Som led i at dæmme op for potentielt aggressiv skatteplanlægning ved udnyttelse af forskellene på landenes skattesystemer, har EU vedtaget, at der skal udveksles oplysninger om grænseoverskridende ordninger.

Det betyder:

  • At skatteydere, rådgivere og andre mellemmænd fra 1. juli 2020 skal indberette grænseoverskridende arrangementer, hvis de opfylder særlige betingelser og kendetegn og hvor det første skridt er gennemført 25. juni 2018 eller senere.
  • At Skattestyrelsen skal udveksle disse indberetninger med skattemyndighederne i de øvrige EU-lande.

EU-direktiv 2018/822/EU af 25. maj 2018 (DAC 6) om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse med indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger er en del af dansk ret fra den 1. juli 2020. OECD's Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures (MDR), som blev offentliggjort den 9. marts 2018, udgør et fortolkningsbidrag til dele af DAC 6.