Dato for udgivelse
31. oktober 2006
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 okt 2006 12:16
SKM-nummer
SKM2006.643.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-131769
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning
Emneord
Ejendom
Resumé
Andelsboligforeningen kan ved salg af andelsbolig til andelshavere og ikke-andelshavere fastsætte kvadratmeterprisen til det samme beløb.
Reference(r)

Skatterådet har bekræftet, at kvadratmeterprisen ved salg af andelsbolig til andelshavere og ikke-andelshavere kan fastsættes til det samme beløb.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Andelsboligforeningen A, beliggende B, blev stiftet i 2000.

Ejendommen består af 100 lejligheder og et fællesareal. 80 lejligheder er udlejet til andelshavere, og de øvrige 20 lejligheder er udlejet til ikke-andelshavere.

Andelshaverne i Andelsboligforeningen A påtænker i løbet af 2006 at udmatrikulere ejendomme i 101 matrikler. De enkelte lejligheder kommer herved til at udgøre en matrikel, og endvidere skal fællesarealet udstykkes til et matrikelnummer.

Efter udstykningen er det tanken, at de enkelte rækkehuse skal sælges enkeltvis til henholdsvis andelshavere og uafhængige købere, således at andelshaverne har forkøbsret til det rækkehus, som de bebor i dag.

Efter salg af alle rækkehuse vil andelsboligforeningen blive likvideret.

Der er endnu ikke fastsat en offentlig ejendomsvurdering for de enkelte andelsboliger.

I mangel af en objektiv fastsættelse af m2-prisen på de enkelte boliger et det tanken, at andelsboligforeningen først afhænder udlejede rækkehuse og rækkehuse, hvor andelshaveren ikke udnytter sin forkøbsret til eksterne købere. Den pris, der opnås ved dette salg, er den objektive markedspris.

I umiddelbar forlængelse af det eksterne salg vil der blive solgt rækkehuse til andelshaverne. Ved dette salg vil man anvende den samme m2-pris, som er opnået ved det eksterne salg.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Repræsentanten er af den opfattelse, at overdragelse af lejligheder skal ske til handelsværdien. Der er opnået enighed mellem andelshaverne om, at der skal fastsættes en identisk m2-pris for alle 100 lejligheder i bebyggelsen.

Repræsentanten er endvidere af den opfattelse, at m2-prisen ved det eksterne salg er udtryk for handelsværdien, som kan anvendes ved salg til andelshaverne.

SKATs indstilling og begrundelse

Det er SKATs opfattelse, at overdragelsen til andelshaveren skal ske til handelsværdi. I tilfælde, hvor der foreligger ejendomsvurdering, kan den seneste offentlige ejendomsvurdering anvendes i det omfang, vurderingen er retvisende som udtryk for ejendommens handelsværdi.

Repræsentanten har imidlertid nævnt, at der endnu ikke er fastsat en offentlig ejendomsvurdering for de enkelte andelsboliger.

I fortsættelse heraf blev det oplyst, at det er hensigten at fastsætte prisen ved, at andelsboligforeningen først afhænder udlejede rækkehuse og rækkehuse, hvor andelshaveren ikke udnytter sin forkøbsret til eksterne købere. Den pris, der opnås ved dette salg, vil blive betragtet som den objektive markedspris.

SKAT er enig i repræsentantens opfattelse af, at prisfastsættelsen af andelsbolig ved salg til en uafhængige køber, som ikke er andelshavere, kan betragtes som et resultat af forhandlinger, hvis formål er at finde frem til markedsprisen.

SKAT er ligeledes enig i, at denne pris efterfølgende kan anvendes ved salg til andelshavere, idet der lægges til grund, at alle boliger ejet af Andelsboligforeningen A er af samme type, bygget simultant af den samme entreprenør.

SKAT indstiller således, at spørgsmålet besvares bekræftende.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling.