Dato for udgivelse
17 Apr 2002 13:07
SKM-nummer
SKM2002.220.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/02-331-00167
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Sats, korrektion, mineralolie
Resumé

Korrektion af tidligere afgiftssatser efter mineralolieafgiftsloven på grund af redaktionel fejl.

Reference(r)

Mineralolieafgiftsloven § 1
Punktafgiftsvejledningen 2001 F.1 Bilag

På grund af en redaktionel fejl har der siden 1. oktober 2001 i Punktafgiftsvejledningens afsnit F.1 Bilag om tidligere afgiftssatser figureret en forkert sats for visse produkter omfattet af mineralolieafgiftsloven.

Satsen for følgende produkter har været angivet pr. liter, men skulle retteligt have været angivet pr. kg:

  • fuelolie
  • fyringstjære
  • flaskegas (LPG), der anvendes som motorbrændstof
  • anden flaskegas (LPG) og raffinaderigas

Afgiftssatsen i Punktafgiftsvejledningen korrigeres i forbindelse med udsendelsen af den kommende april 2002 vejledningsversion.

Det bemærkes, at de korrekte satser dels er fremgået af loven, dels af Punktafgiftsvejledningens afsnit om gældende satser og dels er fremgået af de afgiftsangivelser, der er blevet udsendt til de registrerede virksomheder.