Inddrivelsesmyndigheden og skyldneren har mulighed for over for den pågældende fogedret, at begære auktionen afholdt på et andet auktionssted end det normale, fx på kunstauktion, tæppeauktion, bilauktion, maskinauktion, såfremt det skønnes at give en mere tilfredsstillende auktionspris.