Dato for udgivelse
22 Dec 2006 12:04
SKM-nummer
SKM2006.801.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
06-145856
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Landbrug, tyre på tyrestationer, fremstillingspriser, normaludgift, kostdag, egne produkter
Resumé

SKAT har fastsat vejledende satser for beregnet handelsværdi for tyre på tyrestationer og fremstillingspriser for 2006. Normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 2007. Satserne blev forelagt for Skatterådet på mødet den 19. december 2006.

Reference(r)
Husdyrbesætningsloven § 2, stk. 1
Varelagerloven
Statsskatteloven § 4
Statsskatteloven § 6
Henvisning

Ligningsvejledningen 2006-4 E.E.1.1

Henvisning

Ligningsvejledningen 2006-4 E.E.3.4

Henvisning

Ligningsvejledningen 2006-4 E.E.3.5

Henvisning

Ligningsvejledningen 2006-4 E.E.4.10.

SKAT har til brug ved skatteansættelsen for landbrugere m.v. for indkomståret 2006, fastsat nedenstående vejledende satser.

a. Beregnet handelsværdi af tyre på tyrestationer (ekskl. moms).

Husdyrbesætningslovens § 2, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 919 af 2. december 1993.

For landbrugere er fastsat følgende vejledende beregnede handelsværdier pr. 31. december 2006:

RDM/SDM/DRK

JERSEY

Værdi 0-1 år

16.800 kr.

10.200 kr.

Værdi 1-2 år

35.300 kr.

20.100 kr.

Værdi 2-3 år

46.800 kr.

29.100 kr.

Værdi 3-4 år

58.000 kr.

38.000 kr.

Værdi 4-5 år

69.200 kr.

47.000 kr.

over 5 år

80.500 kr.

56.100 kr.

S-INDEKS

103-106

80.500 kr.

48.100 kr.

107-113

161.300 kr.

96.700 kr.

over 114

241.900 kr.

145.200 kr.

b. Vejledende fremstillingspriser (ekskl. moms)

Varelagerloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 918 af 2. december 1993 som senest ændret ved lov nr. 428 af 6. juni 2005.

For erhvervsdrivende, der driver hjortefarme eller er pelsdyravlere, er fastsat følgende vejledende fremstillingspriser:

Krondyr:

1000 kr.

Kronkalve:

580 kr.

Dådyr:

530 kr.

Dådyrkalve:

320 kr.

Mink, herunder avlsdyr,
dyr til pelsning samt skind:


119 kr.

Chinchilla:

92 kr.

Blå- og sølvræve, herunder
avlsdyr, dyr til pelsning samt skind:


270 kr.

Unger under 3 mdr.:

0 kr.

Erhvervsdrivende, der driver hjortefarme eller er pelsdyravlere, med kalenderårsregnskab skal benytte de fremstillingspriser, der er fastsat ved kalenderårets udgang. Anvendes et andet indkomstår end kalenderåret (forskudt indkomstår), skal de fremstillingspriser, der sidst er offentliggjort forud for regnskabsafslutningen benyttes.

SKAT har til brug for indkomståret 2007 fastsat nedenstående vejledende satser:

a. Normaludgift pr. kostdag

Statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, jf. lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomstskat til staten som senest ændret ved lov nr. 410 af 2.juni 2003.

Landbrugere, gartnere, frugtavlere m.fl., der i årets løb har ydet kost til medhjælpere, kan i stedet for den faktiske andel af husholdningsudgifterne fratrække 49 kr. pr. kostdag for hver medhjælper. Det er en betingelse, at antallet af kostdage ikke overstiger det normale antal kostdage for to helårsarbejdere.

b. Værdi af forbrug af egne produkter for landbrugere

Statsskattelovens § 4, jf. lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomstskat til staten som senest ændret ved lov nr. 410 af 2.juni 2003.

De vejledende mindstesatser er fastsat således:

ekskl. moms 

 Okse- og kalvekød/pr. kg.:

   10,70 kr.

 Svinekød/pr. kg.:

   6,30 kr.

 Heste pr. kg.:

   6,00 kr.

 Får og lam/pr. kg.:

 12,60 kr.

 Fjerkræ og æg/pr. person:

145,00 kr.

 Mælk/pr. person:

130,00 kr.

Satserne for fjerkræ og mælk gælder pr. person pr. år, også for børn, som ikke ved indkomstårets begyndelse er fyldt 14 år.