Ifølge § 509, stk. , er reglerne i stk. 1, præceptive, hvilket vil sige, at de ikke kan fraviges, heller ikke efter aftale med skyldneren.

Dette betyder, at et udlæg, der er foretaget i aktiver, der er omfattet af § 509, stk. 1, , er ulovligt foretaget og dermed ugyldigt. Skyldner kan således ikke anvende sin påvisningsret efter RPL § 517, stk. 2, til at forlange, at der foretages udlæg i aktiver, der er omfattet af RPL § 509.