Bilag 1

 

Straffebestemmelser i lov om gevinstgivende spilleautomater
(Lovbekendtgørelse nr. 631 af 25. juli 2002)

(omhandler alene de overtrædelser, som Spillemyndigheden har kompetence til at behandle)

Straffebestemmelse

Spilleautomatloven:

Jævnfør:

Gerningsindhold:

Sanktion:

§ 40, stk. 1, nr. 1

§ 6, stk. 1

Opstilling og drift uden tilladelse fra Spillemyndigheden

Mellem 1.000 kr. og 5.000 kr. ud fra en konkret vurdering.

do

§ 11, stk. 3

Manglende anmeldelse af nye medlemmer i direktion eller bestyrelse

do

do

§ 12, stk. 3

Manglende anmeldelse af fortsat virksomhed efter dødsfald, betalingsstandsning, konkurs eller værgemål

do

do

§ 15

Manglende opslag af spilleregler og udbetalingsprocent

do

do

§ 16

Ombytning af varegevinster til penge, gavekort eller stærke drikke

do

do

§ 17, stk. 1

Manglende teknisk godkendelse af spilleautomat

do

do

§ 18, stk. 2

Manglende godkendelse af bestyrer

do

do

§ 18, stk. 3

Ansatte under 18 år

do

do

§ 19

Adgang for personer under 18 år til spillehaller, eller personer under 18 år, der i restauranter spiller på spilleautomater

do

do

§ 20, stk. 1

Udbydelse af andre spil med kontantgevinster

do

do

§ 20, stk. 2

Anden erhvervsvirksomhed i spillehal

do

do

§ 32, stk. 3

Manglende meddelelse fra leverandør og udlejer af spilleautomater

do

§ 40, stk. 1, nr. 2

 

Urigtige, vildledende eller fortielse af oplysninger i forbindelse med udstedelse af tilladelse

Ud fra en konkret vurdering.

§ 40, stk. 1, nr. 5

§ 12

Fortsat virksomhed trods bortfald af tilladelse

Mellem 1.000 kr. og 5.000 kr. ud fra en konkret vurdering ved ordensbestemmelse.

Ved forsætligt forhold ud fra en konkret vurdering.

do

§ 13

Fortsat virksomhed trods tilbagekaldelse af tilladelse

do.

Straffebestemmelser i bekendtgørelse om gevinstgivende spilleautomater

(Bekendtgørelse nr. 661 af 22. juni 2005)

(omhandler alene de overtrædelser, som Spillemyndigheden har kompetence til at behandle)

Straffebestemmelse  Bekendtgørelsen:

 

 

 

§ 26, stk. 1

Jævnfør:

 

§ 2, § 3, § 6, 2. pkt., § 7, § 9, § 10, § 11, §12, stk. 1 og 3, sidste punktum, §13, § 16, § 17 og §23

Gerningsindhold:

 

Ordensbestemmelser med krav til gevinstgivende spilleautomaters tekniske indretning

Sanktion:

 

Mellem 1.000 kr. og 5.000 kr. ud fra en konkret vurdering for den enkelte overtrædelse.