Dato for udgivelse
23 Jan 2007 10:30
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 Jan 2007 09:51
SKM-nummer
SKM2007.56.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
1. afdeling, 333/2005
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Ophør af virksomhed + Fradrag og afskrivninger
Emneord
Ideel, ophør, driftsmiddel, kutter
Resumé

Et selskab, der drev virksomhed ved fiskeri fra en kutter, overdrog en fjerdedel af kutteren til hovedaktionærens søn. Fra overdragelsestidspunktet blev fiskerivirksomheden drevet i partrederi med selskabet og hovedaktionærens søn som partredere. Kutteren blev holdt uden for partrederiet. Sagen vedrørte, om selskabets salgssum skulle fragå afskrivningssaldoen efter afskrivningslovens § 5, stk. 2, eller om der skulle ske ophørsbeskatning efter afskrivningslovens § 9. Højesteret fandt, at salget af den ideelle andel af kutteren under disse omstændigheder måtte anses for salg af en ideel andel af selskabets virksomhed. Højesteret fandt videre, at skattemyndighederne i overensstemmelse med mangeårig praksis havde hjemmel til at henføre forholdet under afskrivningslovens § 9 om virksomhedssalg m.v.

Reference(r)

Afskrivningsloven § 5 stk. 2
Afskrivningsloven § 9 stk. 1

Henvisning

Ligningsvejledningen 2007-1 E.C.2.4.1

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-1 E.C.2.4.9.1

Parter

Fiskeriaktieselskabet H1 A/S
(advokat Christian Bachmann)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke)

Afsagt af højesteretsdommerne

Per Walsøe, Asbjørn Jensen, Børge Dahl, Poul Dahl Jensen og Vibeke Rønne.

I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 2. afdeling den 20. juni 2005.

Påstande

Appellanten, Fiskeriaktieselskabet H1 A/S, har gentaget sin påstand.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Højesterets begrundelse og resultat

Af de grunde, som landsretten har anført, tiltræder Højesteret, at salget af den ideelle andel af kutteren er anset for salg af en ideel andel af selskabets virksomhed. Højesteret tiltræder endvidere, at skattemyndighederne i overensstemmelse med mangeårig praksis havde hjemmel til at henføre forholdet under bestemmelsen i afskrivningslovens § 9 om virksomhedssalg mv. Højesteret stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal Fiskeriaktieselskabet H1 A/S betale 50.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse. Sagsomkostningsbeløbet for Højesteret forrentes efter rentelovens § 8 a.