Skilsmissesæreje indebærer, at særejet udelukkende betragtes som særeje, så længe ægteskabet består og i forbindelse med opløsning af ægteskabet ved separation eller skilsmisse.

Ved separation eller skilsmisse vil særejet derfor alene tilhøre den ene part i ægteskabet.

Ved dødsfald ophører skilsmissesærejet, og den længstlevende kan derfor hensidde i uskiftet bo med den afdødes tidligere skilsmissesæreje.

Indtægter af skilsmissesæreje er særeje.