Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske Vejledning. Se afsnit G.A.3.2.1.7