Dato for udgivelse
02 mar 2007 12:55
SKM-nummer
SKM2007.158.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
06-155548
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Personlig indkomst
Emneord
FN, pensionsordning, afkast, værditilvækst
Resumé
Told- og skatteforvaltningerne kan fra 29/12 2006 ikke længere beskatte værditilvæksten på en FN pensionsordning tilhørende ansatte i UNICEF i medfør af pensionsbeskatningslovens § 53 A. Told- og skatteforvaltningerne kan derimod fortsat godt beskatte værditilvæksten på en FN pensionsordning, der ejes af tidligere ansatte i UNICEF
Reference(r)

Pensionsbeskatningsloven § 53 A

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-1 A.C.3.3.

SKAT skrev således i SKM2006.743.SKAT:

"Medlemmer af United Nations Joint Staff Pension Fund (UNJSPF), der gennem ansættelse på et FN-kontor er indtrådt i ordningen den 18. februar 1992 eller senere har hidtil skullet beskattes af ordningens afkast (værditilvæksten) i medfør af pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 3. Tilsvarende gælder medlemmer, der er indtrådt før den pågældende dato, og som indenfor de fastsatte tidsmæssige grænser har valgt beskatning i medfør af pensionsbeskatningslovens § 53 A, jf. lov nr.1388 af 20/12 2004, § 5, nr. 2.

Beskatningen af afkastet er sket uanset om medlemmet var i aktiv tjeneste eller var fratrådt med eller uden pension fra pensionsfonden.

Værtskabsaftalerne mellem den danske regering og FN kontorerne i København er nu ændret vedr. beskatning af værditilvæksten på FN pensionsordningen. Det indebærer, at Danmark ikke længere kan beskatte værditilvæksten hos personer, der er i aktiv tjeneste. Ændringen berører imidlertid ikke tidligere ansatte på et FN kontor, der er fratrådt med eller uden pension.

Ændringen har virkning fra nedenstående tidspunkter afhængigt af hvilken værtskabsaftale, der finder anvendelse for det FN kontor, som medlemmet af UNJSPF er ansat på.

Er FN-kontoret omfattet af 

  • værtskabsaftalen med WFP (World Food Programme), gælder ændringen fra den 20/10 2006
  • værtskabsaftalen med WHO (World Health Organization), gælder ændringen fra den 25/9 2006
  • værtskabsaftalen med UNFPA (United Nations Population Fund), gælder ændringen fra den 23/10 2006

Told og skatteforvaltningerne kan fra de anførte datoer ikke længere beskatte værditilvæksten hos medlemmer af FN pensionsordning, der er ansat på et FN kontor.

Told og skatteforvaltningerne kan derimod godt beskatte værditilvæksten hos medlemmer af FN pensionsordning, der tidligere har været ansat på et FN kontor, jf. SKM2005.51.TSS."

Hertil kan føjes:

Er FN-kontoret omfattet af værtsaftalen med UNICEF (United Nations Children's Fund), gælder ændringen fra den 29/12 2006.