Dato for udgivelse
02 Aug 2002 11:42
SKM-nummer
SKM2002.405.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/00-300-00168
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Afgifter
Emneord
Kantine, borde, stole, lokaler
Resumé

Told- og Skattestyrelsen skal på given foranledning præcisere TSS cirkulære nr. 2001-7 af 7. marts 2001, punkt 7. En virksomhed, der ud over kantinedriften har ikke-momspligtige aktiviteter eller blandede momsfrie og momspligtige aktiviteter, har delvis fradragsret for udgifter til spisefaciliteter, jf. momslovens §§ 38 og 39.

Reference(r)

Momslovens § 38, stk. 1 og stk. 2 og § 39
Momsvejledning 2001 J.2.1.1, J.2.1.2

Told- og Skattestyrelsen skal på given foranledning præcisere TSS-cirkulære nr. 2001-7 af 7. marts 2001, punkt 7. En virksomhed, der ud over kantinedriften har ikke-momspligtige aktiviteter eller blandede momsfrie og momspligtige aktiviteter, har delvis fradragsret for udgifter til spisefaciliteter, jf. momslovens §§ 38 og 39.

Styrelsen henser i denne forbindelse til, at det i henhold til bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning nr. 96 af 13. februar 2001 § 43 er pålagt virksomheder, at der på arbejdsstedet skal stilles spiseplads til rådighed. Spisepladsen skal ifølge bekendtgørelsens § 48 og 49 bestå af et egnet lokale, som skal indrettes med borde og stole. Udgifter til egnet lokale, borde og stole er således udgifter, som både knytter sig til virksomhedens sædvanlige leverancer og til kantinens leverancer.