Dato for udgivelse
05 Oct 2006 13:43
SKM-nummer
SKM2006.603.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
06-114536
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Afskrivning, anskaffelsessum, tonnage, motorkraft
Resumé
SKAT udtaler, at udgifter til tonnage og motorkraft skal anses for en del af den afskrivningsberettigede anskaffelsessum for et fiskerifartøj.
Reference(r)

Afskrivningsloven § 5

Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-3 E.C.2.4.1

SKAT, Hovedcentret, er blevet spurgt, hvorledes tonnage og motorkraft efter Hovedcentrets opfattelse skattemæssigt skal behandles.

Spørgsmålet vedrører bekendtgørelse nr. 124 af 27. februar 2004 om fartøjer, der anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri i saltvand. Et fartøj må ikke uden Fiskeridirektoratets tilladelse bruges til erhvervsmæssigt fiskeri i saltvand, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 1.  Efter bekendtgørelsens § 7, stk. 1, kan Fiskeridirektoratet give en sådan tilladelse, hvis et eller flere andre fiskerifartøjer udgår af Søfartsstyrelsens Skibsregister eller Fiskeridirektoratets Fartøjsregister. Det er en forudsætning, at tonnagen og motorkraften (den disponible kapacitet) i det fartøj, der skal anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri, ikke overstiger tonnagen og motorkraften i det eller de fartøjer, der skal slettes i de nævnte registre, og at fartøjsejeren kan anvende denne disponible kapacitet. Et fartøjs disponible kapacitet kan særskilt sælges helt eller delvis, jf. bekendtgørelsens § 11, stk. 1.

Efter SKATs opfattelse skal køb af tonnage og motorkraft skattemæssigt behandles som en del af anskaffelsessummen for et fiskerifartøj, idet der er tale om udgifter, som det er nødvendigt at afholde for at bringe fartøjet i stand til at kunne anvendes erhvervsmæssigt til fiskeri i saltvand. Udgifterne til køb af tonnage og motorkraft skal således indgå på driftsmiddelsaldoen efter reglerne i afskrivningslovens § 5.