Dato for udgivelse
27 Nov 2006 10:30
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Nov 2006 09:44
SKM-nummer
SKM2006.711.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
3/2006
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Afgifter
Emneord
Demobiler, udlejningsbiler, leasing, tilbagekøb, overvæltning
Resumé

Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle for Højesteret i sag om tilbagebetaling af for meget erlagt registreringsafgift af en bilforhandlers demobiler og kundebiler (tidligere dom i Skatteministeriets favør i SKM 2005.467 VLR).

Sagen vil blive kommenteret i en senere SKM-meddelelse fra SKAT.

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven § 15, stk. 1
TSS cirkulære nr. 2003-11 af 9.6.2003
TSS cirkulære nr. 2003-37 af 3.12.2003

Henvisning

Punktafgiftsvejledning 2006-4 E.1.5

 

Henvisning

Punktafgiftsvejledning 2006-4 E.1.5.1

Parter

H1 Biler A/S
(advokat Jan Bech)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat David Auken)

Afsagt af højesteretsdommerne

Børge Dahl, Poul Søgaard og Marianne Højgaard Pedersen

I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 12. afdeling den 11. november 2005.

Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Påstande

Appellanten, H1 Biler A/S, har gentaget sin påstand.

Indstævnte, Skatteministeriet, har taget bekræftende til genmæle.

Højesterets begrundelse og resultat

Idet Skatteministeriet har taget bekræftende til genmæle over for H1 Biler A/S' påstand, afsiges der dom i overensstemmelse hermed.

Da ministeriet for Højesteret har taget bekræftende til genmæle under den skriftlige domsforhandling efter H1 Biler A/S' første skriftlige procedureindlæg, fastsættes sagsomkostningerne fuldt ud efter de almindelige takster for proceduresalær med tillæg af de betalte retsafgifter på 12.760 kr. til i alt 70.000 kr. for begge instanser

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Skatteministeriet skal inden 14 dage til H1 Biler A/S betale 262.346 kr. med procesrente fra den 24. juli 2003.

Inden samme frist skal Skatteministeriet i sagsomkostninger for landsret og Højesteret betale 70.000 kr. til H1 Biler A/S. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.