Dato for udgivelse
07 Nov 2006 12:31
SKM-nummer
SKM2006.660.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
06-088445
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
OECD, Europarådet, bistandskonvention, Italien, tiltrædelse
Resumé

Italien har med virkning fra 1. maj 2006 tiltrådt OECD og Europarådets bistandskonvention. Italien har i forbindelse med ratifikationen af konventionen taget en række reservationer.

Reference(r)

Lov nr. 132 af 26. februar 1992 om gensidig administrativ bistand i sager om direkte og indirekte skatter mellem stater, der er medlem af Europarådet eller OECD

Europarådet har ved meddelelse af 22. februar 2006 oplyst, at Italien med virkning fra 1. maj 2006 har tiltrådt OECD og Europarådets bistandskonvention.

Italien har i forbindelse med ratifikationen taget en række reservationer. Disse drejer sig om bistand med hensyn til tvungne bidrag til sociale sikringsordninger, særlige skatter på varer og tjenesteydelser, skatter på ejerskab af motorkøretøjer, andre skatter, som nævnt i art. 2, stk. litra b, ii, iii, D.,E. F. og G. samt iv. -  i konventionen.

Ydermere har Italien taget reservationer med hensyn til bistand til inddrivelse af skatter, jf.  art. 30, stk. 1.b.;  samt bistand i forbindelse med skattekrav, der eksisterede på ratifikationstidspunktet, jf. art. 30, stk.1. c, bistand til forkyndelse af visse dokumenter, jf. art. 30, stk. 1. d og forkyndelse af dokumenter gennem postvæsenet, jf. art.30. stk 1., e..

Det fremgår endvidere af meddelelsen, hvilke skatter der skal være omfattede af konventionen. Det drejer sig væsentligst om personlig indkomstskat, selskabsskat, forbrugsskatter og ejendomsskatter.

Den kompetente myndighed er The Ministry of Economy and Finance - Tax Policy Department.