forhold 3), samt at der hos tiltalte T1 i medfør af straffelovens § 75, stk. 2, konfiskeres en enhåndsbetjent foldekniv af mrk. ... (forhold 5).

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at de tiltalte in solidum tilpligtes at betale de unddragne told og afgifter med 6.524.151 kr. Anklagemyndigheden har endelig nedlagt påstand om, at tiltalte T4 tilpligtes at betale told og afgifter med yderligere 340.052 kr.

De tiltalte T1 og T4 har nedlagt påstand om frifindelse i det ikke erkendte omfang, subsidiært om rettens mildeste dom.

De tiltalte T2, T3 og T5 har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært om rettens mildeste dom.

De tiltalte T1 og T4 har ikke protesteret mod konfiskationspåstanden.

De tiltalte har protesteret mod betaling af den nedlagte påstand om betaling af told og afgifter. De tiltalte har ikke haft bemærkninger vedrørende beregningen af beløbene.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af de tiltalte og vidnerne V.1, V.2, V.3, V.4, V.5, V.6 og V.7.

Tiltalte T1 har til retsbogen afgivet følgende forklaring ad forhold 1

Tiltalte forklarede, at han ikke har bestilt den omhandlede container. Han skulle være mellemled. En dag lå der i hans post en brun kuvert. Hans navn stod på kuverten. Der var ikke frimærke på konverten. Han lagde kuverten på et bord. I 2003 havde han en bod på et kræmmermarked. På kræmmermarkedet talte han med forskellige personer om import. På et senere tidspunkt ringede en svensk/norsk dame til ham og spurgte, om det var i orden, at hans navn blev skrevet på nogle papirer således, at han stod som importør af nogle varer, der skulle importeres. Han skulle ikke gøre andet end at give tilladelse til, at han stod som importør. Damen hed JS, og han havde mødt hende på kræmmermarkedet, hvor han formentligt fik hendes visitkort. Han har på et senere tidspunkt fået et andet visitkort af hende, men han kan ikke huske, hvordan han har modtaget dette. Der var et G1-mærke på hendes visitkort. Han regnede med, at damen ikke kunne stå som modtager, fordi hun arbejdede i G1 og derfor ikke kunne modtage møbler, der var parallelimporteret. Han kan ikke huske, om de to visitkort var ens. På et senere tidspunkt ringede damen igen og spurgte, om han fortsat var indforstået med at stå som importør. Det ville han gerne. Han skulle have ca. 7.000 kr. for det. Herefter har tiltalte ikke haft yderligere kontakt med damen. Efter at han have modtaget kuverten, ringede speditionsfirmaet til ham og sagde, at han skulle betale nogen penge i formentlig told i forbindelse med import af varerne. Firmaet ringede til ham på hans telefonnummer ...2. Tiltalte betalte to beløb. Det første beløb betalte han i Alm. Brand. Han betalte 1.309 kr. Herefter manglede der at blive betalt et yderligere beløb. Han mener, at det var speditionsfirmaet, der ringede til ham og sagde, at der manglede at blive betalt et beløb. Han betalte herefter 1.654,29 kr. i Nordea Bank. Han talte med en dame hos speditionsfirmaet. Han var ikke klar over, hvem der skulle transportere de importerede varer, og hvem der skulle modtage varerne. Han kender ikke T3. Tiltalte har ikke bestilt T3 til at transportere containeren.

Foreholdt seddel i bilag 30, hvor der bl.a. står leveringsadresse, forklarede tiltalte, at skriften ligner hans skrift. Han kan ikke huske sedlen.

Forevist bagsiden af sedlen forklarede tiltalte, at det er ham, der har skrevet det. Han kan ikke huske, om han har faxet noget til speditionsfirmaet. Han mener ikke, at han har faxet noget til firmaet. På det omhandlede tidspunkt arbejdede han bl.a. i området ved .... Han kender ikke telefonnummeret ...1. Han har ikke anvendt dette telefonnummer. Han kender ikke V.3. Han har ikke været på ... den 20. april 2004. Han kender ikke de to personer, der taler på det bånd, som han hørte hos politiet. Han kender ikke telefonnummeret ...3. Han har ikke telefonnummeret ...1. Han har ikke noget at gøre med det telefonnummer. T2 har formentligt telefonnummer ...4. Han kender T2 fra .... De er venner. De har kendt hinanden i mange år. I april 2004 boede T2 i .... Han kender ikke T4 og T5.

Foreholdt telefaxskrivelse af 14. april 2004, bilag 35, fra T1 til firmaet H3, forklarede tiltalte, at han ikke kender noget til den fax skrivelse.

Han arbejder som tømrer. Han er selvstændig. Han har ingen ansatte. Han har primært private kunder. Han arbejder i hele ... Han har for 2-3 år siden importeret nogle hængekøjer fra Brasilien. Han forsøgte at sælge dem på kræmmermarkedet. Han har siden da ikke importeret noget. Da han modtog den brune kuvert, kiggede han papirerne igennem, hvorefter han lagde kuverten i en bunke på bordet. Speditionsfirmaet ringede til ham 2-3 gange, fordi der manglede noget, bl.a. de beløb, som han indbetalte i banken og i Alm. Brand. Han har ikke talt med speditionsfirmaet tidligere. T2 har ikke haft noget at gøre med den svensk/norske dame eller med den omhandlede container.

Tiltalte T1 forklarede supplerende, at han ikke kan huske, at han har haft kontakt med det svenske uregistrerede telefonnummer ...5. Det kunne være JSs telefonnummer. Han har talt med JS 1-2 gange. Han udfører tømmerarbejde. Han udfører ikke tømmerarbejde i Sverige. Omkring den 22. april 2004 var han i Sverige for at give et tilbud på opførelse af en terrasse på et hus, der ligger i Sverige. På det omhandlede tidspunkt var han ikke andre gange i Sverige.

Tiltalte T2 har til retsbogen afgivet følgende forklaring ad forhold 1

Tiltalte forklarede, at han kender T1 fra skoletiden. Han kender T3 lidt. For 6-7 år siden så han på en maskine i nogle lokaler, som T3 havde lejet ud til en anden person. Herefter har han nogle gange tilfældigt mødt T3 i fragtmandshaller. Han kender T4. Han leverer firmatøj og kildevand til T4s firma. Tiltalte er selvstændig. Han har et importfirma og et håndværkerfirma. Han sælger bl.a. kildevand, øl, vin og arbejdstøj. Han har en ansat. Han kender T5 lidt. Det er T4, som han har kontakt med, når han sælger varer til T4s firma. Tiltaltes firma hedder "H2". Han har et mobiltelefonnummer ...4. Hans firma har følgende mobiltelefonnumre ...6 og ...7. Han bruger selv mobiltelefonen med nummeret ...7, og hans ansatte bruger mobiltelefonen med nummeret ...6. Firmaet har en fastnettelefon med nummeret ...8 Han har ikke et telefonnummer, der ender på 94. Han kender ikke noget til indsmuglingen af de omhandlede cigaretter. Han har ikke en telefon med nummeret ...3. Han har heller ikke brugt dette telefonnummer. Han kender ikke noget til telefonnummeret. Han har lyttet til nogle bånd hos politiet, hvor to personer taler sammen. Han kender ikke disse personer. Det er ikke ham, der taler på båndet. Han har ikke telefonnummeret ...1. Han kender heller ikke noget til det telefonnummer. Han har en sort BMW med gule nummerplader. Den havde han også i april 2004. Det var hovedsageligt ham selv, der brugte den. Den 20. april 2004 var han midt på dagen hos T3. Han forsøgte at sælge noget arbejdstøj til T3. Derudover ledte tiltalte efter ekstra lagerplads. Han skulle bruge noget sikker lagerplads til opbevaring af øl og vin. Han spurgte T3, om han havde noget ekstra lagerplads. T3 svarede ikke på dette. Han lod ikke mærke til, om der stod en container på T3s grund. Senere på dagen mødte han tilfældigvis T3 på .... Først talte de ikke sammen, idet tiltalte skulle have benzin på. Bagefter kørte han hen til T3, som han havde set køre ind til et dækfirma. De talte sammen. Tiltalte havde været i området for at se efter lagerplads. Han havde ikke talt med nogen. H4 ligger ca. 3 km. fra det sted, hvor han mødte T3. Han har ikke talt med T4 og T5 om lagerplads. Den 21. april 2004 tog han igen hen til T3 for at aflevere nogle brochure med arbejdstøj. De talte også om lagerplads. De talte ikke om andet end lagerplads og arbejdstøj.

Hans firma har ikke hemmeligt telefonnummer. Hans eget telefonnummer ...4 er hemmeligt. Han kan ikke huske, om han har forklaret politiet, at hans firma havde hemmeligt telefonnummer. ...9 er hans faxnummer. Han kender ikke nummeret ...10. Telefonnummeret ...9 kan muligvis have været et hemmeligt telefonnummer.

Han får kildevandet hjem i 40 fods containere. I april 2004 modtog han to containere. Han lod den ene container stå i havnen i ca. 1 uge, fordi han ikke havde nok lagerplads.

Foreholdt rapport af 10. maj 2004, bilag 71, side 2, 2. sidste afsnit, forklarede tiltalte, at det kan passe, at containeren ankom den 19. april 2004, samt at han lod den stå i Frihavnen til den 23. april 2004. Den 20. april 2004 talte han både med T3 og T3s bror. Han talte ikke med dem samtidig. Han talte med T3 udenfor. T3 havde travlt, fordi der var kommet lastvogn. Han kender ikke V.3. Han har købt en computer hos et firma i ... Han har ikke købt mobiltelefoner i det firma. Alle hans mobiltelefoner har noget med TDC at gøre. Dækningsområdet for mobiltelefoner i ... er ikke godt. Mobiltelefonen går jævnligt på en svensk telemast.

Tiltalte T3 har til retsbogen afgivet følgende forklaring ad forhold 1

Tiltalte forklarede, at han ikke kender T1. Han har set T2 et par gange i byen. Han kender T4 og T5. Han har kørt for firmaet G2. T4 har tidligere hjulpet tiltalte med at køre for dette firma. Tiltalte blev på et tidspunkt telefonisk kontaktet af JS. Hun spurgte, om han kunne tømme en container og fragte varerne videre. Hun ringede inden for en måned før containeren ankom. Hun havde papirerne, som hun ville sende til ham sammen med en instruks. Brevet modtog han 1-2 uger, før containeren ankom. Han kan ikke huske, hvilke af hans telefoner, som hun har ringet til. Han har mange telefonnumre.

Foreholdt bilag 86 og 108 forklarede tiltalte, at han ikke kan huske, hvilket telefonnummer hun ringede fra. Hun sagde, at hun ringede fra G1. Han har tidligere kørt for G1, så han undrede sig ikke over, at hun ringede. Papirerne afleverede han den 22. april 2004 til H4. Ca. den 16. april 2004 modtog han en fax. Det fremgik af faxen, at T1s firma stod for importen. Da han ikke kendte dette firma, og han ikke kendte T1, tjekkede han firmaets CVR.nr. og om firmaet eksisterede. Det var i orden. Herefter tog han kontakt til V.2 hos speditionsfirmaet, fordi hun skulle oplyse, hvornår containeren ville ankomme. Brevet af 14. april 2004, bilag 35, fra T1, modtog han den 16. april 2004. Det undrede ham ikke, at T1s firmas navn stod på papirerne, samt at der ikke stod G1. Han ringede forgæves til T1. Han modtog også en arrivals notits, bilag 35. Han ringede nogle gange til V.2 i speditionsfirmaet. Hun sagde, at der var nogle problemer med betalingen. Den sidste gang han ringede til hende, fik han at vide, at containeren ville ankomme om tirsdagen. Den skulle ankomme kl. 11.00, men den ankom først mellem kl. 11.30-12.00. Han mener ikke, at han har sagt til V.2, at T1 var i udlandet. Han kan have sagt, at han ikke kunne få fat i T1. Han mener ikke, at han var på ... den 19. april 2004 kl. 08.43. Han bruger telefonnumrene ...11 og ...12, når han kører. Han kan ikke huske, om han den 19. april 2004 kl. 14.38 ringede til H4. Han kan ikke huske, om han den 19. april 2004 kl. 14,38 var på .... Han kan ikke huske, om han kontaktede H4 efter, at han havde fået at vide, at betalingen var gået i orden, men inden containeren ankom. T2 kom den 20. april 2004 forbi tiltalte. T2 spurgte, hvad de lavede. Han svarede, at de var ved at tømme containeren. Det var tiltalte, der kørte hængeren, fordi han har hængerkort, og han på det tidspunkt havde tid til det. Efter at varene var blevet anbragt i lastbilen og på hængeren, kørte han hen til G3 for at få luft i bilens dæk. Da han kom hen til ..., så han T2 køre forbi. Da han holdt ved G3, kom T2 forbi og hilste. Han har ikke talt om arbejdstøj med T2, men hans bror har talt med T2 om arbejdstøj. Han har talt med T2 om lagerplads. Efter at han havde fået luft i bilens dæk, kørte han hjem igen, fordi han på det tidspunkt ikke vidste, hvor varerne skulle leveres. Han har ofte varer stående i lastbiler i 1-2 dage. Senere sagde JS, at han skulle køre varerne til H4. Han kørte til H4, hvor han og T5 læssede varerne af bilen. Han lagde papirerne på bordet, hvilket han sagde til T5. T4 var ikke til stede på det tidspunkt. Inden han tog hen til H4 udfyldte han følgesedlen, bilag 35. Han skrev H4 i rubrikken, hvor modtagerens underskrift skal stå. Det gjorde han, fordi han kender T4 og T5. Han har kun talt med V.2 hos speditionsfirmaet.

Han har ca. 20 ansatte. For ca. 4 år siden havde han 50 ansatte. Han har årlig ca. 10.000 ordre. Han ejer firmaet. Firmaet kører alt muligt. Han kører tit selv. Han kører også lange ture. Han har haft firmaet i 24 år. G4 sørgede for, at containeren blev leveret hos ham. Han var ikke til stede, da containeren ankom, men han var med til at læsse varerne af containeren. Han har faxen fra T1 på sin computer. Han mener, at han modtog faxen den 16. april 2004. Han fik den ind på sin computer, så han kunne ikke se, at den var sendt fra Statoil. Da han blev anholdt, opfordrede han politiet til at se på computeren, så de kunne se, hvad han havde på computeren. Han fastholder, at han udfyldte følgesedlen, inden han tog afsted. Han udfyldte hele følgeseddel på samme tidspunkt. Følgesedlen bestod af en original og to kopier.

Foreholdt rapport af 3. maj 2004, bilag 44, side 3, sidste afsnit, forklarede tiltalte, at han ikke udfyldte følgesedlen på stedet, men han udfyldte den inden, han tog afsted. Han har ikke læst politirapporten igennem.

Han har talt med JS to gange. Han ved ikke, om hun ringede fra Sverige. Han kan ikke på sin telefon se, hvorfra hun ringede. Hun talte svensk. Ca. 14 dage før containeren ankom, modtog han et brev med en skriftlig instruks fra JS. Da containeren ankom, tjekkede han, at den var plomberet. Han tjekkede ikke, om de varer, der stod på papirerne også var i containeren. Det gjorde han ikke, fordi containeren var plomberet. Han tjekkede heller ikke, om der f.eks. var 42 kasser. Såfremt plomberingen havde været brudt, ville han have tjekket varerne.

Tiltalte T3 forklarede supplerende, at han møder ved 5-6 tiden om morgenen på arbejde. Han arbejder til sent på aftenen. Han har mange telefonopkald i løbet af en dag. Telefonen med nummeret ...11 er en ekstra telefon, som han har. Firmaets hovedtelefonnummer er ...12. De fleste ringer til hovedtelefonnummeret. Han havde på et tidspunkt en chauffør ansat i et eksportfirma, som han havde. Denne chauffør havde et tjekkisk mobiltelefonnummer, fordi det var billigere for chaufføren. Han kan have været på ... den 21. april 2004, idet hans kone har en pølsevogn på .... Hans bror passer nogle gange hans telefon med telefonnummeret ...11. Han har H4s telefonnummer kodet ind på sin mobiltelefon. Når telefonen ligger i hans lommer, kan den ringe op uden, at han ved det, til et af de numre, der er kodet ind på telefonen. Han har ikke talt med T4 eller T5 den 19. april 2004. Han har tastelås på sin mobiltelefon, men nogle gange glemmer han at slå tastelåsen til.

Tiltalte T3 forklarede supplerende, at hans firma har meget kontakt til Sverige. De er ofte i Sverige. De kører fast for firmaet G2, og de kører for firmaet i Danmark og i Sverige. Han kan ikke huske, om han i perioden fra 8. marts 2004 til 21. april 2004 har ringet op til svenske ikke registrerede telefonnumre, men det kan han have gjort i forbindelse med hans kørsel for G2.

Tiltalte T4 har til retsbogen afgivet følgende forklaring ad forhold 1

Tiltalte forklarede, at han ikke kender T1. Han har i dag set ham for første gang. Han har købt kildevand af T2. Han har kørt varer fra T2 nogle gange. Den 21. april 2004 ringede T3 til ham og spurgte, om han måtte aflevere en forsendelse dagen efter, fordi han ikke selv havde plads til varerne. Det måtte han gerne. T3 sagde, at forsendelsen bestod af møbler. Han har ikke set nogen papirer vedrørende den omhandlede forsendelse. Han vidste ikke, at der var cigaretter i forsendelsen. Han ville i begyndelsen ikke fortælle politiet, at det var T3, der havde leveret forsendelsen. Han havde på det pågældende tidspunkt en mobiltelefon med nummeret ...13 Han kender V.3. V.3 har leveret EDB-udstyr til hans firma. Han taler med ham 3-4 gange om ugen. Han kender ham ikke privat. Han kan have talt med ham den 20. april 2004 kl. 17.24. Han kan ikke huske V.3s telefonnummer, fordi det er kodet ind i hans telefon. Det kan være rigtigt, at han den 20. april 2004 kl. 16.49 ringede til T2 for at bestille kildevand. Han ringede til firmaets fastnetnummer, hvorefter han blev stillet om til T2s chauffør, PS. Han har handlet hos G3 siden 1984. Firmaet ligger 2-3 km. fra hans firma. Firmaet G5 leverer post rundt i hele verden. Hans firma kører bl.a. for G5. Firmaet ligger ca. 200 meter fra hans firma. Politiet foretog ransagning i hans firma, i hans bil og på hans kontor. Der blev ikke blandt hans papirer fundet den pågældende følgeseddel, bilag 35. Han har ikke modtaget den omhandlede følgeseddel.

T4 forklarede supplerende, at der er 3 ansatte i firmaet H4. TC ejer firmaet. De øvrige vognmænd er ikke ansatte, men de kører under navnet H4.

Tiltalte T4 forklarede supplerende, at han møder ca. kl. 7.00 om morgenen på arbejde. T5 møder ca. kl. 6.30 på arbejde. De møder tidligt, fordi de ofte skal være ude hos kunderne ca. kl. 7.30. Der er ikke meget trafik, når tiltalte kører til arbejde. Han og T5 spiser ofte morgenmad sammen på arbejdet. Om morgenen taler de om, hvad der skal ske i løbet af dagen. Det er dog ikke altid, at de ved, hvad der skal ske i løbet af dagen. Det er vidnet, der bestemmer, hvem der skal lave hvad. Han kender ikke telefonnummeret ...14. Når han ringer til G5, ringer han til G5's kørselsafdeling. Han benytter ikke telefonnummer ...15, når han ringer til G5. Der er 200-300 meter mellem hans firma og G5.

Tiltalte T4 forklarede supplerende, at han ringede til H2s hovednummer for at bestille vand. Telefonen blev viderestillet til et mobilnummer. Normalt er det PS, der tager mobiltelefonen, men denne dag var det PSs telefonsvarer, der henviste til et andet telefonnummer.

Tiltalte T5 har til retsbogen afgivet følgende forklaring ad forhold 1

Tiltalte forklarede, at han ikke kender T1. Han har kørt for T2. Han har set T3 før. Han har bl.a. repareret en bil for ham. Om morgenen den 22. april 2004 fortalte T4 ham, at T3 ville komme forbi med en stor forsendelse. Senere på dagen kom T3 med en hænger og forvogn. Han hjalp T3 med at læsse varerne af bilen. På kasserne stod der, at der var møbler i kasserne. Det tog nogle timer at få læsset varerne af. Varerne fyldte en del. Der var plads til varerne på lageret. Han havde om morgenen ryddet op på lageret, så der var plads til varerne. Han kan have ryddet op på lageret dagen før. Det undrede ham ikke, at der kom et stort læs. Det er rigtigt, at han har sagt til politiet, at han undrede sig over at forsendelsen ikke skulle køres direkte hen til kunden. Det undrede ham, at en kunde havde bestilt så meget uden at have plads til det. Den pågældende dag havde han fri. Han have fået lov til at stå i firmaets hal og sætte hængertræk på sin bil. Han havde 7.000 kr. på sig, da han blev anholdt. De penge havde han modtaget af personer, som han havde repareret biler for. Det var ikke betaling for at læsse varerne ind på lageret. Han kan ikke huske, om han var på arbejde om mandagen. Han kan heller ikke huske, om han var på arbejde den 19. april 2004. Han er uddannet lastvognsmekaniker. Han er ansat i firmaet H4, der ejes af T4s ekskone. De er 15 ansatte i firmaet. Firmaet har ca. 250 m2 lagerplads.

Tiltalte T5 forklarede supplerende, at da han ryddede op på lageret, flyttede han nogle tomme paller og måske noget pap. Han mener ikke, at han flyttede de flyttekasser, som han efterfølgende har fået at vide indeholdt cigaretter, jf. forhold 2.

Vidnet V.1 har til retsbogen afgivet følgende forklaring ad forhold 1

Vidnet forklarede, at han var med til at observere på ... den 22. april 2004. Da lastbilen kørte fra ..., fulgte han efter. På et tidspunkt kørte lastbilen til ..., hvor varerne fra lastbilen blev læsset af. Vidnet fik fat i toldvæsenet, der kom til stede og konstaterede, at der var cigaretter i nogle af kasserne. Vidnet og politiassistent V.6 ransagede kontoret og lageret. De fandt ikke en følgeseddel fra vognmanden.

Vidnet V.2 har til retsbogen afgivet følgende forklaring ad forhold 1

Vidnet forklarede, at hun nogle gange bruger sit fulde navn, og andre gange kalder hun sig V.2. På det omhandlede tidspunkt var hun ansat i speditionsfirmaet G6. Hun er ikke længere ansat i det pågældende speditionsfirma. Hun kan ikke huske, hvem hun talte med i forbindelse med den omhandlede container.

Forevist fax af 23. april 2004, bilag 30, forklarede vidnet, at den formentlig er udfærdiget af hende. Hun mener, at hun på et tidspunkt sendte nogle papirer til politiet. Hun kan ikke huske, at hun har set den seddel, hvor der står "med venlig hilsen T1 ....".

Forevist bilag 30, telefaxskrivelse side 3, forklarede vidnet, at det er hende, der har skrevet det, som står til højre på sedlen. Hun har formentlig også skrevet det tal, som står nederst til højre på sedlen. Hun kan ikke huske, hvem dette telefonnummer tilhører. Hun må have skrevet det i forbindelse med leveringen.

Forevist samme bilag, telefaxskrivelserne side 4-11, forklarede vidnet, at disse papirer bl.a. er en del af fortoldningen. På side 6 står modtagers navn anført. Modtagerens navn er her anført som værende H1 v/ T1. Hun ringer normalt til modtageren. I dette tilfælde har hun formentlig ringet til telefonnummer ...1, idet det er det telefonnummer, der står anført ved modtageren. Hvis hun har fortalt politiet, at der var problemer med at få kontakt med modtageren, må det være rigtigt, men hun kan ikke huske det nu. På side 13 kan man se indlandsomkostninger, som her er 1.309 kr. Derudover kan man på side 12 se leveringsomkostninger, som her er 1.654,29 kr. Disse to beløb skulle betales for at få containeren frigivet. Af bankkvitteringer kan hun se, at der er sket betaling. Nye kunder skal forudbetale for at få leveret deres forsendelser. Bankkvitteringerne er blevet faxet til hende.

Foreholdt rapport af 23. april 2004, bilag 30, side 1, forklarede vidnet, at det kan passe, at hun har haft kontakt med T1 og T3 i forbindelse med sagen.

Foreholdt samme bilag, side 2, 2. afsnit, forklarede vidnet, at det kan passe, at hun forgæves har forsøgt at få kontakt med T1.

Foreholdt samme bilag, side 2, 3. afsnit, forklarede vidnet, at det kan passe, at den ene regning i begyndelsen manglede at blive betalt.

Foreholdt samme bilag, side 2, 5. afsnit, forklarede vidnet, at det kan passe, at T3 rettede henvendelse til hende og sagde, at det var vigtigt, at containeren blev leveret den 20. april.

Foreholdt samme bilag, side 2, 6. afsnit, forklarede vidnet, at det kan passe, at hun har forklaret, at leveringsadressen var H3 A/S. Hun har ikke gennemlæst rapporten. Hun taler med mange mennesker i løbet af en dag. Da hun talte med politiet om denne sag, så hun i sine papirer for at finde ud af, hvem hun havde talt med.

Foreholdt sammen bilag, side 2, sidste afsnit, forklarede vidnet, at det kan passe, at hun har forklaret politiet, at T3 havde fortalt hende, at T1 var i udlandet.

Foreholdt samme bilag, side 3, 3. afsnit, forklarede vidnet, at det kan passe, at hun har forklaret politiet, at hun havde fået at vide, at det var vigtigt at containeren ankom til Vasbygade den 20. april. Hun er ikke klar over, om der er transportmuligheder hver dag fra Århus til Vasbygade. Deres bogholderi blev på et tidspunkt flyttet, hvorfor der i en periode var problemer med indbetalingerne. De skulle derfor i en periode have kvitteringer, som dokumentation for, at der var sket indbetaling.

Foreholdt samme rapport, side 3, 5. afsnit, forklarede vidnet, at det kan passe, at hun den 20. april 2004 talte flere gange med T3.

Foreholdt rapport af 5. maj 2004, bilag 53, forklarede vidnet, at hun kan have forklaret det, som står angivet i rapporten vedrørende de to betalingsnotaer.

Speditionsfirmaet G6 var på det pågældende tidspunkt agenter for G4. Speditionsfirmaets opgave er bl.a. at sørge for, at forsendelserne bliver fortoldet og leveret til modtageren. I denne sag kan hun af papirerne se, at firmaet i Malaysia har betalt for transporten til København.

Vidnet V.3 har til retsbogen afgivet følgende forklaring ad forhold 1

Vidnet forklarede, at han har et EDB-firma, som bl.a. sælger mobiltelefoner. Han sælger også taletidskort. Hans firma hedder G7.

Foreholdt rapport af 30. april 2004, bilag 40, forklarede vidnet, at den i sagen fremlagte faktura vedrører hans firmas køb af en pakke med mobiltelefoner med taletidskort. Firmaet registrerer ikke de taletidskort, som de sælger. Når han sælger en telefon, bliver den solgt med de telefonnumre, som den er blevet leveret med. De mobiltelefoner, der er nævnt i fakturaerne, var operatørlåst. Man kan uden problemer få mobiltefonen låst op, og derefter kan man sætte et andet kort i. Hans firma sælger og leverer telefoner. De gør ikke andet.

Foreholdt rapport af 24. juni 2004, bilag 85, forklarede vidnet, at hans firma også har købt den pakke med mobiltelefoner, som er nævnt i den fremlagte faktura. Han ved ikke, hvem der har købt de omhandlede mobiltelefoner af hans firma. Han kender T4. Han har leveret varer til T4, og T4 har kørt varer for vidnet. De er venner, men de ses ikke privat. På det omhandlede tidspunkt havde de jævnlig kontakt med hinanden. T2 har et firma, der har købt to computere hos vidnet. Han har kun set T2 en gang. Det var i vidnets forretning, hvor T2 købte et kamera. Vidnets firma har første gang leveret til T2 den 23. januar 2004. Det kundenummer, der står anført på vidnets firmafakturaer, er som regel kundens telefonnummer.

Foreholdt bilag 97, rapport af 20. oktober 2004, sidste side, forklarede vidnet, at det er to boner, som han har printet ud til politiet. Han ved ikke, hvilke mobiltelefoner disse boner vedrører. De to telefoner med imei-numrene ...16 ...17 og ...18 ...19 ved han ikke, om indgår i handlen på de to nævnte boner. Telefonerne kan være solgt enkeltvis.

Han har en ansat i firmaet, som hedder V.7. Han sælger også mobiltelefoner. Firmaet har 4.000-5.000 kunder, herunder mange firmaer. Disse kunder er registreret i vidnets firma. Derudover har firmaet mange kunder, der køber kontant. Politiet har afhørt ham i forbindelse med denne sag. Inden afhøringen havde han talt med T4 og fortalt, at han skulle til afhøring hos politiet. Efter afhøringen og inden politiet fik udleveret fakturaerne fra vidnets firma, har han også talt med T4.

Vidnet forklarede supplerende, at han har set T2 en gang. På det tidspunkt solgte han et kamera til T2. Han har ikke solgt en mobiltelefonstartpakke med taletidskort til T2.

Vidnet kan ikke udelukke, at han på et tidspunkt har solgt en mobiltelefon med taletidskort til T2 eller til T4, idet der kommer mange kunder i forretningen, der køber kontant. Han har ikke kendskab til, at han skulle have solgt en mobiltelefon med taletidskort til T2 eller til T4.

Vidnet V.4 har til retsbogen afgivet følgende forklaring ad forhold 1

Vidnet forklarede, at hun på det omhandlede tidspunkt var ansat på en Statoiltank. Den 16. april 2004 kom der en mand ind på tanken, som sendte en fax. Da han skulle betale, og hun skulle slå beløbet ind på kassen, kom hun til at taste et forkert varenummer.

Forevist bilag 88, side 3, forklarede vidnet, at det er Statoiltankens faxnummer, der står til venstre. Der kan have været sendt flere faxer den pågældende dag, men hun har kun faxet en skrivelse for en kunde den pågældende dag.

Foreholdt rapport af 5. maj 2004, bilag 55, side 2, forklarede vidnet, at hun har givet den beskrivelse, som står nævnt i rapporten, af den person, der sendte faxen Efterfølgende var hun til en konfrontation hos politiet. Politiet havde ringet til hende og bedt hende komme ind på stationen i forbindelse med sagen vedrørende den mand, der havde sendt faxen. Hun kan ikke huske, hvad hun fik at vide lige inden, at hun skulle udpege personen. Hun udpegede en mand, som hun havde set før. De andre personer havde hun ikke set før. Hun plejer at være god til at genkende ansigter. Hun ved ikke, om den person, som hun udpegede, var den person, som sendte faxen. Hun udpegede personen, fordi hun havde set ham før.

Foreholdt rapport af 11. maj 2004, bilag 68, forklarede vidnet, at hun udtog nummer 4 samt, at det er rigtigt, at hun sagde, at hun var næsten sikker på, at det var nr. 4 samt, at hun udtog ham på ansigtet. Hun forklarede endvidere politiet, at hun kunne udelukke alle de de andre. De andre personer havde hun ikke set før.

Vidnet V.5 har til retsbogen afgivet følgende forklaring ad forhold 1

Vidnet forklarede, at han er ansat i T3s firma, hvor han har været ansat i næsten 20 år. Han laver alt muligt i firmaet. Han laver det samme arbejde, som T3 udfører. Firmaet foretager alle slags flytninger. Han hørte første gang om sagen, da T3 sagde, at der ville komme en container med nogle møbler samt, at de skulle tømme containeren. T3 sagde, at han skulle sørge for at holde nogle folk hjemme til den dag, som containeren ankom, idet containeren skulle tømmes, og varerne skulle læsses på en lastbil. Det var ikke en usædvanlig ordre. Vidnet og T3 tager imod bestillinger i firmaet. Kort tid inden containeren ankom, blev han ringet op af speditionsfirmaet, der sagde, at containeren blev lidt forsinket. ½-1 time efter ringede damen fra speditionsfirmaet igen og sagde, at containeren nu var på vej. Han bad damen om at sørge for, at chaufføren blev instrueret om, hvordan han skulle køre hen til deres firma. T3s firma havde ikke noget med transporten fra banen til firmaet at gøre. T3s firma havde ikke bestilt transporten. Han har aldrig talt med JS. De var 6 personer, der tømte containeren. Der var ikke noget usædvanligt ved containeren eller ved forsendelsen. Man kunne se, at der var møbler i kasserne, fordi flere af kasserne var gået lidt i stykker. De vidste ikke, hvor varerne skulle hen. Det ville de få at vide på et senere tidspunkt. Det sker tit. Efter at de havde læsset lastbilen, kørte T3 hen til et dækfirma for at få luft i dækkene, fordi dækkene var noget flade. Herefter kom T3 tilbage og satte lastbilen ved firmaet, hvor den stod 12 dage. På det omhandlede tidspunkt var der travlt, og de talte derfor om, at vidnet efterfølgende skulle køre lastbilen hen til modtageren. Det kunne også være, at det skulle være en af deres chauffører. Den pågældende morgen meldte en af chaufførerne sig syg, og der opstod nogle andre problemer. T3 sagde derfor, at han ville køre lastbilen. T3 udfærdigede en følgeseddel, som han tog med. Det er normal procedure.

Foreholdt følgeseddel, bilag 35, forklarede vidnet, at det er den følgeseddel, som T3 udfyldte. Det sker ofte, at T3 tager sig af en sag. Han kender ikke T1. Han har set T2 1-2 gange på .... T2 kom forbi, da de var ved at tømme containeren. Vidnet og T2 talte sammen på kontoret. De talte om arbejdstøj og lagerplads til kildevand. Han kender T4, fordi de har kørt for H4, og H4 har hjulpet dem med nogle opgaver. Han har talt med T3 om sagen efter, at T3 er blevet løsladt, men de har ikke talt om sagen i detaljer. Efter at T3 var blevet anholdt, faxede vidnet bl.a. følgesedlen til T3s forsvarer. De har ikke tidligere fået en opgave, som denne fra G1. De har kørt varer for private personer fra G1. De har en computer på kontoret. Nogle af følgesedlerne bliver skrevet på computeren, men flere bliver skrevet i hånden. De plejer at udfylde feltet med rekvisitionsnummeret. Hvis de ikke har kundens rekvisitionsnummer, skriver de kundens navn. De anfører ikke deres eget journalnummer i dette felt. Det sker, at de selv kvitterer for modtagelsen på følgesedlen, såfremt der ikke er en person, der kan kvittere for modtagelsen. Efter at T3 havde afleveret forsendelsen hos H4, kom han senere på dagen tilbage til firmaet. Senere blev han anholdt. Kasserne var meget tunge, men man kunne dog løfte kasserne. De små kasser vejede formentlig 35-40 kilo.

Vidnet V.6 har til retsbogen afgivet følgende forklaring ad forhold 1

Vidnet forklarede, at han var med til ransagningen hos H4. De ransagede på kontoret og på lageret.

Forevist følgeseddel, bilag 35, forklarede vidnet, at han ikke kan huske, om en sådan følgeseddel blev fundet under ransagningen. Han har set følgesedlen før. Under ransagningen ledte han efter links mellem vognmand T3, H4 og cigaretterne.

Foreholdt rapport af 22. april 2004, bilag 17, side 2, forklarede vidnet, at de effekter, som blev medtaget fra kontoret, fremgår på side 2 i ransagningsrapporten.

Foreholdt rapport af 13. maj 2004, bilag 70, forklarede vidnet, at der ikke blev fundet et fragtbrev, som kunne linke T3 sammen med H4 og cigaretterne.

Foreholdt rapport af 22. april 2004, bilag 16, side 2 og 3, forklarede vidnet, at det var de effekter, som blev medtaget efter ransagningen på lageret.

Koster nr. 11, en mobiltelefon af mærket Nokia, blev fundet i en varebil. Der blev ikke fundet nogle links mellem T3 og H4 og cigaretterne. ToldSkat kom først ind på lageret. Efter at vidnet har fået foreholdt ransagningsrapporterne, er han nu helt sikker på, at følgesedlen bilag 30, ikke blev fundet under ransagningen.

Vidnet V.7 har til retsbogen afgivet følgende forklaring ad forhold 1

Vidnet forklarede, at han er ansat i G7, hvor han har været ansat siden 2001. Firmaet sælger mobiltelefoner, herunder mobiltelefoner med taletidskort. Vidnet sælger også mobiltelefoner og mobiltelefoner med taletidskort. På det omhandlede tidspunkt solgte han ikke mobiltelefoner med abonnement. Han solgte kun mobiltelefoner med taletidskort. Når firmaet sælger en mobiltelefon med taletidskort aflæses stregkoden på kasseapparatet, og varekoden kommer automatisk frem på kasseapparatet. Det er ikke selve mobiltelefonen, der bliver registreret, men telefontypen. Navnet T2 siger ham ikke noget.

Forsvareren udpegede T2, og vidnet forklarede, at han ikke tidligere har set T2. Han kender T4 og T5, idet de er kunder i forretningen. Han kan ikke huske, om han har solgt mobiltelefoner med taletidskort til T2 eller til T4. Han har aldrig solgt en pakke med mange mobiltelefoner i.

Tiltalte T4 har til retsbogen afgivet følgende forklaring ad forhold 2

Tiltalte forklarede, at det rigtigt, at cigaretterne lå i nogle almindelige flyttekasser. Der stod ikke på flyttekasserne, hvad der var i. Han har købt cigaretterne. Han kan ikke huske, hvem han har købt cigaretterne af, eller hvor han har købt cigaretterne henne. T5 vidste ikke, hvad der var i flyttekasserne. Cigaretterne lå i flyttekasserne, da han købte dem.

Tiltalte T4 har ad forhold 3 erkendt sig skyldig.

Tiltalte T4 har til retsbogen afgivet følgende forklaring ad forhold 4

Tiltalte forklarede, at han har købt de omhandlede patroner på skydebanen. Han har våbentilladelse, dog ikke til sådanne patroner.

Tiltalte T1 har til retsbogen afgivet følgende forklaring ad forhold 5

Tiltalte forklarede, at det er rigtigt, at foldekniven lå i hans bil. Han er indforstået med konfiskation af foldekniven.

Oplysningerne i sagen

Der er under sagen dokumenteret historiske teleoplysninger. Der er dokumenteret masteoplysninger vedrørende bl.a. tiltalte T1s registrerede mobiltelefon og telefonen ...1, og vedrørende tiltalte T2s registrerede mobiltelefon og telefonen ...3. Der er endvidere afspillet aflytninger af telefonen ...3, der har været aktiv i perioden fra den 13. til 20. april 2004 og telefonen ...1, der har været aktiv i perioden fra den 1. til den 20. april 2004.

Der er endvidere under sagen afspillet videoptagelse af læsningen af de omhandlede varer den 20. april 2004 hos T3s firma.

Personlige oplysninger

De tiltalte T1, T2, T3 og T5 er ikke tidligere straffet.

Tiltalte T4 er ikke tidligere straffet af betydning for denne sag.

Tiltalte T1 har under sagen været frihedsberøvet i isolation i perioden fra den 28. april 2004 til den 18. maj 2004.

Tiltalte T2 har under sagen været frihedsberøvet i isolation i perioden fra den 10. maj 2004 til den 13. maj 2004.

Tiltalte T3 har under sagen været frihedsberøvet i isolation i perioden fra den 22. april 2004 til den 18. maj 2004.

Tiltalte T4 har under sagen været frihedsberøvet i isolation i perioden fra den 22. april 2004 til den 18. maj 2004.

Tiltalte T5 har under sagen været frihedsberøvet i isolation fra den 22. april 2004 til den 18. maj 2004.

Rettens begrundelse og afgørelse

Ad forhold 1

Vedrørende T1.

Der er på tiltaltes adresse fundet en kuvert indeholdende papirer vedrørende den omhandlede forsendelse. På kuverten er anført H1 v. T1, samt tiltaltes adresse og endvidere er telefonnummeret ...1 anført. Dette telefonnummer har været aflyttet. Retten finder efter dokumentationen af masteoplysningerne, at telefonen med dette telefonnummer har været på de samme steder, som tiltaltes registrerede mobiltelefon. Henset hertil og til de i øvrigt foreliggende oplysninger finder retten, at det er tiltalte, der har benyttet den aflyttede telefon. Han har talt med en person, der har benyttet en telefon med telefonnummeret ...3, hvilket telefonnummer også har været aflyttet. Retten finder efter dokumentationen af masteoplysningerne, at en telefon med dette telefonnummer har været de samme steder, som tiltalte T2s registrerede mobiltelefon. Henset hertil og til de i øvrigt foreliggende oplysninger finder retten, at den anden person, der har benyttet den anden aflyttede telefon, er tiltalte T2. Retten finder efter indholdet af de aflyttede telefonsamtaler, at tiltalte T1 og tiltalte T2 har talt om de omhandlede cigaretter. Henset hertil samt til at tiltalte står som importør af varerne, at han har haft kontakt med speditionsfirmaet, at han har betalt de to regninger på henholdsvis 1.309 kr. og 1.654,29 kr., samt til de i øvrigt foreliggende oplysninger, finder retten, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Vedrørende T2

Efter dokumentationen af masteoplysningerne finder retten, at tiltaltes registrerede mobiltelefon har været de samme steder, som den anden aflyttede telefon med telefonnummeret ...3. Henset hertil og til de i øvrigt foreliggende oplysninger finder retten, at det er tiltalte, der har benyttet telefonen med telefonnummeret ...3. Det fremgår af aflytningen, at han har oplyst tiltalte T1 om, at varerne var ved at blive læsset. Af den dokumenterede video fremgår det, at tiltalte var til stede den 20. april 2004 under en del af læsningen af varerne hos tiltalte T3. Tiltalte har samme dag mødt tiltalte T3 hos G3. Retten finder efter indholdet af de aflyttede telefonsamtaler, at tiltalte og tiltalte T1 har talt om de omhandlede cigaretter. Henset hertil og til de i øvrigt foreliggende oplysninger finder retten, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Vedrørende T3.

To dommere finder, at det efter indholdet af de aflyttede telefonsamtaler fremgår, at tiltalte T2 har hørt, at der var problemer med frigivelsen af cigaretterne og senere, at der ikke længere var problemer med frigivelsen af cigaretterne. Da vidnet V.2 har forklaret, at hun har talt med tiltalte T3 om forsendelsen, finder disse to dommere, at tiltalte T2 fra tiltalte T3 har fået ovennævnte oplysninger. Tiltalte har derfor været vidende om, at de omhandlede cigaretter var blandt varerne. Henset hertil samt til at læsningen af varerne foregik hos tiltalte, der var med til læsningen, at tiltalte senere kørte varerne til H4, at tiltalte T2 var til stede under en del af læsningen hos tiltalte samt til de i øvrigt foreliggende oplysninger, finder disse to dommere, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

En dommer finder ikke, at det med den til domfældelse nødvendige sikkerhed er godtgjort, at tiltalte har vidst, at de omhandlede cigaretter var blandt varerne. Denne dommer har lagt vægt på, at tiltalte har forklaret, at han ikke havde kendskab til cigaretterne, samt at varerne kun var nogle dage i tiltaltes firma. Denne dommer finder derfor, at tiltalte skal frifindes.

Der afsiges dom efter stemmeflertallet.

Vedrørende T4

To dommere finder, at tiltalte har været vidende om, at de omhandlede cigaretter var blandt varerne, idet varerne blev læsset af hos H4, og idet der blev fundet andre smuglercigaretter hos tiltalte. Disse to dommere har endvidere lagt vægt på, at det af de aflyttede samtaler fremgår, at varerne skulle adskilles. Denne adskillelse måtte ske et mindre sted, som måtte være hos H4. Henset hertil og til de i øvrigt foreliggende oplysninger finder disse to dommere, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

En dommer finder ikke, at det med den til domfældelse nødvendige sikkerhed er godtgjort, at tiltalte har vidst, at de omhandlede cigaretter var blandt varerne. Denne dommer har lagt vægt på, at tiltalte har forklaret, at han ikke havde kendskab til cigaretterne, samt at tiltalte T3 havde sagt til ham, at forsendelsen bestod af møbler. Denne dommer finder derfor, at tiltalte skal frifindes.

Der afsiges dom efter stemmeflertallet.

Vedrørende T5.

To dommere finder ikke, at det med den til domfældelse nødvendige sikkerhed er godtgjort, at tiltalte har vidst, at de omhandlede cigaretter var blandt varerne, som tiltalte hjalp med at læsse af. Disse to dommere har lagt vægt på, at tiltalte har forklaret, at han ikke havde kendskab til cigaretterne, samt at han alene havde ryddet op på lageret og været med til at læsse varerne af. Disse to dommere finder derfor, at tiltalte skal frifindes.

En dommer finder, at da tiltalte var med til at læsse varerne af hos H4, og da adskillelsen måtte foregå et mindre sted, og da tiltalte ryddede op på lageret, inden varerne ankom, således at der var plads til varerne, har tiltalte været vidende om, at de omhandlede cigaretter var blandt varerne. Herefter finder denne dommer, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Der afsiges dom efter stemmeflertallet.

Ad forhold 2

Ved tiltalte T4s erkendelse og de i øvrigt foreliggende oplysninger er det bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Ad forhold 3

Ved tiltalte T4s erkendelse og de i øvrigt foreliggende oplysninger er det bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Ad forhold 4

Ved tiltalte T4s erkendelse og de i øvrigt foreliggende oplysninger er det bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Ad forhold 5

Ved tiltalte T1s erkendelse og de i øvrigt foreliggende oplysninger er det bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Straffen fastsættes for tiltalte T1 efter straffelovens § 289, jf. toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, og våbenlovens § 10, stk. 4, jf. § 4, stk. 2, og våbenbekendtgørelsens § 43, stk. 4, jf. § 14, stk. 1, nr. 5, til fængsel i 2 år.

Straffen fastsættes for tiltalte T2 efter straffelovens § 289, jf. toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, til fængsel i 2 år.

Straffen fastsættes for tiltalte T3 efter straffelovens § 289, jf. toldlovens § 73, stk. 3, til fængsel i 1 år og 9 måneder.

Salær til den beskikkede forsvarer, advokat Henrik Steen Andersen, samt 12.000 kr. + moms til den tidligere beskikkede forsvarer, advokat Elsebeth Rasmussen.

De tiltalte T1, T2, T3 og T4 skal in solidum betale 6.524.151 kr. i told og afgifter.

Tiltalte T4 skal derudover betale 340.052 kr. i told og afgifter.

----------

Østre Landsrets dom af 30. maj 2006, 11. afdeling, S-3486-05

Københavns Byrets dom af 21. september 2005 (SS 34.33223/04) er anket af T1, T2, T3 og T4 med påstand om frifindelse i forhold 1, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har anket dommen for så vidt angår T5 med påstand om domfældelse efter anklageskriftet.

Anklagemyndigheden har for så vidt angår T1, T2 og T3 påstået skærpelse og har for så vidt angår T4 endelig påstået stadfæstelse.

T5 har påstået stadfæstelse.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om konfiskation af cigaretterne i forhold 1 og 2 samt gentaget påstanden om betaling af told og afgifter over for alle de tiltalte.

Der er til brug for ankesagen foretaget personundersøgelse i henhold til retsplejelovens § 808 for så vidt angår T2.

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af de tiltalte og vidnerne V.2, V.3 og V.4, der alle har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Der er endvidere i landsretten afgivet vidneforklaring af V.8.

De i byretten af vidnerne V.1, V.7, V.6 og V.5 afgivne forklaringer er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 965 c, stk. 4.

Forklaringer

Tiltalte T3 har supplerende forklaret blandt andet, at JS over for ham præsenterede sig som repræsentant for G1 og spurgte, om hans firma kunne påtage sig at tømme en container. Af den skriftlige instruks, som han senere modtog fra JS, fremgik blandt andet, at der for opgaven skulle afregnes over for H1, men at JS skulle stå som afsender. Det fremgik endvidere, at han senere ville få oplyst, hvor varerne skulle leveres. Instruksen var skrevet på G1brevpapir og der medfulgte en "arrival note". Han gik ud fra, at varerne tilhørte H1. Instruksen afleverede han sammen med alle andre papirer den 22. april 2004 hos H4, hvilket er helt normalt. Tilbage havde han kun følgesedlen og på sin computer en fax fra H1. Han har ikke fortalt nogen om sine samtaler med V.2 fra speditionsfirmaet i Århus. Den 21. april 2004 fortalte JS ham, at varerne skulle afleveres dagen efter hos H4. Han havde ikke på forhånd meddelt sin ankomst hos H4, men det virkede som om, T5 vidste, at han kom. Porten til lageret blev straks åbnet, og de to gik straks i gang med at læsse af. Han lagde alle papirerne på et bord hos H4. I sin virksomhed arbejder han på lige fod med de andre ansatte og ordner papirarbejdet ved siden af. Nogle af de kasser, som de tog ud af containeren, var itu, og det kunne tydeligt ses, at der møbler heri. Der er hos ham selv tilstrækkelig lagerplads.

Tiltalte T4 har supplerende forklaret blandt andet, at opringningen fra T3 om afleveringen af varerne kom den 21. april 2004 sidst på eftermiddagen. De cigaretter, der i forhold 2 blev fundet på hans lager, havde han i kommission for at sælge med fortjeneste.

V.8 har forklaret blandt andet, at han er ansat som flyttemand hos H3. Han var med til at tømme containeren, der blandt andet indeholdt lange flade papkasser, som ifølge tegninger uden på indeholdt skabe og sengeborde. Der var ikke noget usædvanligt ved arbejdet. Under tømningen af containeren bakkede T3 med lastbilen og passede som sædvanligt sine telefoner. Han udfylder normalt følgesedlerne, der er med gennemslag, i hånden. Kunden kvitterer på følgesedlen og får et eksemplar udleveret, medens de øvrige eksemplarer afleveres på kontoret. Maskinskrevne følgesedler bruges hovedsageligt, når man leverer tomme flyttekasser til en kunde.

Landsrettens begrundelse og resultat

Ad T1

Den 19. april 2004 førte T1 flere telefonsamtaler med speditionsfirmaet G6 A/S, hvor papirarbejdet i forbindelsen med indførslen af containeren blev behandlet af V.2. Imellem de enkelte af disse telefonsamtaler er der af politiet aflyttet telefonsamtaler mellem personer, der benyttede henholdsvis telefonnummer ...1 og telefonnummer ...3. I de aflyttede telefonsamtaler omtales blandt andet betaling af de beløb, som T1 har forklaret, at han samme dag indbetalte til speditionsfirmaet, ligesom de aflyttede samtaler i flere tilfælde afsluttes med, at der skal tages kontakt til "hende".

Herefter og i øvrigt af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det, at T1 er fundet skyldig i forhold 1.

Ad T2

Også efter bevisførelsen for landsretten findes T2 af de grunde, der er anført i dommen, skyldig efter anklageskriftet.

Ad T3

Efter bevisførelsen for landsretten findes det ikke med den til domfældelse fornødne sikkerhed fuldt tilstrækkeligt godtgjort, at T3 er skyldig i forhold 1. T3 frifindes derfor.

Ad T4

5 voterende udtaler

Efter bevisførelsen for landsretten finder vi det ikke med den til domfældelse fornødne sikkerhed godtgjort, at T4 er skyldig i forhold 1. Vi stemmer derfor for at frifinde T4 i dette forhold.

1 voterende udtaler

Også efter bevisførelsen for landsretten tiltræder jeg af de grunde, som byrettens flertal har anført, at T4 er fundet skyldig i forhold 1.

Efter stemmeflertallet frifindes T4 i forhold 1.

Ad T5

Efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det, at tiltalte T5 er frifundet for tiltalen.

Straffen for T1, der fastsættes efter de i byrettens dom nævnte bestemmelser dog således, at våbenlovens § 4, stk. 2, ændres til § 4, stk. 3, findes passende.

Straffen for T2 findes passende.

Straffen for T4 nedsættes til fængsel i 4 måneder.

Der er efter forholdenes karakter ikke grundlag for at gøre nogle af disse straffe helt eller delvist betingede.

Påstanden om konfiskation af cigaretterne tages til følge over for henholdsvis T1 og T2 samt over for T4 som nedenfor bestemt.

Efter de juridiske dommeres bestemmelse skal henholdsvis T1 og T2 samt T4 i medfør af toldlovens § 73, stk. 4, betale told og afgifter som nedenfor bestemt.

I øvrigt stadfæstes dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T1, T2 og T5 stadfæstes.

T3 frifindes.

T4 straffes med fængsel i 4 måneder.

Hos T1 og T2 konfiskeres 5.490.000 cigaretter. Disse tiltalte skal endvidere in solidum betale 6.524.151 kr. i told og afgifter.

Hos T4 konfiskeres 336.000 cigaretter. Denne tiltalte skal endvidere betale 340.052 kr. i told og afgifter, men frifindes for betaling af beløbet på 6.524.151 kr. i told og afgifter.

T1 og T2 skal betale de dem vedrørende sagsomkostninger for landsretten, herunder hver især salæret til de for dem beskikkede forsvarere.

Statskassen skal betale de sagsomkostninger for byretten og landsretten, som vedrører T3, herunder salæret til den for ham beskikkede forsvarer.

Statskassen skal betale de sagsomkostninger for byretten og landsretten, som vedrører T4, herunder salæret til den for ham beskikkede forsvarer, idet T4 dog skal betale 2.400 kr. med tillæg af moms af salæret til den beskikkede forsvarer for byretten.

Statskassen skal betale de sagsomkostninger for landsretten, som vedrører T5, herunder salæret til den for ham beskikkede forsvarer.

I øvrigt stadfæstes dommen.