Dato for udgivelse
20 Dec 2006 11:16
SKM-nummer
SKM2006.756.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
06-163288
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Inddrivelse
Emneord
Inddrivelse, restanceinddrivelse, restance, beløbsgrænse, afdragsordning, lønindeholdelse, nettoindkomst, transportudgift, rådighedsbeløb, betalingsevne
Resumé

I overensstemmelse med bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige offentliggøres hermed beløbssatser for beregning af betalingsevne for 2007.

Reference(r)

Bekendtgørelse nr. 995 af 19. oktober 2005 om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Henvisning
Inddrivelsesvejledningen 2006-4 afsnit I 

Under henvisning til § 41 i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige meddeles følgende beløbssatser, der pr. 1. januar hvert år reguleres med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

De i § 5, stk. 1, fastsatte beløbsgrænser for nettoindkomster:

Ikke forsørgerpligt over for børn

   

Forsørgerpligt over for børn

Procent

 Nettoindkomstinterval per år

Procent

5 %

  89.310

111.369

0 %

6 %

111.370

117.679

4 %

7 %

117.680

123.979

4 %

8 %

123.980

130.289

4 %

9 %

130.290

136.589

4 %

10 %

136.590

142.889

5 %

11 %

142.890

149.199

6 %

12 %

149.200

155.499

7 %

13 %

155.500

161.809

8 %

14 %

161.810

168.099

9 %

15 %

168.100

174.409

10 %

16 %

174.410

180.719

11 %

17 %

180.720

187.019

12 %

18 %

187.020

193.329

13 %

19 %

193.330

199.619

14 %

20 %

199.620

205.929

15 %

21 %

205.930

212.229

16 %

22 %

212.230 

218.539

17 %

23 %

218.540

224.849

18 %

24 %

224.850

231.139

19 %

25 %

231.140

237.449

20 %

26 %

237.450

243.749

21 %

27 %

243.750

250.059

22 %

28 %

250.060

256.359

23 %

29 %

256.360

262.659

24 %

30 %

262.660

268.969

25 %

30 %

268.970

275.269

26 %

30 %

275.270

281.579

28 %

30 %

281.580

287.879

29 %

30 %

287.880

+

30 %

Det i § 13, stk. 4, nr. 3, fastsatte beløb udgør 590 kr.

De i § 15, stk. 3, nr. 3, fastsatte rådighedsbeløb udgør 1.320 kr. om måneden for børn indtil det fyldte 2. år, 1.690 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 2. år og indtil det fyldte 7. år og 2.430 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 18. år.

Det i § 20 fastsatte rådighedsbeløb udgør 4.840 kr. om måneden. Har skyldneren en ægtefælle eller samlever, forhøjes rådighedsbeløbet med 3.370 kr.

Den i § 29, stk. 2, fastsatte nedre grænse i nettoindkomsten udgør 89.310 kr. Når nettoindkomsten kommer under dette beløb, fastsættes afdragsordninger vedrørende bøder enten under hensyntagen til gældens størrelse eller på baggrund af en konkret betalingsevnevurdering efter reglerne i kapitel 6 i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige.