Dato for udgivelse
02 jul 2007 08:59
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 jun 2007 12:14
SKM-nummer
SKM2007.452.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-101181
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Investeringsselskab, formue, aktier, investering
Resumé
Skatterådet blev bedt om at tage stilling til, hvorvidt aktier i et udenlandsk selskab var omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19. Skatterådet fandt, at aktierne ikke var omfattet af § 19 under den forudsætning, at selskabets formue iht. § 19, stk. 3, ikke oversteg en grænse på 15 pct. i værdipapirer m.v.
Reference(r)
Aktieavancebeskatningsloven § 19
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-2 S.G.9.1

Spørgsmål

Spørgsmål 1

Kan Selskabet kvalificeres som et selskab i henhold til dansk ret?

Spørgsmål 2

Er danske investorers aktier i Selskabet omfattet af aktieavancebeskatningslovens regler, herunder undtagelsesbestemmelsen i § 19, stk. 3, såfremt Selskabet gennem datter og datter-datter-selskabet hovedsagelig investerer sin formue i ejendomsudvikling samt fast ejendom?

Spørgsmål 3

Er danske investorers aktier i Selskabet omfattet af aktieavancebeskatningslovens regler, herunder undtagelsesbestemmelsen i § 19, stk. 3, såfremt Selskabet i løbet af året hverken direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller 50 pct. af stemmerne i et af datterselskaberne, men direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller 50 pct. af stemmerne i øvrige selskaber?

Ved besvarelsen af spørgsmålet bedes det lagt til grund, at Selskabets investering i datterselskabet, hvor Selskabet ikke direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller 50 pct. af stemmerne, udgør 20 pct. af Selskabets formue.

Spørgsmål 3a

Er danske investorers aktier i Selskabet omfattet af aktieavancebeskatningslovens regler, herunder undtagelsesbestemmelsen i § 19, stk. 3, såfremt Selskabet i løbet af året hverken direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller 50 pct. af stemmerne i et af datterselskaberne, men direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller 50 pct. af stemmerne i øvrige selskaber?

Ved besvarelsen af spørgsmålet bedes det lagt til grund, at Selskabets investering i datterselskabet, hvor Selskabet ikke direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller 50 pct. af stemmerne, udgør 15 pct. af Selskabets formue.

Spørgsmål 3b

Er danske investorers aktier i Selskabet omfattet af aktieavancebeskatningslovens regler, herunder undtagelsesbestemmelsen i § 19, stk. 3, såfremt Selskabet i løbet af året hverken direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller 50 pct. af stemmerne i et af datterselskaberne, men direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller 50 pct. af stemmerne i øvrige selskaber?

Ved besvarelsen af spørgsmålet bedes det lagt til grund, at Selskabets investering i datterselskabet, hvor Selskabet ikke direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller 50 pct. af stemmerne, udgør 10 pct. af Selskabets formue.

Spørgsmål 3c

Er danske investorers aktier i Selskabet omfattet af aktieavancebeskatningslovens regler, herunder undtagelsesbestemmelsen i § 19, stk. 3, såfremt Selskabet i løbet af året hverken direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller 50 pct. af stemmerne i et af datterselskaberne, men direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller 50 pct. af stemmerne i øvrige selskaber?

Ved besvarelsen af spørgsmålet bedes det lagt til grund, at Selskabets investering i datterselskabet, hvor Selskabet ikke direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller 50 pct. af stemmerne, udgør 5 pct. af Selskabets formue.

Spørgsmål 4

Er danske investorers aktier i Selskabet omfattet af aktieavancebeskatningslovens regler, herunder undtagelsesbestemmelsen i § 19, stk. 3, såfremt Selskabet i løbet af året hverken direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller 50 pct. af stemmerne i under halvdelen af datterselskaberne, men direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller 50 pct. af stemmerne i flertallet af datterselskaberne?

Ved besvarelsen af spørgsmålet bedes det lagt til grund, at Selskabets investering i datterselskaber, hvor Selskabet ikke direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller 50 pct. af stemmerne, udgør 20 pct. af Selskabets formue.

Spørgsmål 4a

Er danske investorers aktier i Selskabet omfattet af aktieavancebeskatningslovens regler, herunder undtagelsesbestemmelsen i § 19, stk. 3, såfremt Selskabet i løbet af året hverken direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller 50 pct. af stemmerne i under halvdelen af datterselskaberne, men direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller 50 pct. af stemmerne i flertallet af datterselskaberne?

Ved besvarelsen af spørgsmålet bedes det lagt til grund, at Selskabets investering i datterselskaber, hvor Selskabet ikke direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller 50 pct. af stemmerne, udgør 15 pct. af Selskabets formue.

Spørgsmål 4b

Er danske investorers aktier i Selskabet omfattet af aktieavancebeskatningslovens regler, herunder undtagelsesbestemmelsen i § 19, stk. 3, såfremt Selskabet i løbet af året hverken direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller 50 pct. af stemmerne i under halvdelen af datterselskaberne, men direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller 50 pct. af stemmerne i flertallet af datterselskaberne?

Ved besvarelsen af spørgsmålet bedes det lagt til grund, at Selskabets investering i datterselskaber, hvor Selskabet ikke direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller 50 pct. af stemmerne, udgør 10 pct. af Selskabets formue.

Spørgsmål 4c

Er danske investorers aktier i Selskabet omfattet af aktieavancebeskatningslovens regler, herunder undtagelsesbestemmelsen i § 19, stk. 3, såfremt Selskabet i løbet af året hverken direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller 50 pct. af stemmerne i under halvdelen af datterselskaberne, men direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller 50 pct. af stemmerne i flertallet af datterselskaberne?

Ved besvarelsen af spørgsmålet bedes det lagt til grund, at Selskabets investering i datterselskaber, hvor Selskabet ikke direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller 50 pct. af stemmerne, udgør 5 pct. af Selskabets formue.

Spørgsmål 5

Er danske investorers aktier i Selskabet omfattet af aktieavancebeskatningslovens regler, herunder undtagelsesbestemmelsen i § 19, stk. 3, såfremt Selskabet i løbet af året hverken direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller 50 pct. af stemmerne i flertallet af datterselskaberne, men direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller 50 pct. af stemmerne i øvrige af datterselskaberne?

Ved besvarelsen af spørgsmålet bedes det lagt til grund, at Selskabets investering i datterselskaber, hvor Selskabet ikke direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller 50 pct. af stemmerne, udgør 20 pct. af Selskabets formue.

Spørgsmål 5a

Er danske investorers aktier i Selskabet omfattet af aktieavancebeskatningslovens regler, herunder undtagelsesbestemmelsen i § 19, stk. 3, såfremt Selskabet i løbet af året hverken direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller 50 pct. af stemmerne i flertallet af datterselskaberne, men direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller 50 pct. af stemmerne i øvrige af datterselskaberne?

Ved besvarelsen af spørgsmålet bedes det lagt til grund, at Selskabets investering i datterselskaber, hvor Selskabet ikke direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller 50 pct. af stemmerne, udgør 15 pct. af Selskabets formue.

Spørgsmål 5b

Er danske investorers aktier i Selskabet omfattet af aktieavancebeskatningslovens regler, herunder undtagelsesbestemmelsen i § 19, stk. 3, såfremt Selskabet i løbet af året hverken direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller 50 pct. af stemmerne i flertallet af datterselskaberne, men direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller 50 pct. af stemmerne i øvrige af datterselskaberne?

Ved besvarelsen af spørgsmålet bedes det lagt til grund, at Selskabets investering i datterselskaber, hvor Selskabet ikke direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller 50 pct. af stemmerne, udgør 10 pct. af Selskabets formue.

Spørgsmål 5c

Er danske investorers aktier i Selskabet omfattet af aktieavancebeskatningslovens regler, herunder undtagelsesbestemmelsen i § 19, stk. 3, såfremt Selskabet i løbet af året hverken direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller 50 pct. af stemmerne i flertallet af datterselskaberne, men direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller 50 pct. af stemmerne i øvrige af datterselskaberne?

Ved besvarelsen af spørgsmålet bedes det lagt til grund, at Selskabets investering i datterselskaber, hvor Selskabet ikke direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller 50 pct. af stemmerne, udgør 5 pct. af Selskabets formue.

Svar

Ad 1: Ja.

Ad 2: Ja.

Ad 3: Nej.

Ad 3a: Ja.

Ad 3b: Ja.

Ad 3c: Ja.

Ad 4: Nej.

Ad. 4a: Ja.

Ad 4b: Ja.

Ad 4c: Ja.

Ad 5: Nej.

Ad 5a: Ja.

Ad 5b: Ja.

Ad 5c: Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

"Selskabet er registreret på Malta.

Som bilag 1 vedlægges Selskabets vedtægter ("Articles of Association"). (bilaget forelægges ikke for Skatterådet).

Selskabet foretager ejendomsudvikling - herunder investering i fast ejendom - gennem en række datter- og datterdatter-selskaber i de baltiske lande (Estland, Letland, Litauen).

Visning af billede: Image3

Selskabet ønsker at tiltrække investeringer fra danske investorer, der kan investere i Selskabets unoterede aktier.

Selskabet ønsker med et bindende ligningssvar at opnå sikkerhed for, at selv om selskabstypen SICAV PLC ikke er nævnt i et af selskabsskattedirektiverne, herunder Rådets direktiv 90/435/EØF af 23. juli 1990 om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater, så vil Selskabet kunne kvalificeres som et selskab i henhold til Dansk ret.

Selskabet ønsker med et bindende ligningssvar ligeledes at opnå sikkerhed for, at danske investorers aktier i Selskabet er omfattet af aktieavancebeskatningslovens regler, herunder undtagelsesbestemmelsen i § 19, stk. 3, såfremt Selskabets forretningsgrundlag er ejendomsudvikling gennem datter- og datterdatterselskaber.

Selskabet ønsker med et bindende ligningssvar endelig at opnå sikkerhed for, at danske investorers aktier i Selskabet er omfattet af aktieavancebeskatningslovens regler, herunder undtagelsesbestemmelsen i § 19, stk. 3, såfremt Selskabets portefølje af aktier i forskellige (datter)selskaber og (datterdatter)selskaber hovedsageligt opfylder 50 pct. grænsen i aktieavancebeskatningsloven § 19, stk. 3, 2. pkt.'s forstand."

Ved mail af 19. marts 2007 har rådgiver besvaret følgende spørgsmål fra SKAT:

Spørgsmål

Det fremgår af det oplyste, at selskabet vil lave ejendomsudvikling. Hvad indebærer dette?

Svar

"Ejendomsudvikling omfatter, at selskabet erhverver fast ejendom i form af grund med tilhørende bygning eller grund med henblik på opførelse af en bygning. Det enkelte ejendomsprojekt kan så have forskellig form f.eks. køb af en bygning med kontorer for at lave dem om til beboelse og efterfølgende salg som ejerboliger. Et andet eksempel kunne være køb af en grund, hvor der bygges til brug for detailvirksomhed. Udgangspunktet er, at det pågældende ejendomsprojekt på et tidspunkt skal sælges videre til uafhængig tredjemand."

Spørgsmål

Det fremgår af Selskabets vedtægter pkt. 11 (tilbagekøbsklausulen), at alle investorerne kan forlange deres aktier tilbagekøbt uden nogen betingelser til en bestemt kurs (vedtægternes pkt. 12). Spørgsmålet drejer sig om beregningen af kursen. Indgår der i denne beregning goodwill, knowhow og lignende immaterielle aktiver?

Svar

"Beregning af kursen sker på grundlag af "Net Asset Value" (assets less liabilities). Beregning af asset value sker på grundlag af pkt. 13 (Valuation of Assets). Som pkt. 13 er formuleret, skal en værdiansættelse ske på markedsvilkår.

Pkt. 13 tager udgangspunkt i en eventuel børskurs eller kurs på et reguleret marked, hvor der er fastsat en officiel kurs. Hvis en sådan kurs ikke findes, kan direktionen udpege sagkyndige til at foretage en vurdering. Er der ikke en børskurs, fastsættes en værdi efter afsnit B i pkt. 13. I tilfælde, hvor der er indgået en kontrakt på salg af projektet, indgår denne ved værdiansættelsen. Værdiansættelsen sker igen på grundlag af en værdiansættelse på markedsvilkår. Som en del af værdiansættelsen vil indgå eventuelle immaterielle aktiver, typisk i form af en lejekontakt."

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

"Betragtninger

Ad 1): Selskabet kan kvalificeres som et selskab i henhold til dansk ret.

Et udenlandsk kapitalselskab, hvis vedtægtsmæssige hjemsted, hovedkontor eller hovedvirksomhed er beliggende inden for EU, anses i dansk ret for at være et selskab i selskabsskattelovens forstand, såfremt selskabet er nævnt i et af selskabsskattedirektiverne, jf. pkt. 2.3. i CIR nr. 135 af 2/9 1999 (Om international beskatning af udbytter og aktieavancer m.v.).

Selv om selskabstypen SICAV PLC ikke er nævnt i et selskabsskattedirektiverne, herunder Rådets direktiv 90/435/EØF af 23. juni 1990 om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater, følger det af bilag 1, at selskabstypen har væsentlige karakteristika til fælles med de her i landet indregistrerede selskaber, idet:

a) Selskabet er erhvervsdrivende

b) Selskabet har selvstændige vedtægter

c) Selskabet har egen selskabskapital og er ikke transparent i forhold til aktionærerne

d) Ingen af aktionærerne hæfter personligt for selskabets forpligtelser

e) Aktierne er frit omsættelige og ikke indløselige

f) Aktionærerne fordeler overskuddet i forhold til den respektive indskudte kapital i selskabet

g) Det årlige overskud fordeles på grundlag af omsætningen, men en eventuel likvidationsudlodning baseres på kapitalens størrelse

h) Selskabet har særskilte selskabsorganer, som med bindende virkning kan handle også for de aktionærer, som ikke er med i ledelsen,

i) Vedtægterne indeholder mulighed for udvidelse af aktionærkredsen, og

j) Vedtægterne indeholder bestemmelse om, hvad der skal ske med formuen ved en aktionærs udtræden eller ved selskabets likvidation.

Ad 2): Danske investorers aktier i Selskabet beskattes i henhold til aktieavancebeskatningslovens regler

I henhold til aktieavancebeskatningsloven § 19, stk. 1, skal gevinst og tab på aktier m.v. udstedt af et investeringsselskab medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Dette gælder dog ikke, såfremt gevinst og tab hidrører fra aktier, der er udstedt af et investeringsselskab, hvis formue hovedsageligt investeres gennem datterselskaber i andre værdier end værdipapirer, jf. aktieavancebeskatningsloven § 19, stk. 3.

Konsekvensen bør være, at danske investorers aktier i Selskabet er omfattet af aktieavancebeskatningslovens regler, herunder undtagelsesbestemmelsen i § 19, stk. 3, da Selskabets forretningsgrundlag er ejendomsudvikling gennem datter- og datterdatter-selskaber.

Ad 3): Danske investorers aktier i Selskabet er omfattet af aktieavancebeskatningslovens regler, herunder undtagelsesbestemmelsen i § 19, stk. 3, uanset at Selskabet i et enkelt datter- eller datterdatter-selskab i løbet af året hverken direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller 50 pct. af stemmerne, såfremt Selskabet i øvrige datter- eller datterdatter-selskaber direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller 50 pct. af stemmerne.

I henhold til aktieavancebeskatningsloven § 19, stk. 1, skal gevinst og tab på aktier m.v. udstedt af et investeringsselskab medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Dette gælder dog ikke, såfremt gevinst og tab hidrører fra aktier, der er udstedt af et investeringsselskab, hvis formue hovedsageligt investeres gennem datterselskaber i andre værdier end værdipapirer, jf. aktieavancebeskatningsloven § 19, stk. 3.

Ved et datterselskab forstås i henhold til aktieavancebeskatningsloven § 19, stk. 3, 2. pkt., at Selskabet i løbet af året direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct.  af aktiekapitalen eller 50 pct. af stemmerne i et andet selskab.

Konsekvensen bør være, at Selskabets ejerskab af et enkelt - blandt flere - (datter- og datterdatter)selskab(er), der ikke opfylder 50 pct. grænsen i aktieavancebeskatningsloven § 19, stk. 3, 2. pkt., ikke medfører, at danske investorers aktier i Selskabet vil kunne falde udenfor aktieavancebeskatningslovens regler. Svaret finder støtte i aktieavancebeskatningsloven § 19, stk. 3's ordlyd, hvorefter udtrukket "hovedsagelig" knytter sig til formuens anbringelse gennem et eller flere datterselskab(er).

Ad 4): Danske investorers aktier i Selskabet er omfattet af aktieavancebeskatningslovens regler, herunder undtagelsesbestemmelsen § 19, stk. 3, uanset at Selskabet i løbet af året hverken direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller 50 pct. af stemmerne i under halvdelen af datterselskaberne, såfremt Selskabet direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller 50 pct. af stemmerne i flertallet af datterselskaberne.

Der henvises til argumentationen ovenfor Ad) 3.

Konsekvensen bør være, at Selskabets ejerskab af flere - men ikke er flertal af - (datter- og datterdatter)selskab(er), der ikke opfylder 50 pct. grænsen i aktieavancebeskatningsloven § 19, stk. 3, 2. pkt., ikke medfører, at danske investorers aktier i Selskabet vil kunne falde udenfor aktieavancebeskatningslovens regler. Svaret finder støtte i aktieavancebeskatningsloven § 19, stk. 3's ordlyd, hvorefter udtrykket "hovedsagelig" knytter sig til formuens anbringelse gennem et eller flere datterselskaber(er).

Ad 5) Danske investorers aktier i Selskabet omfattet af aktieavancebeskatningslovens regler, herunder undtagelsesbestemmelsen i § 19, stk. 3, uanset Selskabet i løbet af året hverken direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller 50 pct. af stemmerne i flertallet i datterselskaberne, men direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller 50 pct. af stemmerne i øvrige datterselskaber?

Der henvises til argumentationen ovenfor Ad) 3 og 4.

Konsekvensen bør være, at selv om eksempelvis 70 pct. af datterselskaberne er ejet med mindre end 50 pct. af aktiekapitalen eller 50 pct. af stemmerne, er danske investorers aktier i Selskabet omfattet af aktieavancebeskatningslovens regler, herunder undtagelsesbestemmelsen i § 19, stk. 3, idet øvrige datterselskaber er ejet med mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller 50 pct. af stemmerne.

SKATs indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1

Forudsætningen for at anerkende udenlandske juridiske personer som selvstændige skattesubjekter er, at disse kan sidestilles med danske selvstændige skattesubjekter.

Det følger af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2, at et udenlandsk selskab m.v. kan sidestilles med et dansk indregistreret selskab, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, såfremt ingen af deltagerne i det udenlandske selskab hæfter personligt for selskabets forpligtelser, og selskabet fordeler overskuddet i forhold til den af deltagerne indskudte kapital i selskabet.

Det er endvidere en betingelse for anvendelsen af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2, at der er tale om et selskab, jf. bestemmelsens ordlyd og ved vurderingen heraf skal i overensstemmelse med praksis belyses andre forhold omkring det udenlandske selskab end dem, der er anført i lovteksten.

Hæftelse og fordeling af overskud

Forespørgeren har oplyst, at selskabsdeltagernes hæftelse ifølge de selskabsretlige regler på Malta, som selskabet er underlagt, er begrænset til deres indskud. Dette lægges til grund ved besvarelsen. Endvidere gælder, at overskuddet betales til aktionærerne pro rata i forhold til deres indbetalinger på aktierne, jf. pkt. 27.1 i vedtægterne og betingelserne i selskabsskattelovens § 2, stk. 1, nr. 2 er således opfyldt.

Vedrørende Selskabet kan yderligere oplyses:

Selskabets startkapital er ifølge pkt. 4.2 125.200 €.

Aktier må alene indehaves af "Qualified persons", jf. pkt. 10, der ifølge definitionen under pkt. 1.1 som hovedregel er juridiske eller fysiske personer med en egenkapital på mere end 1 million US Dollars.

En aktionær kan anmode selskabet om at tilbagekøbe alle eller en del af hans aktier, jf. pkt. 11.

Ifølge pkt. 14 kan enhver aktionær overdrage sine aktier. Overdragelsen kan alene ske til "Qualified holders".

Generalforsamling og bestyrelse

Selskabets ledelse består af generalforsamlingen og bestyrelsen. Der skal afholdes generalforsamling mindst en gang om året. Alle aktionærer med en aktie med stemmeret er stemmeberettigede på generalforsamlingen.

Likvidation

I tilfælde af likvidation, jf. pkt. 30, fordeles det samlede nettoprovenu forholdsmæssigt mellem aktionærerne i forhold til deres aktiebesiddelse.

Afvigelserne fra de danske regler er efter SKATs opfattelse af mindre betydning og efter en samlet konkret vurdering indstilles det, at selskabet kvalificeres som et til et dansk aktie- eller anpartsselskab svarende selskab og således omfattet af selskabsskattelovens § 2, stk. 1, nr. 2.

Det indstilles at svare ja til spørgsmålet.

Ad spørgsmål 2

For at en ejer andel i et selskab skal være omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 1, skal den opfylde følgende.

Der skal være tale om et selskab mv. Dette er opfyldt, da Selskabet er omfattet af selskabsskattelovens § 2, stk. 1, nr. 2, jf. spørgsmål 1.

For ejerandelen indebærer dette, at der skal være tale om en "ejerandel" (til aktier) og ikke en gældspost (ejere må ikke kunne sidestilles med kreditorer i et selskab).

SKAT skal bemærke, at sondringen mellem aktier og almindelig gæld kan være flydende. Der findes f.eks. aktier uden stemmeret, men med ret til udbytte og omvendt. Vedr. gæld findes der f.eks. gæld, hvor der er en ret til en andel i overskuddet.

SKAT finder derfor, at det må bero på en konkret bedømmelse, om der er tale om hhv. aktier eller gæld.

I den konkrete sag er det oplyst, at aktionærer med en aktie med stemmeret vil have stemmeret på generalforsamlingen og at det samlede nettoprovenu i selskabet fordeles forholdsmæssigt ved en likvidation.

SKAT finder efter en konkret vurdering, at der er tale om aktier (ejerandele) omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 1.

Det skal nu afgøres, hvorvidt investorernes aktier er omfattet af aktieavancebeskatningslovens (ABL) § 19. I § 19, stk. 2 og 3, er nævnt en række betingelser, der skal være opfyldt før aktier er omfattet af § 19.

ABL § 19, stk. 2, har følgende ordlyd:

 "Stk. 2. Ved et investeringsselskab forstås:

1) Et investeringsinstitut i henhold til Rådets direktiv 85/611/EØF, jf. bilag 1.

2) Et selskab m.v., hvis virksomhed består i investering i værdipapirer m.v., og hvor andele i selskabet på forlangende af ihændehaverne skal tilbagekøbes for midler af selskabets formue til en kursværdi, der ikke i væsentlig grad er mindre end den indre værdi. Med tilbagekøb sidestilles, at en tredjemand tilkendegiver over for selskabet, at enten den pågældende eller en anden fysisk eller juridisk person på forlangende vil købe enhver andel til en kursværdi, der ikke i væsentliggrad er mindre end den indre værdi. Den indre værdi opgøres uden hensyntagen til goodwill, knowhow og lignende immaterielle aktiver. Kravet om tilbagekøb på forlangende er opfyldt, selv om kravet kun imødekommes inden for en vis frist."

 "Stk. 3. Et investeringsselskab som nævnt i stk. 2 omfatter ikke et selskab m.v., hvis formue gennem datterselskaber hovedsagelig investeres i andre værdier end værdipapirer m.v. Ved et datterselskab forstås et selskab, hvori moderselskabet i løbet af året direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller 50 pct. af stemmerne.

Stk. 2, nr. 1:

Det fremgår af bemærkningerne til ABL § 19, stk. 2, nr. 1 (Lov nr. 407 af 1/6 2005), at de foreninger, der er omfattet af direktivet, er alle karakteriseret ved, at de er undergivet tilsyn i deres hjemland. Hjemlandsmyndigheden vil i tvivlstilfælde vide, om et institut er omfattet af direktivet.

Det fremgår ikke af det oplyste, at en myndighed i Malta finder, at Selskabet er omfattet af Rådets direktiv 85/611/EØF.

SKAT finder på baggrund af det oplyste, at Selskabet ikke er omfattet af ABL § 19, stk. 2, nr. 1.

Stk. 2, nr. 2:

Det fremgår af stk. 2, nr. 2, at en række betingelser skal være opfyldte.

a) Den første betingelse, der skal være opfyldt, er, at virksomheden i Selskabet skal være investering i værdipapirer m.v.

Selskabet ejer aktier i andre selskaber og disse aktier er omfattet af "værdipapirer m.v.".

b) Det skal for aktieejerne være muligt at tilbagesælge aktierne på forlangende.

Det fremgår af vedtægterne for Selskabet (pkt. 11 m.fl.), at investorerne kan forlange deres aktier tilbagekøbt.

c) Tilbagekøbet skal ske for midler af selskabets formue eller ved at en tredjemand overfor Selskabet har tilkendegivet, at enten denne eller en anden vil købe enhver andel.

Det fremgår af vedtægterne for Selskabet (pkt. 11.1), at det er Selskabet, der står for tilbagekøbet.

d) Tilbagekøbet m.v. skal ske til en kursværdi, der ikke i væsentlig grad er mindre end den indre værdi.

Det fremgår af stk. 2, nr. 2, at den indre værdi skal opgøres uden hensyntagen til goodwill, knowhow og lignende immaterielle aktiver.

Det fremgår ikke af det oplyste, at der skulle være nogen goodwill, knowhow og lignende immaterielle aktiver tilknyttet aktiviteterne i Selskabet eller datterselskaber.

Det er oplyst, at Selskabets aktivitet består af ejendomsudvikling m.m. SKAT ligger til grund, at den nævnte aktivitet ikke medfører nogen goodwill, knowhow og lignende immaterielle aktiver.

Det fremgår af det oplyste, at kursen, der kan tilbagekøbes til, tager udgangspunkt i en eventuel børskurs m.m. eller en værdiansættelse på markedsvilkår.

SKAT finder efter en samlet vurdering, at kursen, der kan tilbagekøbes til, ikke afviger i væsentlig grad fra kurs indre værdi.

Det er SKATs vurdering, at aktierne er omfattet af ABL § 19, stk. 2, nr. 2.

Stk. 3:

Det fremgår af stk. 3, at investeringsselskaber ikke omfatter et selskab, hvis formue gennem datterselskaber hovedsageligt investeres i andre værdier end værdipapirer m.v.

Hvad der skal forstås ved "hovedsagelig" er ikke nærmere defineret i lovens forarbejder til ABL § 19.

Det er SKATs vurdering, at ved "hovedsagelig" skal der forstås en grænse på 15 pct. i værdipapirer m.v. og 85 pct. i andre værdier.

I stk. 3 er "datterselskaber" defineret som et selskab, hvori moderselskabet i løbet af året direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller 50 pct. af stemmerne.

Aktier i selskaber, der ikke opfylder eller længere opfylder betingelserne for at være datterselskaber, skal medregnes i 15 pct. grænsen i opgørelsen af beholdningen af værdipapirer m.v.

SKAT forudsætter ved sin besvarelse af spørgsmålet, at der investeres i andre værdier end værdipapirer m.v. og at denne investering mindst er 85 pct. i andre værdier.

SKAT indstiller, at der svares ja til spørgsmål 2, da Selskabet er omfattet af undtagelsen i aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 3, og derfor skal beskattes efter aktieavancebeskatningslovens almindelige regler.

Ad spørgsmål 3

Det fremgår af spørgsmålet, at et selskab i et år ikke opfylder betingelserne i stk. 3 for at være et datterselskab og formuen i dette selskab udgør 20 pct. af selskabets formue.

Som nævnt i spm. 2 vedr. stk. 3, skal aktier i et selskab, der ikke opfylder betingelserne i stk. 3 for at være et datterselskab medregnes ved opgørelsen af beholdningen af værdipapirer m.v. Da aktierne udgør 20 pct. af Selskabets formue ejes der mere end 15 pct. og Selskabet er ikke omfattet af undtagelsen i stk. 3. Dette medfører, at aktiverne i Selskabet er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19.

SKAT indstiller, at der svares nej til spørgsmål 3.

Ad spørgsmål 3a

Det fremgår af spørgsmålet, at et selskab i et år ikke opfylder betingelserne i stk. 3 for at være et datterselskab og formuen i dette selskab udgør 15 pct. af selskabets formue.

SKAT forudsætter ved besvarelsen, at der ikke ejes værdipapirer m.v. i de selskaber, der opfylder betingelsen i stk. 3 for at være et datterselskab.

SKAT finder, at fordi formuen i det nævnte selskab kun er 15 pct. af Selskabets formue, så finder undtagelsen i stk. 3 anvendelse.

SKAT indstiller, at der svares ja til spørgsmålet, hvilket medfører, at der skal beskattes efter aktieavancebeskatningslovens almindelige regler.

Ad spørgsmål 3b

Det fremgår af spørgsmålet, at et selskab i et år ikke opfylder betingelserne i stk. 3 for at være et datterselskab og formuen i dette selskab udgør 10 pct. af selskabets formue.

SKAT forudsætter ved besvarelsen, at der ikke ejes værdipapirer m.v. i de selskaber, der opfylder betingelsen i stk. 3 for at være et datterselskab.

SKAT finder, at fordi formuen i det nævnte selskab kun er 10 pct. af Selskabets formue, så finder undtagelsen i stk. 3 anvendelse.

SKAT indstiller, at der svares ja til spørgsmålet, hvilket medfører, at der skal beskattes efter aktieavancebeskatningslovens almindelige regler.

Ad spørgsmål 3c

Det fremgår af spørgsmålet, at et selskab i et år ikke opfylder betingelserne i stk. 3 for at være et datterselskab og formuen i dette selskab udgør 5 pct. af selskabets formue.

SKAT forudsætter ved besvarelsen, at der ikke ejes værdipapirer m.v. i de selskaber, der opfylder betingelsen i stk. 3 for at være et datterselskab.

SKAT finder, at fordi formuen i det nævnte selskab kun er 5 pct. af Selskabets formue, så finder undtagelsen i stk. 3 anvendelse.

SKAT indstiller, at der svares ja til spørgsmålet, hvilket medfører, at der skal beskattes efter aktieavancebeskatningslovens almindelige regler.

Ad spørgsmål 4

Det fremgår af spørgsmålet, at et år vil under halvdelen af datterselskaberne ikke opfylde betingelserne i stk. 3 for at være et datterselskab og formuen i disse selskaber vil udgøre 20 pct. af selskabets formue.

Da aktierne i de nævnte selskaber udgør 20 pct. af Selskabets formue ejes der mere end 15 pct. og Selskabet er ikke omfattet af undtagelsen i stk. 3. Dette medfører, at Selskabet er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19.

SKAT indstiller, at der svares nej til spørgsmålet.

Ad spørgsmål 4a

Det fremgår af spørgsmålet, at et år vil under halvdelen af datterselskaberne ikke opfylde betingelserne i stk. 3 for at være et datterselskab og formuen i disse selskaber vil udgøre 15 pct. af selskabets formue.

SKAT forudsætter ved besvarelsen, at der ikke ejes værdipapirer m.v. i de selskaber, der opfylder betingelsen i stk. 3 for at være et datterselskab.

SKAT finder, at fordi formuen i de nævnte selskaber kun er 15 pct. af Selskabets formue, så finder undtagelsen i stk. 3 anvendelse.

SKAT indstiller, at der svares ja til spørgsmålet, hvilket medfører, at der skal beskattes efter aktieavancebeskatningslovens almindelige regler.

Ad spørgsmål 4b

Det fremgår af spørgsmålet, at et år vil under halvdelen af datterselskaberne ikke opfylde betingelserne i stk. 3 for at være et datterselskab og formuen i disse selskaber vil udgøre 10 pct. af selskabets formue.

SKAT forudsætter ved besvarelsen, at der ikke ejes værdipapirer m.v. i de selskaber, der opfylder betingelsen i stk. 3 for at være et datterselskab.

SKAT finder, at fordi formuen i de nævnte selskaber kun er 10 pct. af Selskabets formue, så finder undtagelsen i stk. 3 anvendelse.

SKAT indstiller, at der svares ja til spørgsmålet, hvilket medfører, at der skal beskattes efter aktieavancebeskatningslovens almindelige regler.

Ad spørgsmål 4c

Det fremgår af spørgsmålet, at et år vil under halvdelen af datterselskaberne ikke opfylde betingelserne i stk. 3 for at være et datterselskab og formuen i disse selskaber vil udgøre 5 pct. af selskabets formue.

SKAT forudsætter ved besvarelsen, at der ikke ejes værdipapirer m.v. i de selskaber, der opfylder betingelsen i stk. 3 for at være et datterselskab.

SKAT finder, at fordi formuen i de nævnte selskaber kun er 5 pct. af Selskabets formue, så finder undtagelsen i stk. 3 anvendelse.

SKAT indstiller, at der svares ja til spørgsmålet, hvilket medfører, at der skal beskattes efter aktieavancebeskatningslovens almindelige regler.

Ad spørgsmål 5

Det fremgår af spørgsmålet, at et år vil flertallet af datterselskaberne ikke opfylde betingelserne i stk. 3 for at være et datterselskab og formuen i disse selskaber vil udgøre 20 pct. af selskabets formue.

Da aktierne i de nævnte selskaber udgør 20 pct. af Selskabets formue ejes der mere end 15 pct. og Selskabet er ikke omfattet af undtagelsen i stk. 3. Dette medfører, at Selskabet er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19.

SKAT indstiller, at der svares nej til spørgsmålet.

Ad spørgsmål 5a

Det fremgår af spørgsmålet, at et år vil flertallet af datterselskaberne ikke opfylde betingelserne i stk. 3 for at være et datterselskab og formuen i disse selskaber vil udgøre 15 pct. af selskabets formue.

SKAT forudsætter ved besvarelsen, at der ikke ejes værdipapirer m.v. i de selskaber, der opfylder betingelsen i stk. 3 for at være et datterselskab.

SKAT finder, at fordi formuen i de nævnte selskaber kun er 15 pct. af Selskabets formue, så finder undtagelsen i stk. 3 anvendelse.

SKAT indstiller, at der svares ja til spørgsmålet, hvilket medfører, at der skal beskattes efter aktieavancebeskatningslovens almindelige regler.

Ad spørgsmål 5b

Det fremgår af spørgsmålet, at et år vil flertallet af datterselskaberne ikke opfylde betingelserne i stk. 3 for at være et datterselskab og formuen i disse selskaber vil udgøre 10 pct. af selskabets formue.

SKAT forudsætter ved besvarelsen, at der ikke ejes værdipapirer m.v. i de selskaber, der opfylder betingelsen i stk. 3 for at være et datterselskab.

SKAT finder, at fordi formuen i de nævnte selskaber kun er 10 pct. af Selskabets formue, så finder undtagelsen i stk. 3 anvendelse.

SKAT indstiller, at der svares ja til spørgsmålet, hvilket medfører, at der skal beskattes efter aktieavancebeskatningslovens almindelige regler.

Ad spørgsmål 5c

Det fremgår af spørgsmålet, at et år vil flertallet af datterselskaberne ikke opfylde betingelserne i stk. 3 for at være et datterselskab og formuen i disse selskaber vil udgøre 5 pct. af selskabets formue.

SKAT forudsætter ved besvarelsen, at der ikke ejes værdipapirer m.v. i de selskaber, der opfylder betingelsen i stk. 3 for at være et datterselskab.

SKAT finder, at fordi formuen i de nævnte selskaber kun er 5 pct. af Selskabets formue, så finder undtagelsen i stk. 3 anvendelse.

SKAT indstiller, at der svares ja til spørgsmålet, hvilket medfører, at der skal beskattes efter aktieavancebeskatningslovens almindelige regler.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling.