Fogedens udlæg kan - bortset fra ovennævnte grunde, der typisk handler om forældelse af udlæg i et givent aktiv - også bortfalde af andre grunde.