Dato f.off.OverskriftEmneType
30-05-12Husk at verificere momsnummer ved salg til andre EU-landeHandel med udlandet og betalingspligtige personerNyhedsbrev til virksomheder
30-05-12Opdatering vedrørende Manifest Testmiljø (TFE) - præcisering af nyhedsmail af d. 25. maj 2012IT-løsninger for toldNyhedsbrev til virksomheder
29-05-12Rettelse til toldtariffen - nye opdelingerTariferingNyhedsbrev til virksomheder
25-05-12Rettelse til toldtariffen - udligningstoldTariferingNyhedsbrev til virksomheder
25-05-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtoldTariferingNyhedsbrev til virksomheder
24-05-12SKAT følger op på de mange fejl i importfortoldningerneIndsatsværktøjer - Told, efterkontrol + Indsatsplanlægning, opfølgning og resultatmåling + Told - efterkontrol + Tarifering + Oprindelse + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
14-05-12Ændring af registreringsafgiftslovenMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
14-05-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtoldTariferingNyhedsbrev til virksomheder
14-05-12Rettelse til toldtariffen - nye opdelingerTariferingNyhedsbrev til virksomheder
14-05-12TariferingsforordningerTold - efterkontrol + Tarifering + Privates ind- og udførsel samt rejsereglerNyhedsbrev til virksomheder
11-05-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtoldTariferingNyhedsbrev til virksomheder
08-05-12Tonnageskat - fordelingen af rederiernes ejede bruttotonnageTonnageskatNyhedsbrev til virksomheder
08-05-12Tonnageskat - fordelingen af operatørselskabernes opererede bruttotonnageTonnageskatNyhedsbrev til virksomheder
06-05-12Fortoldning af varer alene til fri omsætning (procedurekode 4200/EU-fortoldning)IT-løsninger for told + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder