Dato for udgivelse
09 apr 2003 14:53
SKM-nummer
SKM2003.159.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/03-331-00218
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Afgifter
Emneord
Farvning, olieprodukt, dieselolie, petroleum, gasolie
Resumé

Der udsendes nyhedsbreve vedrørende oliefarvning til registrerede virksomheder, der efter ansøgning kan få tilladelse til at farve olieprodukterne. Virksomheder indenfor landbrug og fiskeri, der skal anvende farvede olieprodukter, kan rekvirere et nyhedsbrev hos told- og skatteområderne eller hente nyhedsbrevet fra ToldSkats hjemmeside.

Reference(r)

Bekendtgørelse om farvning af gas- og dieselolier og petroleum (BEK nr. 97 af 12. februar 2003)
Punktafgiftsvejledningen 2002 F.1

Fra den 1. november 2003 skal der anvendes farvede olieprodukter til opvarmning, i motordrevne driftsmidler, der bruges til landbrugsformål mv. og i fiskerfartøjer.

Det er olieselskaberne, der farver olien, inden den udleveres til forbrug. Virksomheder, der er registreret som oplagshaver eller som farvningsvirksomhed efter Mineralolieafgiftsloven, kan efter ansøgning få tilladelse til at farve olieprodukterne.

Told- og Skattestyrelsen sender et nyhedsbrev til de registrerede virksomheder sammen med en blanket til ansøgningen om farvningstilladelse.

Det er de regionale told- og skattemyndigheder, der skal behandle ansøgningerne om farvningstilladelse.

Momsregistrerede virksomheder vil på tredje fløj af momsangivelsen for andet halvår 2003 få oplysninger om ordningen med oliefarvning.

Momsangivelsen, der udsendes i juni 2003, vil også indeholde oplysning om et nyhedsbrev til virksomheder mv., der skal anvende farvede olieprodukter. Dette nyhedsbrev kan hentes fra ToldSkats hjemmeside på www.toldskat.dk eller rekvireres hos told- og skatteområderne.