Dato for udgivelse
25 Apr 2007 13:58
SKM-nummer
SKM2007.280.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-060965
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, grundværdi, kommunal fordeling
Resumé

Skatterådet har ændret vurderingen pr. 1. oktober 2004 for landbrugsejendommen A med henblik på fordeling af grundværdien på de 2 kommuner, hvor ejendommen er beliggende efter kommunesammenlægningen pr. 1. januar 2007, således at opkrævning af grundskyld kan foretages korrekt.

Skatterådet har samtidig bemyndiget SKAT til at genoptage ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 for ca. 200 ejendomme, hvor samme forhold gør sig gældende.

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3 og stk. 4

Henvisning
Vurderingsvejledningen 2007-2 E.1.2.

Sagens faktiske forhold

Med nedlæggelsen af X kommune ligger landbrugsejendommen A nu i både Y og Z kommuner, idet et areal på i alt 38,5514 ha, ligger i Z kommune, mens resten af ejendommen ligger i Y kommune.

SKAT har vurderet hele ejendommen under den nye Y kommune.

Ejendommen skal i 2007 betale grundskyld af arealet på 38,5514 ha til Z kommune, mens resten af ejendommen skal betale grundskyld til Y kommune

Da grundskylden i 2007 betales på baggrund af grundværdien ved årsreguleringen i 2005, er der behov for at foretage en fordeling af grundværdien ved vurderingen pr. 1. oktober 2004, da den danner grundlag for årsreguleringen pr. 1. oktober 2005.

SKATs indstilling og begrundelse

SKAT indstiller, at der foretages en fordeling af grundværdien pr. 1. oktober 2004 for ejendommen A på den del af ejendommen, som ligger i Z kommune, og den del som ligger i Y kommune:

Den samlede ejendomsværdi og grundværdi ændres ikke.

Ændringerne har skattemæssig virkning fra 2007.

Skatterådets afgørelse

Skatterådet tiltrådte SKATS indstilling og begrundelse.

Anmodning om bemyndigelse i henhold til Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 4.

Samtidig blev Skatterådet anmodet om en bemyndigelse til at genoptage ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 for ca. 200 ejendomme med henblik på at fordele grundværdierne på de kommuner, hvor ejendommene efter kommunalreformen pr. 1. januar 2007 nu ligger i flere kommuner.

Som følge af de nye kommunegrænser efter kommunalreformen er ca. 200 ejendomme blevet delt, således at de enkelte ejendomme nu ligger i 2 eller flere kommuner.

Fordelingen på kommuner skal foretages for at give kommunerne grundlag for at opkræve korrekt grundskyld i 2007. Grundskyld skal betales på baggrund af grundværdien ved årsreguleringen i 2005.

2005-ansættelserne er årsreguleringer, så det er den foregående 2004-vurdering, der skal genoptages.

Efter 1. juli 2006 har SKAT ikke længere hjemmel til af egen drift at genoptage 2004-vurderingen.

I forbindelse med genoptagelsen vil der alene blive foretaget en fordeling af grundværdien ved vurderingen pr. 1. oktober 2004. Ingen af de allerede foretagne ansættelser ved 2004-vurderingen vil blive efterprøvet.

På grundlag af den samlede grundværdi og fordelingen af grundværdien kan de pågældende kommuner fremover opkræve grundskyld af den del af ejendommen som ligger i den respektive kommune.

Ændringen har skattemæssig virkning fra 2007.

Følgende kommuner er omfattet at kommunesammenlægningen, hvor ejendomme kan være blevet delt:

 Gamle kommuner  Nye kommuner
 233 Slangerup  219 Hillerød
 509 Christiansfeld  250 Frederikssund
 525 Nørre Rangstrup  510 Haderslev
 567 Helle  530 Billund
 601 Brædstrup  550 Tønder
 605 Egtved  561 Esbjerg
 611 Give  573 Varde
 627 Tørring Uldum  615 Horsens
 717 Langå  621 Kolding
 719 Mariager  630 Vejle
 747 Sønderhald  707 Norddjurs
 793 Ålestrup  710 Faurskov
 833 Nørager  730 Randers
   746 Skanderborg
   766 Hedensted
   791 Viborg
   820 Vesthimmerland
   840 Rebild
   846 Mariager fjord
              

SKATs indstilling til bemyndigelse

Skatterådet bemyndiger SKAT til at genoptage ejendomsvurderingen 2004 for ca. 200 ejendomme med henblik på at fordele grundværdien på de kommuner, hvor ejendommene nu er delt mellem 2 eller flere kommuner efter kommunesammenlægningerne pr. 1. januar 2007. Fordelingen skal ske på grundlag af ansættelsen pr. 1. oktober 2004, som efterfølgende automatisk reguleres i 2005.

Grundskyld i 2007 skal opkræves af årsreguleringen i 2005.

Ændringen har skattemæssig virkning fra 2007.

Skatterådets afgørelse:

Skatterådet tiltrådte SKATS indstilling til bemyndigelse.