Dato for udgivelse
26 Feb 2003 15:20
SKM-nummer
SKM2003.97.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/02-403-00131
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Dødsbo, mellemperiode, virksomhedsordning, Ligningsvejledning
Resumé

I Ligningsvejledningen 2002 vedrørende beskatning ved dødsfald er der desværre en fejl i afsnit B.B.2.3.3.2 i eksemplet vedrørende virksomhedsskat.

Reference(r)

Dødsboskatteloven § 10, stk. 1
Dødsboskatteloven § 15, stk. 3
Ligningsvejledningen 2002 B.B.2.3.3.2

I Ligningsvejledningen 2002 vedrørende beskatning ved dødsfald er der desværre en fejl i eksemplet vedrørende virksomhedsskat i afsnit B.B.2.3.3.2 (Rettelser/tilføjelser markeret med fed skrift).

Den rigtige tekst er som følger:

Eksempel vedrørende virksomhedsskat:

Indestående på konto for opsparet overskud

210.000 kr.

+ den betalte virksomhedsskat, 30 pct.

90.000 kr.

 

300.000 kr.

- grænse for medregning ( i 2002)

125.100 kr.

Medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i mellemperioden,

jf. DBSL § 10, stk. 1

174.900 kr.

Ved opgørelsen af de foreløbige indkomstskatter skal der i eksemplet kun indgå 30 % af 174.900 kr. svarende til 52.470 kr. Der sker således ikke modregning i mellemperiodeskatten af den til grundbeløbet (125.100 kr. i 2002) svarende virksomhedsskat.

Følgende tekst udgår: "Virksomhedsskatten på 90.000 kr. indgår ved opgørelsen af de foreløbige indkomstskattebeløb."