Indhold

Denne afsnit omhandler indberetning af grænseoverskridende ordninger efter SIL § 46a og Rådets direktiv (EU) 2018/822 af 25. maj 2018 ("DAC6").

Afsnittet indeholder:

Se også 

Se også

  • afsnit A.C.3.2.1.4.4 Straffebestemmelser i DAC6 - bekendtgørelsen.
  • afsnit A.C.3.5.3.13 Bødeniveau for overtrædelse af DAC6 - bekendtgørelsen.