Inddrivelsesmyndigheden kan kun undtagelsesvist medvirke til, at et udlagt aktiv sælges i fri handel.

Hvis inddrivelsesmyndigheden giver samtykke til et frivilligt salg, er det ensbetydende med, at man frafalder udlægget i aktivet. Inddrivelsesmyndigheden skal derfor sikre, at provenuet fra salget tilgår rette vedkommende, eventuelt ved at få transport i beløbet.

Inddrivelsesmyndigheden skal i den forbindelse vejlede skyldneren om, at samtlige øvrige rettighedshavere skal samtykke i, at der sker et frivilligt salg.