Dato for udgivelse
23 Sep 2002 09:57
SKM-nummer
SKM2002.460.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/02-4369-00019
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
PAL, 7-månedersrenten
Resumé

Den gennemsnitlige effektive obligationsrente for indkomståret 2003 (7-månedersrenten) efter pensionsafkastbeskatningsloven er opgjort til 6,12 pct.

Reference(r)

Pensionsafkastbeskatningsloven § 20, stk. 2
Vejledning i beskatning af pensionsafkast for 2001 I.1

Ifølge lovbekendtgørelse nr. 666 af 31. juli 2002 om beskatning af visse pensionskapitaler mv. og senere ændringer (pensionsafkastbeskatningsloven) udgør:

Den gennemsnitlige effektive obligationsrente fra Københavns Fondsbørs, gældende for indkomståret 2003 (7-månedersrenten), jf. lovens § 20, stk. 2:

6,12 pct.