Dato for udgivelse
25 Feb 2003 11:22
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14. februar 2003
SKM-nummer
SKM2003.91.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
1. afdeling, 171/2002
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Ejendom, parcelhusregel, enfamilieshus, institution, udlejning
Resumé

En fast ejendom kunne ikke anses som en- eller tofamilieshus i ejendomsavancebeskatningslovens forstand, idet ejendommen på salgstidspunktet var udlejet til en selvejende institution, som anvendte hele ejendommen erhvervsmæssigt til opholdssted for børn og unge i henhold til bistandslovens § 66. Avancen ved salg af ejendommen var derfor ikke skattefri i medfør af ejendomsavancebeskatningslovens § 8.

Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 8
Ejendomsavancebeskatningsloven § 9
Ligningsvejledningen 2002 E.J.1.1, E.J.1.4 og E.J.2.3.3.3.

Parter

A
(advokat Lars Henriksen)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke)

Afsagt af højesteretsdommerne

Hermann, Wendler Pedersen, Torben Melchior, Børge Dahl og Niels Grubbe.

I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 2. afdeling den 20. februar 2002.

Appellanten, A, har gentaget sin principale påstand om, at hans kapitalindkomst for 1995 nedsættes med 142.052 kr.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Højesterets bemærkninger

Af de grunde, der er anført af landsretten, stadfæster Højesteret dommen.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

Appellanten, A, skal i sagsomkostninger for Højesteret betale 25.000 kr. til indstævnte, Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse.