Dato for udgivelse
20 Mar 2003 09:31
SKM-nummer
SKM2003.133.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/03-301-00978
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Moms, taxi, småforsendelser, reklame, registrering
Resumé

Taxivognmænd skal momsregistreres og opkræve moms af deres lejlighedsvise kørsel med hastende småforsendelser uden ledsager og salg af reklameydelser, hvis denne omsætning samlet overstiger 50.000 kr. årligt.

Reference(r)

Momsloven § 4, stk. 1
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 15
Momsloven § 49, stk. 1
Momsvejledningen 2002 D.2, D.11.15, M.3.1

Foranlediget af, at pressen i januar måned 2003 bragte flere indslag om, at taxivognmænd kører med pakker uden at betale moms, vil Told- og Skattestyrelsen hermed præcisere reglerne for, hvornår en taxivognmand skal momsregistreres.

Taxikørsel med passagerer er fritaget for moms, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 15, mens lejlighedsvis kørsel med hastende småforsendelser uden ledsager og salg af reklameydelser er momspligtig, jf. momslovens § 4, stk. 1.

Ifølge momslovens § 49, stk. 1, skal der ikke ske registrering og betaling af moms, når de samlede momspligtige leverancer ikke overstiger 50.000 kr. årligt. Grænsen var indtil 1. juli 2002 på 20.000 kr., hvor den blev forhøjet til 50.000 kr.

Ved beregning af den samlede årlige momspligtige omsætning, er det ikke blot den enkelte vognmands lejlighedsvise kørsel med hastende småforsendelser uden ledsager, der skal medregnes i beregningen af de 50.000 kr., men også anden momspligtig omsætning, som f.eks. salg af reklameydelser.

Sandsynligheden for at nå registreringsgrænsen på 50.000 kr., er således større for vognmænd, der ud over lejlighedsvis kørsel med hastende småforsendelser uden ledsager også har salg af reklameydelser, ligesom sandsynligheden øges jo flere vogne den enkelte vognmand har.